2024.03.19. RÉT ülésről

A RÉT ülést vezette Kovács István r. vezérőrnagy Úr, vm. megjelent az ORFK részéről Hegedűsné Dr. Margita Ágnesr. alezredes Asszony, aki a Jogi Főosztályt, Czene Csaba r. ezredes Úr a Humán Főosztályt képviselte. A szakszervezetek részéről a MRK elnöke, Powell Pál és Markovics György alelnök, a FRSZ főtitkára, Pongó Géza, a BRDSZ elnöke, Bárdos Judit Asszony és FB elnök, ToplenszkiJózsef , a RSZV főtitkára, Pósa Zoltán, a RKDSZ elnöke, Kiss Sándor és a TMRSZ főtitkára, Birinyi Márton.

A megnyitást követően Kovács István vezérőrnagy Úr felkérte a TMRSZ főtitkárát a bemutatkozásra aki annak eleget tett, majd tájékozatta a jelen lévőket, hogy a TMRSZ megemlékezést kíván előkészteni a hirtelen, 2022. évben elhunyt főtitkárával, dr. Balázs Ildikóra való, temetkezési helyén való emléktábla avatással.

Czene Csaba ezredes Úr megkezdte tájékoztatását, hogy a szakszervezetek képet kapjanak az elmúlt időszak változásairól, ezek voltak:

 • év eleji hivatásosok számára nyújtott illetményemelés;
 • március 1-vel módosult az egészségügyi szakdolgozók pótléka, illetményfejlesztésre került;
 • A riaszos alkalmazottak a fizetési fokozatok felső határa módosításra került;
 • A hivatásos és a riaszos állomány teljesítmény értékelési március 15-el lezárult;
 • voltak kiemelkedő személyi változások;
 • létrehozásra került a Kiber Bűnözés Elleni Védelmi Hálózat.
 • Az idei évtől átalakult a duális képzési rendszer;
 • belügyminiszter Úr a Rendőrség 2023. évi teljesítményét 90.2%-osra értékelte;
 • Az elmúlt évben az iskolaőri létszám bővítése volt a cél, jelenleg 803 főre van státusz, a feltöltöttség 91%-os.
 • Az FRSZ-es megkereséssel kapcsolatban az átrendelési korlát 4 hónap, a többlettevékenységért díjazás jár. A Frontex CCC képzés más, akár a technikumban, vagy akár a 10 hónapos képzésen, de nem határrendészeti vonalon végzett, annak plusz képzést kell nyújtani. A tavalyi évben 3700 fő volt IUCS tevékenységgel érintett, és ebből összesen 4 embert ítéltek.

A R.SZ.V. főtitkára, Pósa Zoltán Úr szerint több gyakorlati tapasztalatot kellene az így átrendelt állománynak adni, valamint magát az IUCS dolgot az állomány körében kellene népszerűsíteni. Az ORFK válasza szerint három szolgálatért tömbösített időrendszerben plusz majdnem 38.650.- Ft kapható, erre egy hónapban maximum kettő alkalommal lehet sort keríteni, ami 77.300.- Ft-ot. Csak saját kérésre lehet egy harmadik alkalommal IUCS feladatra elmenni. Markovics György, a MRK alelnök szerint az IUCS-ban résztvevő állomány inkább kiegészítő feladatokat látnak el, az állomány nincsen fülig a feladatokba belemártva.

Ezt követően Kovács István vezérőrnagy Úr elmondta, hogy

 • a Rendőrség 9 milliárd 711 millió Ft tartozással zárta a 2023-as évet a szükséges pénzösszegek a Rendőrség rendelkezésére fognak állni.A személyi juttatásokkal kapcsolatban megjelent a kafeteria rendelkezés, és az ülésen megerősítést nyert, hogy már lehet a kafeteria igényt rögzíteni, jelenleg 200.000.- Ft bruttó összeg állt fejenként rendelkezésre kafeteriával kapcsolatban. Április hónapban, az illetmény kifizetését követően, 10-e környékén már felhasználhatóak lesznek a kafeteria összegek (SZÉP kártyákon). Az ORFK nem tudott ettől az értéktől eltérni,mivel további költségvetési forrás nem állt a magasabb összegre rendelkezésre.
 • A dologi kiadásokkal kapcsolatban részletes tájékoztatást adott, a migrációs forrásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások keretéről, az Európai Uniós Soros Elnökséggel kapcsolatos forrásokról, a határvadászokra vonatkozó keretről, akik létszáma már meghaladta a 2000 főt. Továbbá az iskolaőrökkel kapcsolatos keretről, valamint indítványoztak a rezsivédelmi alapból a kiemelt szolgáltatók felé tartozáskiegyenlítést. Továbbá a KEHOP keretében 17 VMRFK területén 43 épület újult meg. Schengeni ellenőrzés igényeként 160 millió Ft rendelkezésre áll. Az 1098 polgári jellegű épületben megkezdték a villamos villámvédelmi és érintésvédelmi rendszerek felülvizsgálatát.
 • A ruházattal kapcsolatban május hónapban kifizetésre kerülnek, a 96.625.- Ft ruházat-utánpótlási illetményből levonásra került 41.575 értékben a 22 mintájú gyakorló ruházat, és kerül majd biztosításra az állomány részére, a ruházati elszámolás 2024. évtől megváltozott.
 • az évben nem fog sor kerülni a járműpark cseréjére, autóbeszerzésre. A 7782 szolgálati gépkocsi üzemel, ennek a járműmennyiségnek jelentős része 75000 km futás alatt van, nagyjából a járműpark ¼-e, és másik jelentős rész, másik ¼ rész pedig 250000 km felett van. Szeretnének közel 1000 db járművet értékesíteni.
 • Az informatikai rendszerek közül 26000 db eszköz az elkövetkezendő időszakban cserére fog szorulni. A kormány biztosította a 112-es rendszer fejlesztését. A traffiboxokkal kapcsolatban a települések döntötték el, hogy mennyi boksz legyen telepítve, és milyen helyszínen. A határ mellett lévő intelligens jelzőrendszerek fejlesztésre kerültek, felhívta vezérőrnagy Úr a megoldás központú gondolkodásra, a rezilienciára, és a pozitív jellegű párbeszédre.

A második napirendi pontban elsőnek Bárdos Judit Asszony, a BRDSZ főtitkára:

 • Nehezményezte, hogy a riaszosokról, és a munkavállalók érzékelhető fizetésemelésben nem részesültek. Probléma a bankszámla hozzájárulás és a kafetéria összegének befagyasztódása. A válasz szerint több megyénél már megvizsgálták az érintettek részére adható illetményemelés lehetőségét. A Rendőrség munkájával kapcsolatban a válaszadó önkormányzatok az 1-5ig terjedő skálán összességében 4,3 értékelést kapott, a Rendőrség lakossági elfogadottsága több, mint 90-ban fogalmazták meg, a válaszadók 54,9%-a elégedett a Rendőrség munkájával, 31,9%-a közepesnek értékelte. 12,2% válaszolta, hogy a Rendőrség nem végzi megfelelően a tevékenységét. Az ORFK ezen eredményekre alapozva A Rendőrség munkáját megfelelőnek vallja, a magyar társadalom által a Rendőrség megbecsült helyen van és a globális békeindex szerint Magyarország a 18. helyen van. Európában Magyarország a 4.helyen van annak tekintetében, hogy mennyit tett annak érdekében, hogy a közutakon ne haljon meg senki. A riaszos illetményhatár megnyitásának a célja az volt, hogy kiemelten a kulcspozíciókban lévő munkavállalókra, azok megtartására, tudjanak béremeléssel intézkedni. 9 területi szervnél került a vizsgálat már befejezésre, volt, aki kapott béremelést, de ez függött attól is, hogy hol dolgozott, letett teljesítményüket, a szervezetben elfoglalt helyüket is vizsgálták, nem mindeni kapott, és nem egyenlő mértékben. Jelenleg nincsen arra költségvetési fedezet, hogy általánosan az említett állománycsoport bérfejlesztésére kerüljön sor.

Pongó Géza Úr, a FRSZ főtitkára megköszönte a szakterületek felkészülését, valamint a részletes tájékoztatást, hangsúlyozta a párbeszéd fenntartását.

 • Sérelmezte, hogy közel egy éve nem kaptak semmilyen egyeztetésre meghívást, de megpróbálták különböző beadványokkal az állományt képviselni. Megvalósult a hivatásosoknál a béremelés, de az nem olyan mértékű, amit a mai piaci versenyben elvárható lenne, továbbá szeretnék, ha az elkövetkezendő időkben kiszámítható bérfejlesztést kapna az állomány. A kafetéria mértékével kapcsolatban sajnálkozást fejezte ki, hogy annak mértéke az elmúlt 15 évben nem változott. A bankszámla hozzájárulás juttatásának megemelését szerintük a bankszektor különadói, és a magasabb banki szolgáltatások árának megemelkedése támasztotta alá. Az egyenruházati utánpótlási pénzzel kapcsolatban mivel az is 15 éve változatlan, azzal sem tudnak egyet érteni, annak összege nem rentábilis. A riaszos és munkavállalói állománykategória helyzetét vesztesnek érzik, a korábbi béremeléseket a munkaerőpiaci helyzet és az infláció devalválta, és ezen állománycsoportnál már megélhetési problémák jelentkeztek., és már nem részesülhetnek a közszolgálatban eltöltött éveik után járó jubileumi elismerésből, nem értenek egyet azzal, hogy a területi szervek gazdálkodjék ki a riaszos állománynak nyújtandó béremelést, központi forrásbiztosítást kérnek ez ügyben. Példaként az otthoni, homeoffice jellegű, vagy családbarát, vagy rugalmas munkavégzést ajánlotta.

Toplenszki József Úra BRDSZ részéről sajnálatosnak nevezte azt, hogy ha megszűnik egy gyár, akkor egy állítólagos terv szerint a Rendősség elkezdi keresni a lehetséges munkavállalókat.

 • Az ORFK válasza az volt, hogy ez egy nagyon régi toborzási mód, ezzel egyáltalán nincsen semmilyen probléma, a Rendőrség a követelményekből semmit nem adott fel. Toplenszki József jelezte, hogy a KR állománya ingyen utazik a MÁV járművein, de a többi hivatásos számára, mint korábban ez Budapesten is volt, nincsen ilyen lehetőség. A belső jogszabályok javításra, felülvizsgálatra szorulnak. A kocsihiány hatalmas, az pedig borzasztó, hogy a javításokat, revíziókat nem képes a rendőri szerv kifizetni. Kérdésként merült fel, hogy miért ment el az ORFK 11 emberrel egy amerikai körútra. Erre a válasz: nem ment el ilyen útra az ORFK, és azt nem fizette volna az ORFK. A Robotzsaru rendszer működését Toplenszki József borzalmasnak ítélte meg, és ha újra történik fejlesztés vagy frissítés, a program számtalanszor összeomlik, napi problémák fordulnak elő. Ezt Markovics György, az MRK alelnöke is megerősítette. Toplenszki József közölte, hogy a ruházattal kapcsolatban, minőségromlás tapasztalható, és az árak a BV termékeiért sok esetben irreálisak. Ezt Markovics Úr is azonnalos hozzászólásban megerősítette, hogy az a minőségű termék, amely egyenruházatként megvásárolható, az töredékáron máshol beszerezhető. További problémaként fogalmazódott meg az utánpótlás kérdésköre, az előválogatás hiánya. Jó lenne továbbá, ha beláthatóvá válna, hogy a rendőr sok esetben nem tud kiérkezni 20 percen belül egy küldésre, de a TIK-ben megy emiatt a maszatolás.

Kiss Sándor Úr, a RKDSZ elnöke elmondta, hogy az ő 8 évnyi önkormányzati oldalon és a polgárőrségnél 18 évnyi tapasztalat alapján a beszámolókat a szakmaiatlanság, a laikusság végett csak elfogadni tudják az önkormányzatok, továbbá a statisztika alkalmazására és kihangsúlyozására.

 • Kérdésként az került megfogalmazásra, hogy a leszerelt személyi állománnyal kapcsolatos pénzek hova lettek, hova tűntek, hiszen abból igazán lehetne a béremelést rendezni. Jelezte, hogy példaként a civil szférában 400 ezer, de például az Audi-ban 800 ezer Ft a kafeteria összege. A Kiberbűnözési osztály munkatársaival kapcsolatban, hogyan képzeli el a Rendőrség ezen magasan képzett szakemberek megtartását. Valamint a Lébényi Rendőrőrs épületének kibérlésével kapcsolatban érdeklődés fogalmazódott meg, melyre azonnali válaszban közölte Kovács István vezérőrnagy Úr, hogy az egyéb hasznosításra van kijelölve, de kérelem esetén a GYMS VMRFK vezetőjét lehet megkeresni.

Birinyi Márton Úr, a TMRSZ főtitkára elmondta, hogy kiérkezéssel kapcsolatos felvetésre reflektálva jelezte, hogy érdemes lenne megvizsgálni, a mentőszolgálat kiérkezését, hogy lassan több mint egy éve, általánosságban elmondható, hogy 2-3-4 órákat kell a helyszínen várakozni.

 • Az információs és informatikai rendszerek azonnali fejlesztésével az ssd-k beszerzése és telepítése lenne a javaslat, melyre azonnal reagált Kovács István vezérőrnagy Úr, és közölte, hogy folyamatban van ssd-k. Birinyi Márton érdeklődött a Rendőrség szervezésében majális, juniális, Rendőrségi nappal kapcsolatban. Birinyi Márton közölte, hogy az elmondottakat nem kívánja a kafeteriával kapcsolatban megismételni, de kifejezetten hangsúlyozta, hogy mivel az idei BM rendeletet nem lehet megváltoztatni, a TMRSZ által javasolt, legalább 50.000.- Ft-os emelést az ORFK vezetése igényelje legalább vagy a 2025-ös, vagy a 2026-os évre, vagy legalább készüljön erre valamiféle tervezés. Az EU Soros elnökséggel kapcsolatos feladatokról részletesebb tájékoztatást kért az állomány irányába, vagy ami a szakszervezetekre vonatkozik, hogy mire lehet számítani. További javaslatként került megfogalmazásra, hogy a belügyi, rendvédelmi illetményalap kerüljön megemelésre, legalább a honvédelmi illetményalaphoz hasonlóan, legalább évi 1.000.- Ft-os emelést is megérezne az állomány. Érdeklődött a Futárszolgálatos szerződésre tett módosító javaslattal kapcsolatban.Birinyi Márton további ajánlást adott, hogy az ORFK a BRFK állományával kapcsolatban vezesse be a hszt-ben is rögzített, preferált település pótlékot, valamint azt a kérdést, hogy tájékoztatást kérjen a kínai rendőrökkel kapcsolatban, lesznek e közös szolgálatok, mi várható ebben az ügyben és ha megjelenik egy kiemelkedő dolog a sajtóban, közösségi médiában, akkor a rendőrségi sajtószolgálatos vegye a fáradtságot, hogy egy közleménnyel hivatalból közleménnyel kezeljék.

Toplenszki József Úrkérdésére Kovács István vezérőrnagyÚr elmondta, hogy Budapesten várható két helyszín, a biztosításra a pénzügyi forrás rendelkezésre áll. Akorábbi nagyobb biztosítások profi módon lementek.

Pósa Zoltán Úr, a RSZV főtitkára megköszönte a RÉT-re való munkát és felkészülést.

 • Elkeserítőnek tartotta az anyagi helyzetet, minden tisztelet a Rendőrségen dolgozó teljes személyi állománynak ebben a nehéz helyzetben az elvégzett munkájáért és a hozzáállásáért. Egyre több kolléga eléri az 55 éves kort, szeretnék a könnyített szolgálat ellátás lehetőségének lehetővé tételét. Továbbá Szolgálatirányító parancsnokok panaszkodtak, hogy nem tudták kivenni a sport foglalkozást, a munkáltató szolgálatszervezéssel oldja meg a sportfoglalkozás kivételének lehetőségét. A riaszos állománycsoportnak, 40 éves kor elérése után kerüljön az ötévenkénti szabadságnapok száma két nappal emelésre. A kafeteriával kapcsolatban kérik megvizsgálni, hogy az adóterheket át tudná e vállalni a munkáltató. A következő kérdés volt a hathavi fegyverpénz érkezése, továbbá helyzetállapotról kértek tájékoztatást az üdülők állapotával kapcsolatban.

Kovács István vezérőrnagy Úr elmondta, hogy az összes épület a Magyar Állam tulajdona, és azok tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő végzi. Három üdülő, a fonyódi, a gárdonyi és a zalakarosi objektumra vonatkozó szerződések kerültek visszavonásra.A rekreációval kapcsolatosan továbbra is adott a ÉPC Honvéd Kórház hévízi lehetősége.

Bárdos Judit Asszony további tájékoztatást kért, hogy a Honvéd Kórházból miért küldték el az összes nyugdíjas reumatológust. Ebben a kérdésben az ORFK nem kívánt állást foglalni.

Markovics György Úr a MRK részről azt a kérést adta át, hogy ha IUCS feladatra van szükség, ne másik megyébe vezényeljék az érintettet, erre válaszul Czene Csaba ezredes Úr ígéretet tett, hogy a rendészeten utána lesz ennek nézve. A normafrissítésre tekintettel ezzel a felvetéssel teljesen egyet értenek, mind a szolgálatparancsnoki, mind a kmb norma erősen fejlesztésre szorul. Továbbá a hosszított gumibot és a sisak szolgálati gépkocsiban való hordozása szerintük egyáltalán nem szükséges, felülvizsgálatra szorul. Erre reagálva a TMRSZ jelezte, hogy pajzsot is tartani kell a gépkocsikban. A sajtóval kapcsolatos felvetésre azt javasolta az MRK, hogy ha a sajtóban megjelenik valami a Rendőrség vonatkozásában, mint szakértés, akkor arra reagáljon erőteljesen a szervezet.

Kovács István vezérőrnagy Úr közölte, hogy a kommunikátorok nagyon jól kezelik a helyzeteket, a kifogásolható megjelenések a médiumnak a szakmaiatlansága és a szegénységi bizonyítványa.

Czene Csaba ezredes Ú rszerint a munkaerő-felvétellel kapcsolatban a megváltozott kínálatra és a látható munkaerőhiányra tekintettel nem működnek azok a toborzási módok, amelyek 20 évvel ezelőtt beváltnak bizonyultak. Nem az ORFK hozza a jogszabályokat, amikben le vannak a bérkérdések fektetve, csak kezdeményezői lehetnek, mint a preferált település pótléknak is, leginkább a lakhatás kérdésében látják, hogy lenne tennivaló. A Kiberosztályos megtartással kapcsolatban a területen dolgozóknak bruttó 800 ezer és 1 millió között kínál a Rendőrség álláslehetőségeket. A könnyített szolgálatellátással kapcsolatban jó a felvetés, de nem lehet készenléti jellegű szolgálatra bevezetni, illetve a 90%-ra való fizetéscsökkenést nem tudták ezen kollégák elfogadni. A sportfoglalkozás kivételével kapcsolatban alapvetően az volt az új felmérővel a szándék, hogy valóban kapják meg azok a két nap szabadnapot, akik valóban kiváló fizikai teljesítményt nyújtanak. Alapvetően a kiváló eredményt csak futással lehet elérni. Toplenszki József javasolta, hogy a fizikai korcsoportok 50 év felett is legyenek 5 éves periódusokra osztva, tekintettel az emberi test öregedésére. Erre válaszul Czene Csaba ezredes Úr közölte, hogy nem kívánnak további korcsoportokat létrehozni ebben a kérdésben. A módosítás miatt lesz hatástanulmány, ezért ezzel a kérdéssel is fognak majd foglalkozni. A riaszos szabadsággal kapcsolatos felvetésre volt, aki nagyon jól járt, volt, és akinek csökkenés volt. Nincs tervben ezen állománykategóriákhoz tartozó állományra vonatkozó, a szabadsággal összefüggő módosítások indítványozása. A munkaszerződés módosítás aláírással lehet, ha ebben bárhol probléma lenne kérik az ORFK értesítését. A Jogszabály módosításokra való javaslattal kapcsolatban szerinte nem az ORFK, hanem a szakszervezeteknek kell módosításokat javasolni, ha a szakszervezetek megírják az ORFK-nak, ahol ez az érintett szakterülettel megvizsgálásra fog kerülni.

Powell Pál Úr elmondta, hogy neki a belügyminiszter Úr közölte, hogy most nem tud pénzt adni a riaszos és munkavállalói állománynak,a szervek önállóan fognak próbálni valamilyen pénzforrást keríteni vagy kigazdálkodni az esetleges bérek emelésére. A riaszosok szabadságnapjával kapcsolatos javaslatra a miniszter ígéretet tett annak kivizsgálására.

Pongó Géza Úr elmondta, hogy a könnyített szolgálatos állománnyal kapcsolatos kérdésére Czene Csaba ezredes Úr közölte, hogy minden esetbenmegvizsgálták a lehetőségeket, alternatívát ajánlottak fel. Pongó Géza Úr kérte, hogy az ORFK a 2023 évvel kapcsolatban adjon ki írásban kimutatást a fluktuációról. További kérdés volt, hogy a román magyar határszakaszon, Battonyán és Kötegyánon megszűnik –a schengeni határellenőrzés, mi lesz itt, a kollégákkal kapcsolatban várható –e változás. A kérdésre Czene Csaba ezredes Úr közölte, hogy volt erre felkészülés, ugyanúgy, mint a horvát határszakasznál. Ha ténylegesen a román részen schengeni-határ megszűnés lesz, akkor a korábbiakhoz képest ugyanúgy méltányosan kívánnak majd eljárni. Továbbá Pongó Géza arra kérdezett rá, hogy az utazási kedvezményre jogosító igazolások hogyan fognak a jövőben változni, Kovács István vezérőrnagy Úr közölte, hogy rövidesen, március 31-vel kiadásra fog kerülni egy új dokumentáció, az április 1-től októberig lesz használható, és október 1-től be fog jönni az úgynevezett regisztrációs rendszer, ami egy elektronikus rendszerben előzetes regisztrálással a kedvezmény ily módon kerül felhasználhatóvá. Addig az átmeneti időszakban sima A4-es papír lesz, csak nem fognak abba bejegyezni. További kérdés volt a 18 Ft-os munkába járási költségtérítés mértékének és a fogászati, valamint a szemüveg készíttetési támogatási összeg emelésével kapcsolatban lehetne –e változást eszközölni, melyre Kovács István vezérőrnagy Úr közölte, hogy sajnos nem.

Kovács István vezérőrnagy Úr elmondta, hogy a kínai rendőrök ügyével kapcsolatban Magyarországon járt a kínai közbiztonsági miniszter, és Magyarország belügyminiszterével megállapodást kötött, amely felhatalmazza a küldő államot, Kínát arra, hogy Magyarországon a kínai rendőrök, különösképpen a turisztikai időszakban Magyarországon legyenek. Fegyvertelenül, a magyar jogrendszerbe úgymond beilleszkedve, a magyar rendőr mellett fognak dolgozni, önállóan nem fognak intézkedni, úgy fognak itt tartózkodni, mint ahogy például magyar rendőrök vannak kint Horvátországban, vagy mint a magyar rendőrök mellett ott vannak az osztrák vasúti rendőrök. A megállapodás már ettől az évtől szól, a küldő állam fogja biztosítani a működéshez szükséges feltételeket, és közölte, hogy Magyarországon nincsen kínai rendőrőrs.

Czene Csaba ezredes Úr elmondta a szolgálatirányító tiszti beosztás rendszeresíthetőségének kérdésére, hogy felülvizsgálni kívánják a régi tipizálás szerinti felépítésnek, tekintettel a szolgálatparancsnoki, technikusi, helyszínelői megkülönböztetésnek mennyi értelme van a többi beosztáshoz képest, a szakmai alapú vizsgálat megalapozott.

Ezt követően Kovács István vezérőrnagy Úr megköszönte mindenkinek a részvétét, és a segítőknek a tevékenységét, s az ülést lezárta.