Áthelyezési kérelemmel kapcsolatos FONTOS tudnivalók

paragrafus

Áthelyezési kérelemnél fontos tudnivalók

 A Hszt-ben nincs, de a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről 64/2011. (XII. 30.) BM rendeletben (továbbiakban BM rendelet) benne van a 6 hónapi visszatartás lehetősége áthelyezési kérelemnél

A BM rendelet 16. §-a alapján a hivatásos állomány tagjának áthelyezése kérelme alapján más szerv állományába akkor engedélyezhető, ha az nem veszélyezteti a szolgálati feladatok folyamatos és rendeltetésszerű ellátását, és a fogadó szerv a várható beosztásba helyezésről tájékoztatta az állományilletékes parancsnokot.

Az áthelyezési kérelmet a fogadó szerv állományilletékes parancsnokának címezve, szolgálati úton kell előterjeszteni és a fogadó szerv tizenöt napon belül nyilatkozik az átvételről vagy annak elutasításáról.

Kérelemre történő áthelyezés esetén a hivatásos állomány tagja – a meghatározott szolgálati érdekből, ha az áthelyezésnek egyéb akadálya nincs – legfeljebb hat hónapig az eredeti szolgálati helyen visszatartható.

A hat hónapi visszatartásról, az erről szóló döntést a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró írásban indokolja, és a visszatartás idejét a kérelem benyújtásától kell számítani.

Az áthelyezéshez a hozzájárulás nem utasítható vissza, ha az áthelyezést az érintett más módon nem vagy csak aránytalan nehézséggel megoldható családi, szociális vagy egyéb, különösen méltányolható érdeke indokolja.

Az áthelyezésről az eredeti szolgálati hely állományilletékes parancsnoka, az új beosztásba helyezésről a fogadó szerv állományilletékes parancsnoka rendelkezik.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet.

19. § -a alapján a hivatásos állomány tagja más fegyveres szervhez akkor helyezhető át, más fegyveres szervtől, illetve a Magyar Honvédség állományából akkor vehető át, ha a beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségi (szakképesítési), egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek megfelel. Az áthelyezés, illetve átvétel az adott szolgálati beosztás ellátásához szükséges szakismeretek elsajátításához és jogszabályban meghatározott egyéb feltételekhez köthető.

A hivatásos állomány tagjának más fegyveres szervhez, illetve a Magyar Honvédséghez történő áthelyezését a 2. § (2) bekezdésében meghatározott vezető parancsban rendeli el.

Amennyiben az áthelyezést a hivatásos állomány tagja kezdeményezte, az (1) bekezdésben meghatározott költségek őt terhelik. Ezeket a költségeket azonban a más fegyveres szerv átvállalhatja.

A Hszt. 60. § -a alapján a hivatásos állomány tagja beleegyezése esetén – az érintett miniszterek által meghatározott feltételek mellett – rendfokozatának megtartásával más fegyveres szervhez áthelyezhető, illetve onnan átvehető.

A hivatásos állomány áthelyezett tagjának a szolgálati viszonyát folyamatosnak kell tekinteni.

A fenti jogszabályok együttes értelmezésével az állapítható meg, hogy a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet ( a továbbiakban: BM rendelet) 16. § (3) bekezdése alapján az áthelyezési kérelmet a fogadó szerv állományilletékes parancsnokának címezve, szolgálati úton kell előterjeszteni.

Az áthelyezési kérelmet tehát a BM rendelet szerint a a fogadó szervhez kell előterjeszteni.

 

TMRSZ