Pót-, és tanulmányi szabadság

Jár-e munkaidő-kedvezmény annak a munkavállalónak, aki a hivatásos szolgálat mellett szeretne egyetemen tanulni?

 A Hszt. 153. §-a értelmében az iskolarendszerű képzésben részt vevő hivatalos állomány tagjának részére tanulmányi munkaidő kedvezményként a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani kell. A szabadidő mértékét az oktatási intézmény által kiadott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolás alapján kell megállapítani, azaz biztosítani kell, hogy a tanórákon részt tudjon venni. Ezen túlmenően vizsgánként, ha egy vizsganapon több vizsgatárgyból kell vizsgázni, vizsgatárgyanként – a vizsga napját is beleszámítva – négy munkanap szabadidőt kell biztosítani. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül. A diplomamunka, szak- és évfolyamdolgozat elkészítéséhez tíz munkanap szabadidőt kell biztosítani. A szabadidőt a hivatásos állomány képzésben részt vevő tagja kérésének megfelelően, a tanulmányi év folyamán kell kiadni.

A hivatásos állomány tagja részére a tanulmányi munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díjat kell fizetni, ha a tanulmányok folytatására őt a rendvédelmi szerv – szolgálati viszonyra vonatkozó szabály alapján – kötelezte, vagy a távolléti díj fizetését tanulmányi szerződés állapítja meg.

A saját elhatározáson alapuló képzésben való részvételhez a hivatásos állomány tagjának kérelmére illetményfolyósítás nélküli szolgálatmentességet kell biztosítani.

Vagyis, munkaidő-kedvezmény biztosítása csak tanulmányi szerződés megléte esetén kötelező a munkáltató számára, egyéb esetben illetmény nélküli szolgálatmentességet biztosíthat. Tanulmányi szerződés kötésére azonban a munkáltató nem kötelezhető.

 

Megilleti-e a különélő szülőt a gyermek után járó pótszabadság?

A Hszt. 144. §-a értelmében csak azt a szülőt illeti meg a 2 nap pótszabadság, akivel a gyermek közös háztartásban él.

Hszt. 144. § (4) E § alkalmazásában

a) gyermek: a családok támogatására vonatkozó jogszabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek

 Az Országos Rendőr-főkapitányság Esélyegyenlőségi Tervéről szóló 4 /2014 (OT 26.) ORFK intézkedés is havi 4 óra munkaidő-kedvezményt kizárólag olyan gyermekes munkavállalók számára biztosít, akik a gyermeket saját háztartásukban nevelik.

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a fentiekkel azonos rendelkezéseket tartalmaz, mivel az értelmező rendelkezés szerint, a családok támogatására vonatkozó szabályok esetében gyermeknek kizárólag a saját háztartásban nevelt gyermek számít.

Mt. 294. § (1) E törvény alkalmazásában

c) gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek

További munkaidő-kedvezmény a gyermekre tekintettel az állományilletékes parancsnoktól kérhető. A kérelemben megfogalmazott kérés teljesíthető kell legyen, de annak megtagadása nem jelent szolgálati sérelmet, valamint ha a kérelemben foglaltak teljesítése esetén a szolgálati érdek sérül, vagy veszélybe kerül, a kérelemben foglalt kérést a munkáltató jogszerűen tagadhatja meg.

Rendkívül hátrányosan érinti ez a különélő szülőket, mert bár a gyermek nem velük van nap mint nap, de kapcsolattartásra jogosultak – ami nem feltétlenül csak a kétheti találkozásokat jelenti! – és kiveszik részüket a nevelésből, és főleg a gyermekeket, akiknek ez a szülővel tölthető idő járna.

Sajnálatos módon a jogszabályok jelenleg csak annyit engednek a szakszervezeteknek, hogy jelezzenek, javaslatot tegyenek az illetékesek felé a szükséges és célszerű változtatások okán.

Legutóbb a BM felhívására véleményeztük a rendőri életpályamodellt, melynek egyik pontja volt egy konkrét és átfogó családtámogatási rendszer kidolgozása (mely tágabb támogatást nyújt a gyermekeseknek), mivel arról a Hszt. kellő részletességgel nem rendelkezik.

A – véleményünk szerint is – diszkriminatív helyzet miatt igyekszünk változást elérni, és bízunk benne, hogy javaslatunkat megfontolva intézkedés, pozitív változás történik, ahogy történt decemberben, amikor is a szülési szabadságra jogosultság kapcsán jeleztünk diszkriminációt.

A rendőrszülőket megillető egyéb kedvezményekről korábban már szóltunk, ITT olvashatjátok, ugyanígy a szabadságolás vonatkozásában felmerült kérdések kapcsán írt tájékoztatásainkat is, ITT és ITT.

Persze további kérdések esetén is készséggel állunk rendelkezésetekre, keressetek minket bizalommal!