„Simán” vagy ideiglenesen?

Avagy az átrendelés szabályai Tagunk az őt érintő átrendelés kapcsán fordult hozzánk, több problémát is taglalva, de kérdései sajnos sokakat érintenek, érinthetnek. Megyei autópálya alosztályon dolgozik baleseti helyszínelőként, azonban a…

Szakszervezeti jelenlét és semmisség

Megkeresés érkezett szakszervezetünkhöz egy korábbi, honlapunkon megjelent tájékoztatásunkra hivatkozva. A levélíró arról érdeklődött, hogy a parancsnoki teljesítményértékeléshez, jellemzéshez a 2010-es állapotoknak megfelelően milyen jogi szabályokról tudunk a Hszt-n kívül, annál…

Köszönjük Belügyminiszter Úr!

A sors gyakran kegyetlen tud lenni, sőt a munkáltató is, de szerencsére most mégis emberséges eljárással találkoztunk Tagunk kétségbeesetten fordult a TMRSZ-hez segítségért az életében bekövetkezett drámai változások folyományaként előállott…

Szakszervezeti kérdések – munkáltatói válaszok

Ahogy korábban is tettük, kommentár nélkül közöljük a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács ülésén elhangzott – illetve írásban megküldött – szakszervezeti kérdéseket, a rájuk adott szakterületi válaszokkal. A konklúziót vonjátok le magatok,…

Szabályozott is, meg nem is

Néhány szó a Munka törvénykönyvéről….   Kollektív érdekviták   A bíróságon kívüli vitamegoldás talán legismertebb eszköze, a közvetítés a Munka Törvénykönyvében jelenleg nem szabályozott. A kollektív munkaügyi érdekviták tekintetében a…

Szabad szombat vagy munkanap?

Néhány szó a Munka törvénykönyvéről… Szabad szombat vagy munkanap? Az európai országok munkajogában rendszerint kiemelt tárgykör a vasárnapi munkavégzés szabályozása. Védelemben részesítik a munkavállalók vasárnapi nyugalmát – országonként többé-kevésbé –…

Miért pont én?

Néhány szó a Munka törvénykönyvéről… Miért pont én?   A munkaviszony sajátossága, hogy számos munkakörülményt a munkáltató egyoldalúan határozhat meg, a jogszabályok, a kollektív szerződés és a munkaszerződés keretei között.…

Dr. Terdik Tamás r. ezredes lesz Budapest új rendőrfőkapitánya?

A Belügyminiszter 2018. szeptember 30-ai hatállyal visszavonta Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos budapesti rendőrfőkapitányi kinevezését. Közel három évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenységét követően, munkája elismeréseként átveheti majd azt a…

Foglalkoztatás egyéb jogviszonyban

Néhány szó a Munka törvénykönyvéről…. Foglalkoztatás egyéb jogviszonyban a Kjt. hatálya alatt A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a közalkalmazotti jogviszonyt szabályozza. A Kjt. hatálya…

Bontóperben is segítünk!

Ha a házasság megromlott   A mondás szerint kétféle rendőr létezik. Az egyik csoportba az elvált rendőrök tartoznak, míg a másik csoportba azok akik el fognak válni. Sajnos a rendőri…