Polgármester leszek

Többen kerestek meg minket, ezért érdeklődésre számot tartó információként osszuk meg veletek azokat a kérdéseket és válaszokat, melyek az önkormányzati választások kapcsán felmerültek.

Legtöbben a felmondási időre, végkielégítésre, illetve a visszavételre vonatkozó szabályozás kapcsán kérdeztetek. Lássuk tehát:

A Hszt. 82. § (1) bekezdés szerint a törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya ha

b) országgyűlési vagy európai parlamenti képviselővé, nemzetiségi szószólóvá, főpolgármesterré, főpolgármester-helyettessé, vármegyei közgyűlés elnökévé, alelnökévé, polgármesterré, alpolgármesterré, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati képviselővé megválasztották,

A (2) bekezdés szerint a szolgálati viszony a törvény erejénél fogva azon a napon szűnik meg, amikor a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a törvényi feltétel beálltát megállapította.

108 § (1) A rendőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja pártnak vagy pártpolitikai célokat szolgáló egyesületnek nem lehet tagja, ilyen célú alapítvánnyal nem létesíthet jogviszonyt, munkájában nem vehet részt, politikai tartalmú közszereplést szolgálaton kívül – az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltként való részvételt kivéve – sem vállalhat.

110 § (1) A hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy ha szolgálati viszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe került. Az állományilletékes parancsnok köteles – kivéve, ha a hivatásos állomány tagja a 109. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedélyt kapott – írásban felszólítani a hivatásos állomány tagját az összeférhetetlenség megszüntetésére, vagy köteles a szükséges intézkedést megtenni az összeférhetetlenség kizárására.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja az összeférhetetlenséget a felszólítástól számított harminc napon belül nem szüntette meg, szolgálati viszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.

 Ezt talán nem is kell magyarázni… a szolgálati viszony azonnali hatállyal megszűnik, nincs felmondási, felmentési idő, így nincs végkielégítés sem, figyelemmel a következőkre:

90 § (1) A hivatásos állomány tagját felmentése esetén – a (6) bekezdésben felsorolt kivételekkel – a felmentési időre járó távolléti díjon túl végkielégítés illeti meg.

A munkáltatónak visszavételi kötelezettsége általános esetben nincs, ez esetben azonban van a Hszt. 39. § (1) bekezdés alapján:

39 § (1) Akinek szolgálati viszonya a 82. § (1) bekezdés b) pontja alapján szűnt meg, azt mandátumának lejárta, tisztségének megszűnése után – tizenöt napon belül előterjesztett kérelmére – a hivatásos állományba vissza kell venni, ha nem esik a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények hatálya alá.

Általános esetben a Hszt. a következőket tartalmazza a hivatásos állományba visszavétel kapcsán:

36 § (1) Kérelmére a szolgálat érdekének figyelembevételével hivatásos állományba visszavehető az, aki

a) korábban szolgálati viszonyban állt, és

b) megfelel a 33. § (1)–(6) bekezdésében a szolgálati viszony létesítéséhez meghatározott feltételeknek.

(2) A hivatásos állományba visszavételre a hivatásos szolgálat felső korhatárát megelőző tíz évig, egészségkárosodási ellátásra jogosult esetében a hivatásos szolgálat felső korhatáráig kerülhet sor.

(3) A hivatásos állományba visszavételkor nem kell próbaidőt kikötni, ha a szolgálati viszony megszűnése és a hivatásos állományba visszavételre irányuló kérelem benyújtása között öt évnél kevesebb idő telt el. Legfeljebb hat hónap időtartamú próbaidőt lehet kikötni, ha a szolgálati viszony megszűnése és a hivatásos állományba visszavétel kérelmezése között öt évnél több idő telt el.

Ezen rendelkezés értelmében a “visszavehető” kifejezés egy mérlegeléshez kötött döntése a rendvédelmi szervnek, de nem kötelezettsége, és ahogy a BÉT ülésről tudjuk, ez jelenleg nem engedélyezett.

A témába vágó egyéb kérdés esetén is keress minket bizalommal a már ismert elérhetőségünkön: tmrsz2004@gmail.com