RIASZ – illetmény és szabadság

Nem vártuk, de már itt van a Hszt. XXVIII/A. fejezetben foglalt rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony…

A Rendőrség közalkalmazotti és kormánytisztviselői állományába tartozók jogviszonyának rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyá történő átalakítása, az új munkaköri kategóriák kialakítása és a követelmények meghatározása is folyamatban van.

A jogszabályváltozás folytán a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak a továbbiakban nem A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alatt állnak, hanem mint rendvédelmi igazgatási alkalmazottak a Hszt. hatálya alá kerültek és ezzel többek között a jogszabály alapján járó fizetett szabadságuk és illetményük mértéke is változik.

Tájékoztatásként összegyűjtöttük a legfontosabbakat.

 A Hszt. szerint a rendvédelmi alkalmazottat egységesen évi 20 nap alapszabadság illeti meg. A Kjt. különbséget tett a fizetési osztályok szerint és az „A” – „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap, míg az „E” – „J” fizetési osztályban évi huszonegy munkanap alapszabadság illette meg a közalkalmazottat.

Alapvető különbség, hogy a pótszabadság mértéke a Hszt. szerint nem fizetési fokozathoz kapcsolódik – ahogy azt a Kjt. szabályozza – hanem a munkavállalót munkaköri kategóriája alapján illeti meg, azaz a kor előrehaladtával a szabadság mértéke nem növekszik.

 A középfokú és felsőfokú munkaköri osztályba sorolt rendvédelmi alkalmazott esetén a pótszabadság mértéke:

 „A”, munkaköri kategória esetében évente 5,

 „B” munkaköri kategória esetében évente 7,

 „C” munkaköri kategória esetében évente 5,

 „D” munkaköri kategória esetében évente 7,

 „E” munkaköri kategória esetében évente 9,

 „F” munkaköri kategória esetében évente 11 munkanap.

További pótszabadság a gyermeket nevelő munkavállalókat illeti majd meg, akiknek tizenhat évesnél fiatalabb

egy gyermeke után öt,

két gyermeke után tíz,

kettőnél több gyermeke után összesen tizenöt munkanap.

A fentiekre figyelemmel az idősebb kollegák pótszabadságának mértéke a jogszabályváltozás okán csökkenhet, azonban ezt elfogadhatatlannak tarjuk, így megkereséssel és javaslattal fordulunk a Belügyminisztérium felé a kérdés rendezése érdekében.

Ahogy azt fentebb is írtuk a rendvédelmi alkalmazottat „A”-tól „F”-ig terjedő munkaköri kategóriák egyikébe kell besorolni. A kategóriák és a hozzájuk tartozó alapilletményekről szóló részletes táblázatot a Hszt. 12. számú melléklete tartalmazza. A munkaköri kategóriába munkaköre alapján, fizetési fokozatba pedig szolgálati ideje alapján kell besorolni a rendvédelmi alkalmazottat. Az alapilletmény az adott kategóriára és a fizetési fokozatra meghatározott alsó és felső határ között változhat. Fontos garanciális rendelkezés, hogy a munkavállaló első alkalommal (jogszabályváltozás szerint) megállapított illetményének összege nem lehet alacsonyabb a 2019. január 01-jei hatállyal megállapított illetményénél. Annak a rendvédelmi alkalmazottnak, akinek korábban megállapított illetménye meghaladja az egyes munkaköri kategóriákban meghatározott fizetési fokozat szerinti illetmény felső határát, a különbözetet korrekciós díjként kell folyósítani.

Az érettségi végzettségű rendvédelmi alkalmazottat a középfokú munkaköri osztályba tartozó „A” vagy „B” munkaköri kategóriába kell sorolni. A „B” munkaköri kategóriába a kiemelt munkakörben foglalkoztatottak kerülnek.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló „C”-től „F”-ig terjedő munkaköri kategóriába sorolható be, azzal, hogy az „F” munkaköri kategóriába a kiemelt munkakörben foglalkoztatott alkalmazott tartozik.

Ahogy említettük, az alapilletmény kijelölt határok között változhat, ugyanis a munkáltatói jogkör gyakorlója minden évben egy alkalommal jogosult felülvizsgálni a munkavállaló alapilletményét. A felülvizsgálat feltétele az éves teljesítményértékelés elvégzése, ennek hiányában a munkavállaló a korábbi illetményére jogosult. A teljesítményértékelés alapján az alapilletmény legfeljebb 20%-kal csökkenthető, illetve legfeljebb 20%-os mértékben növelhető, legfeljebb azonban a munkaköri kategóriában meghatározott fizetési fokozathoz meghatározott illetmény alsó vagy felső határáig.

Fontos tudni, hogy a közalkalmazotti jogviszony átalakulásáról, a létesítendő igazgatási jogviszony lényeges elemeiről a rendvédelmi szerv tájékoztatni köteles a munkavállalót, és felszólítja, hogy a Riasztv. hatálybalépését követő 15 napon belül nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e jogviszonyának igazgatási jogviszonnyá alakulásához. Tehát a korábbi jogviszony csak a hozzájáruló nyilatkozat esetén alakul át igazgatási jogviszonnyá. Amennyiben a közalkalmazott az igazgatási jogviszony létesítéséhez nem járul hozzá a közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. alapján felmentéssel szűnik meg, a felmentési ideje a nyilatkozattétel napját követő napon kezdődik.

Az alapfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak jogviszonya, hozzájárulásuk esetén, A munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át.

Bármilyen kérdésed merül fel, vagy problémád adódik, keress minket bizalommal!

 

 

Tájékoztatásként:

Az „A” munkaköri kategória fizetési fokozatai:

– 3 év szolgálati idő esetén: 205.000,-Ft-tól 230.000,-Ft-ig

4 – 7 év szolgálati idő esetén: 220.000,- Ft-tól 260.000,-Ft-ig

8 – 14 év szolgálati idő esetén: 250.000,-Ft-tól 290.000,-Ft-ig

15 – 23 év szolgálati idő esetén: 280.000,-Ft-tól 320.000,-Ft-ig

24 – 34 év szolgálati idő esetén: 300.000,-Ft-tól 350.000,-Ft-ig

35 –   év szolgálati idő esetén: 330.000,-Ft-tól 380.000,-Ft-ig terjedő alapilletménnyel.

 

A „B” munkaköri kategóriában 350.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig terjedő összegű alapilletmény állapítható meg, fizetési fokozat szerinti megoszlás ez esetben nincsen.

 

A „C” munkaköri kategória fizetési fokozatai (6):

– 3 év szolgálati idő esetén: 225.000,-Ft-tól 265.000,-Ft-ig

4 – 7 év szolgálati idő esetén: 230.000,- Ft-tól 290.000,-Ft-ig

8 – 14 év szolgálati idő esetén: 250.000,-Ft-tól 315.000,-Ft-ig

15 – 23 év szolgálati idő esetén: 275.000,-Ft-tól 340.000,-Ft-ig

24 – 34 év szolgálati idő esetén: 300.000,-Ft-tól 365.000,-Ft-ig

35 –   év szolgálati idő esetén: 325.000,-Ft-tól 390.000,-Ft-ig terjedő alapilletménnyel.

 

A „D” munkaköri kategória fizetési fokozatai (6):

 

– 3 év szolgálati idő esetén: 250.000,-Ft-tól 320.000,-Ft-ig

4 – 7 év szolgálati idő esetén: 275.000,- Ft-tól 345.000,-Ft-ig

8 – 14 év szolgálati idő esetén: 300.000,-Ft-tól 360.000,-Ft-ig

15 – 23 év szolgálati idő esetén: 325.000,-Ft-tól 385.000,-Ft-ig

24 – 34 év szolgálati idő esetén: 340.000,-Ft-tól 410.000,-Ft-ig

35 –    év szolgálati idő esetén: 370.000,-Ft-tól 460.000,-Ft-ig terjedő alapilletménnyel.

 

Az „E” munkaköri kategória fizetési fokozatai (6):

 

– 3 év szolgálati idő esetén: 290.000,-Ft-tól 360.000,-Ft-ig

4 – 7 év szolgálati idő esetén: 320.000,- Ft-tól 390.000,-Ft-ig

8 – 14 év szolgálati idő esetén: 350.000,-Ft-tól 420.000,-Ft-ig

15 – 23 év szolgálati idő esetén: 380.000,-Ft-tól 450.000,-Ft-ig

24 – 34 év szolgálati idő esetén: 410.000,-Ft-tól 480.000,-Ft-ig

35 –    év szolgálati idő esetén: 420.000,-Ft-tól 510.000,-Ft-ig terjedő alapilletménnyel.

 

A „F” munkaköri kategóriában 500.000,-Ft-tól felső határ nélküli összegű illetmény állapítható meg, fizetési fokozat szerinti megoszlás ez esetben sincsen.