Egészségügyi szakdolgozói pótlék, cafetéria és bankszámla-hozzájárulás

A tervezetek véleményezéséről röviden

 

Szakszervezetünk is kézhez kapta a vonatkozó rendelet tervezeteket véleményezésre a Belügyminisztériumtól, az általunk küldött javaslatokról röviden szeretnénk tájékoztatni titeket.

Üdvözlendő a rendvédelmi ágazatban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók egészségügyi szakdolgozói pótlékának emelésére irányuló szándék.

Mivel azonban a juttatás nem képezi részét a távolléti díj alapjának – mert nem az illetmény része – javasoltuk annak megvizsgálását, hogyan lehetne megvalósítani, hogy a távolléti díj számításánál ez mégis figyelembe vehető legyen.

Emellett továbbra is úgy véljük, mindenképpen az illetményalap megemelése szükségszerű, és ismét javaslatunk – most ismét, de korábban már többször, sőt folyamatosan – hiszen ez szükséges a tényleges illetményemelkedéshez, nem csak a szakdolgozók, de a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél bármely jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók tekintetében.

 A 2024. évi választható béren kívüli juttatásról és bankszámla-hozzájárulásról szóló BM rendelet tervezettel kapcsolatban szintén javaslatokkal éltünk, bár a tervezetekben foglaltak nagy meglepetést nem okoztak, évről évre ugyanaz a szövegezés érkezik… Ugyan a munkavállalókra nézve egyik sem vezet be hátrányos rendelkezést, ámde előnyükre sem változnak immár sok éve.

A Tervezetben foglalt eljárási szabályokkal egyetértettünk, azonban tartalmilag aggályosnak és támogathatatlannak tartottuk az abban szereplő összegszerűségeket.

Évek óta probléma mind a bankszámla-hozzájárulás, mind a cafetéria keret összegének változatlansága, azoknak alacsony volta.

A cafetéria keret változatlanságát azért is sérelmesnek tartjuk, mert a veszélyhelyzetben a kormány rendeletével lehetőséget biztosított az Szja.tv-ben meghatározott limitösszegtől való eltérésre, melyet mind a magánszféra, mind a közszféra területén működő számos munkáltató igyekezett kihasználni, viszont a rendvédelem területén semmifajta szándék nem mutatkozik erre, holott több alkalommal felhívtuk a figyelmet – más szervezetekkel egyetemben – a lehetőségre.

Elkeserítő, hogy évente kikéri a Belügyminisztérium a szakszervezetek javaslatát, mégsem tapasztalható semmiféle előremozdulás ez ügyben (sem).

A BM tervezetek után az ORFK-tól is megérkezett a cafetériára és bankszámla-hozzájárulásra vonatkozó utasítások tervezete, amiből egyértelművé vált, hogy javaslatainkat a BM nem (most sem) vette figyelembe.

Az ORFK utasítás tervezetek véleményezésekor megerősítettük a BM felé írtakat, kiegészítve a kéréssel – bár tudjuk, hogy az Országos Rendőrfőkapitány nem tudja megemelni a BM rendeletben meghatározott keretösszeget – hogy parancsnoki gondoskodás keretében a lehetőségeihez mérten segítse hozzá az állományt magasabb cafetéria keretösszeghez.

Egyébként a bankszámla-hozzájárulás mértékét legalább havi 1000 forint, azaz évi 12.000 Ft összegben javasoltuk meghatározni, mert ezzel az összeggel már valóban segítséget nyújtana a munkáltató a gyakorlatilag kötelező bankszámlahasználattal összefüggésben jelentkező költségek enyhítésében.

A cafetéria vonatkozásában pedig a közszférában adható 400.000 Ft-os keretösszeghez közelítést javasoltunk, mert ezzel kvázi az állomány rekreációjában is történhetne előrelépés, és talán nem elhanyagolható, hogy a juttatás felhasználása – mivel az kizárólag országon belül történhet – közvetve a gazdaság érdekeit is szolgálja.