A különélési díj

Átrendeléskor, meghatározott feltételek fennállása esetén a hivatásos állomány tagja különélési díjra jogosult A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendeletben foglaltak alapján.

Különélési díjra az a más helységbe áthelyezett, átrendelt nős, férjezett, vagy családfenntartónak minősülő személy jogosult:

akinek az új szolgálatteljesítési helyen lakóingatlana nincs, és

aki az új szolgálatteljesítési helyére nem költözik át, de a szolgálatteljesítési idő végeztével rendszeresen nem tér haza családjához, hanem a rendvédelmi szerv által részére biztosított ideiglenes szálláshelyre tér haza, így emiatt családjától külön élni kényszerül.

A családtól való külön élésnek minősül a bejegyzett élettárstól való különélés is, viszont különélési díj szempontjából az áthelyezett eltartási kötelezettségét csak a saját háztartásában eltartott gyermeket illetően lehet megállapítani.

Azt az egyedülálló személyt is megilleti, aki igazolja, hogy keresőképtelen és jövedelem nélküli szülőjét vagy szüleit, továbbá más eltartó nélküli kiskorú testvérét vagy testvéreit áthelyezése előtt saját háztartásában tartotta el, feltéve, hogy azok eltartására kötelezhető és keresőképes más hozzátartozójuk nincs és a hivatásos állomány tagja új szolgálatteljesítés helyére lakás hiányában őket elköltöztetni nem tudja.

A díj a hivatásos állomány tagjának az áthelyezés, átrendelés időpontjától számított egy évig folyósítható. Az egy év elteltét követően a különélési díj folyósítását az állományilletékes parancsnok évente meghosszabbíthatja, ha fontos szolgálati érdek miatt a különélés nem szüntethető meg.

A különélési díj egy napra eső összege a belföldi szolgálati kiküldetést teljesítő részére járó – számla nélkül adható – napidíj összegével egyezik meg.

A napi díj összege: a rendvédelmi illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a. A napidíj kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot kell figyelembe venni, és tíz forintra felkerekítve kell megállapítani.)

Szabadság idejére különélési díj nem jár.

 A külön élőnek az állandó lakóhelyére vagy a családjához történő utazása (és onnan a szolgálatteljesítési helyére történő visszautazása) költségét havonta négy alkalommal az utazási költségtérítésre vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni.

Az átrendeléssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról ITT és ITT is olvashatsz.

Kérdés esetén keress minket bizalommal az ismert elérhetőségünkön: tmrsz2004@gmail.com