Jogszabálysértő a munkáltató határozata, ha az eljárási határidők be nem tartásával születik

Tagunk 2016 júliusában a szolgálati gépjármű sérülésével járó közlekedési balesetet szenvedett. A munkáltató a következő hónap során megállapította fegyelmi felelősségét, azonban a kártérítési eljárás megindításával indokolatlanul késlekedett, majd 2017 áprilisában kötelezte tagunkat több mint 235.000 forint kártérítés megfizetésére, aki – sérelmezve az összeget – szolgálati panaszt nyújtott be a határozattal szemben. A panaszt a munkáltató 2019 nyár derekán hozott határozatával bírálta el.

A munkáltató álláspontja az ilyen típusú ügyekben az, hogy 3 éves elévülési időn belül akármikor megindíthatja a kártérítési eljárást, egyébként a kártérítési eljárásra előírt határidők nem kötik. Ezzel már többedszerre nem értettünk egyet, így tagunk képviseletében először szolgálati panaszt nyújtottunk be, majd keresetet a Fővárosi Törvényszékhez.

Az eljáró bíróság már első fokon nekünk adott igazat, és megállapította, hogy a munkáltató súlyosan megsértette a Hszt-ben a kártérítési eljárásra előírt szabályokat, amikor határidőben nem indította meg a kártérítési eljárást. Erre tekintettel a bíróság a kártérítés megfizetésére kötelező határozatot megsemmisítette. Megállapította azt is, hogy bár a munkáltató a kártérítési határozat meghozatalára szabott határidőt megtartotta, ugyanakkor a szolgálati panasz elbírálására meghatározott határidőt is jelentősen túllépte.

A munkáltató fellebbezése folytán az ügy a Kúriához került, amely jogerős ítéletében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta és rögzítette, hogy a Hszt-ben foglalt határidők számításánál a Hszt. 12. §-a az irányadó, azaz egy határidő elmulasztása akkor menthető ki, ha a határidőt megállapító jogszabály ezt kifejezetten megengedi, azonban a kártérítési eljárás megindítására előírt 15 napos és a panasz elbírálására előírt 30 + 30 napos határidő elmulasztása esetén a kimentés lehetőségét nem teszi lehetővé.

Korábbi ügyünkben (https://tmrsz.hu/2020/11/09/karteritesi-hatarozat-hatalyon-kivul-helyezese/) már kimondta a Kúria, hogy a kártérítésre kötelező határozatot a munkaáltató csak az eljárási határidők megtartásával hozhatja meg jogszerűen.