Szemlebizottság vezetői feladatok

A megbízási díj iránti igény alapja

Tagunk, aki egyébként bűnügyi technikus beosztásban dolgozik, azzal keresett meg minket, érdemes-e megbízási díj iránti igényt érvényesítenie, mivel a kapitányságon a szemléket is ők végzik a bizottságvezetők helyett, de szaktanfolyammal nem rendelkeznek. E-szemle környezetben dolgoznak, nevük alatt szerepel az irat előállítás is, és bár a szemlén a nyomozó neve szerepel, ők írják meg azt teljes terjedelmében a helyszíni technikai munka mellett. Mindezek sokszor nyomozati cselekménnyel is kiegészülnek, kutatással, lefoglalással.

A Hszt. szerint a beosztáshoz nem tartozó feladatok után megbízási díj követelhető.

Annak ellenére, hogy 2020. november 26-al hatályon kívül helyezésre került A büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás, továbbra is hatályban van olyan precedensképes Kúriai határozat, amely szerint a megbízási díj a szemlebizottságvezetői feladatok ellátása után megalapozott lehet, ha az a hivatásos állomány tagjának beosztásához nem tartozó feladata volt.

A szemlebizottságvezetői feladatokat a munkaköri leírásban rögzíteni kell, mert szemlebizottság vezetőjeként a rendőrség hivatásos állományának az a tagja járhat el, akinek a munkaköri leírása tartalmazza a bizottságvezető számára meghatározott feladatokat, vagyis a munkaköri leírásban a munkáltatónak fel kell sorolnia a bizottságvezetői feladatok, mert ezzel adja meg a felhatalmazást azok elvégzésére.

Amennyiben tehát a munkaköri leírása kifejezetten nem tartalmazza a bizottságvezetői feladatokat, a szemlebizottság-vezetői feladatoknak a munkáltató rendelkezése alapján történő – a beosztás szerinti feladatainak elvégzése melletti – ellátásával olyan többletfeladatot végez, amelynek ellentételezésére megbízási díjat kell fizetni.

Egy másik precedens értékű kúriai határozatban pedig a Kúria bűnügyi technikus beosztású munkavállaló megbízási díjas ügye kapcsán fejtette ki, hogy az ORFK utasítás hatályon kívül helyezését követően is azt kell vizsgálni, hogy az adott többletfeladat (jelen esetben a szemlebizottságvezetői feladatok) az adott beosztáshoz tartozik-e. A munkáltató a munkaköri leírásban köteles konkrétan megjelölni a szemlebizottságvezetői feladatokat, ha azt a munkakör részévé kívánja tenni, ez általános feladatellátás megjelölésével nem váltható ki.

A megbízási díj iránti igény megalapozottságára vonatkozóan határozott választ akkor tudunk adni, ha rendelkezésünkre áll

– az érintett időszakra vonatkozó valamennyi munkaköri leírás, kinevezési parancs, és

– havi kimutatás az elvégezett többletfeladatokról

(részletes leírás arról, hogy milyen feladatok kerültek elvégzésre)

A kérdező által a nyomozati cselekmények elvégzésével kapcsolatban írtak egyébként szintén indokolhatják a megbízási díjat.

Ha a munkaköri leírásodban nem szereplő és/vagy a beosztásodhoz nem tartozó feladatokat látsz el rendszeresen, keress minket bizalommal a tmrsz2004@gmail.com címen!