TÉR

Elérkezett a minősítések időszaka, és sokan vagytok, akik okkal-joggal nincsenek megelégedve a parancsnoki (le)értékeléssel.

 „Mint minden indokolással ellátandó munkáltatói intézkedéssel, úgy a minősítéssel szemben is alapvető követelmény az indokolás világos, valós és okszerű volta, ugyanakkor e kötelezettség a kellő mértékben konkrét összefoglaló indokolással is teljesíthető.

Az éves minősítés és teljesítményértékelés szolgálati panasszal megtámadható, ha valószínűsíthető, hogy a minősítés a valóságtól jelentősen eltér, valótlan, szubjektív ténymegállapítást vagy értékelést tartalmaz.

A minősítéssel kapcsolatos személyes elbeszélgetésen képviselő jelenléte nem szükségszerű, az általában formális procedúra, csak mert kötelező megtartani a meghallgatást. Ilyen formán a már kiadott TÉR eredményen változtatni nem tudunk, arra szolgálati panasz útján van lehetőségünk az általános 3 éves elévülési időn belül.

A szolgálati panasz alapján az állományilletékes parancsnok elrendelheti a TÉR megismétlését, vagyis ha megállapítást nyer, hogy a teljesítményértékelés egyes értékei vagy a minősítés megállapításai tényekkel nem támaszthatók alá, vagy a mérlegelési jogkör kereteit meghaladó mértékben jelentősen eltér az értékelt által valósnak tartott értékektől, a teljesítményértékelés, a minősítés vagy a teljesítményértékelés és minősítés újbóli elvégzését rendeli el a panaszt elbíráló elöljáró.

A megismételt teljesítményértékelés, minősítés megállapításaival szemben közvetlenül a bírósághoz lehet fordulni és kérhető a határozat hatályon kívül helyezése.

Ha a teljesítményértékelés megismétlésére nem kerül sor, úgy a szolgálati panaszt elutasító határozatot lehet bíróság előtt támadni. Minkét esetben a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet az eljárást kezdeményezni.

 A bíróság persze nem fogja elvégezni a teljesítményértékelést és minősítést, az minden esetben a munkáltató feladata, azonban azokat hatályon kívül helyezve a munkáltatót ismételt eljárásra utasíthatja.

A szolgálati panasz elkészítéséhez szükségünk van

  • az éves minősítő és értékelő lapra, valamint a teljesítménykövetelmények meghatározása elnevezésű okiratra, valamint
  • a minősítéssel és/vagy értékeléssel szembeni kifogásokra

Célszerű már a szolgálati panasz megírása előtt felvenni velünk a kapcsolatot, hogy ha bírósági eljárásra kerül a sor, ne legyen probléma abból, hogy valami nem szerepel benne, hiszen – már tudjátok – a bírósági eljárás alapja a szolgálati panasz.

Ha vitatod az értékelésed, minősítésed, vedd fel velünk a kapcsolatot, segítünk!