2018 évi beszámoló

A Civil törvényben (2011. évi CLXXV. tv.) ide vonatkozó rész a 30. §.-a alapján, mivel a TMRSZ, mint civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így a közzétételi kötelezettségére kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet honlapunkon történő elhelyezésére is. A TMRSZ, mint civil szervezet a honlapján a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét a törvény hatálybalépésétől (2012.) biztosítja.

2018. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2018. évi Független Könyvvizsgálói jelentés

TMRSZ