Áthelyezés

De nem mindegy, hogy szervezeti egységen belül, vagy szervezeti egységek között!

Áthelyezési kérelem benyújtásához mindenkinek joga van. Különbséget kell azonban tenni a között, hogy egy adott szervezeti egységen belül más alegységnél kíván-e a munkavállaló tovább dolgozni, vagy egy szervezeti egységtől kéri az áthelyezését egy másik szervezeti egységhez.

Abban az esetben, ha egy másik szervezeti egység a cél, a szolgálati törvény következő szabályait kell figyelembe venni:

57. § (1) Szolgálati érdekből vagy a hivatásos állomány tagjának kérelmére a hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szerv más szervezeti egységéhez áthelyezhető, ha megfelel a tervezett új szolgálati beosztáshoz előírt képzettségi és alkalmassági feltételeknek. Az átadó állományilletékes parancsnok a szolgálati érdekre hivatkozva az áthelyezést legfeljebb négy hónappal elhalaszthatja. Ha a hivatásos állomány tagja a tervezett szolgálati beosztást pályázattal nyerte el, az áthelyezés nem halasztható el.

 Az áthelyezéssel kapcsolatban belügyminiszteri rendelet – 31/2015 (VI. 13.) BM rendelet – is tartalmaz rendelkezéseket, az alábbiak szerint:

30. § A rendvédelmi szerv más szervezeti egységéhez történő áthelyezésről az átadó szervezeti egység állományilletékes parancsnoka, a tervezett szolgálati beosztásba helyezésről a fogadó szervezeti egység állományilletékes parancsnoka állományparancsban gondoskodik.

32. § (1) A hivatásos állomány tagjának kérelmére a rendvédelmi szerv más szervezeti egységéhez történő áthelyezése akkor engedélyezhető, ha az nem veszélyezteti a szolgálati feladatok folyamatos és rendeltetésszerű ellátását és a fogadó szervezeti egység a várható szolgálati beosztásba helyezésről tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot.

(2) Az áthelyezési kérelmet a hivatásos állomány tagja a fogadó szervezeti egység állományilletékes parancsnokának címezve, szolgálati úton terjeszti elő.

(3) Az áthelyezési kérelem átvételét követően a humánigazgatási szakszolgálat tájékoztatást kér a fogadó szervezeti egységtől, hogy várható-e az áthelyezési kérelmet benyújtó szolgálati beosztásba helyezése. A fogadó szervezeti egység tizenöt napon belül nyilatkozik az átvételről vagy annak elutasításáról.

(4) A Hszt. 57. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti, az áthelyezés szolgálati érdekből – legfeljebb négy hónapra – történő elhalasztása esetén az átadó szervezeti egység állományilletékes parancsnoka az elhalasztásról szóló döntésről a szolgálati érdeket alátámasztó indokok megjelölésével írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját és a fogadó szervet. Ha az áthelyezést a hivatásos állomány tagja kérte, a halasztás időtartamát az áthelyezésre irányuló kérelemnek a szolgálati elöljáróhoz történő benyújtásától, ha az áthelyezést a fogadó szervezeti egység kérte, a fogadó szervezeti egység megkeresésének az átadó szervezeti egységhez érkezésétől kell számítani.

 

Nem minősül azonban áthelyezésnek, ha a kérelmező egy másik alegységhez kíván átkerülni, arra a Hszt a szolgálati beosztás módosítása szabályait alkotta meg, azaz az 53-56. §-ok vonatkoznak rá.

Elvi akadálya ennek sincs, amennyiben az átvevő alegység megfelelő beosztást tud biztosítani. Ugyanakkor – ettől függetlenül – a munkáltató diszkrecionális jogköre, hogy egy ilyen kérelemnek helyt kíván-e adni.

Ráadásul a Hszt. 53.§ (2) bek alapján azonos beosztásba átkerülés esetén is vizsgálni kell az új beosztásra alkalmasság feltételeit.

A beosztás módosítása iránt előterjesztett kérelemben lehet mind szakmai, mind egyéni, szociális, magánéleti jellegű körülményeket indokként felhozni, de tudni kell, hogy ez egy kérelem, és a munkáltatónak „jogában áll szakmai indokokra hivatkozva megtagadni a kérelemnek helyt adást”.

Sajnos igen kicsi az esélye annak, hogy – elutasítás esetén – a beosztás módosítást egyéb jogi úton ki lehessen kényszeríteni. Csak abban az esetben történhet meg, ha a munkáltató valamilyen felróható, jogellenes magatartást tanúsít a kérelem elbírálása és a döntése meghozatala során.

Amennyiben ilyen vagy hasonló jellegű problémád adódott, és segítségre van szükséged, keress minket bizalommal!