Félszavakból is érts!

avagy a munkáltatói nyomásgyakorlás

Sokan ismerjük a munkahelyi konfliktusoknak azt a típusát, amikor „félszavakból”, nyíltabb vagy rejtettebb célzásokból értenünk kellene. És amire a felettes nyíltan nem utasíthat, azt a burkoltan átadott információ alapján magunktól kellene megtennünk, azaz önként kellene lemondani a jogainkról, elfogadni a számunkra felajánlott kedvezőtlen ajánlatot. Ha pedig nem vagyunk együttműködők, akkor a jön a nyomásgyakorlás, és kénytelenek vagyunk elszenvedni ellenállásunk „eredményét”.

Hasonló helyzetbe került tagunk is, aki segítségért fordult hozzánk. A 22 éves szolgálati idővel rendelkező tapasztalt rendőrnő, bűnügyi készenléti csoportvezetőként 24/72 szolgálati időrendben teljesítette beosztását, ennek köszönhetően családja életében is aktívan részt tudott venni, édesanyaként és a rendőrségi munkába belerokkant házastársa segítőjeként is helyt tudott állni. Felvetődött a munkáltató részéről, hogy más beosztásba helyezné. Az új beosztás viszont hivatali munkarenddel járna, ami terhesebbé tenné a napi feladatai ellátását, és jövedelme is mintegy bruttó 80 ezer forinttal lenne kevesebb. Ez nyilván nem kívánatos számára, de a munkáltató szerint nyilván önként és zokszó nélkül el kellene fogadnia a helyzetet. Tagunk nem így tett, hanem ellenállást tanúsított.

Tagunk munkája mellett önszorgalomból, szabadideje terhére, ellenszolgáltatás nélkül térfigyelő szolgálatszervezői feladatokat is végzett. Az önkormányzat által működtetett térfigyelő kamerarendszer működtetését és szakmai támogatását látta el hónapokig akként, hogy napi 2 fős szolgálatokat szervezett a pihenőidős állományból. Mintegy 20 fő tevékenységét irányította, koordinálta az ígérettel, hogy majd az önkormányzattal kötött megállapodás szerint fogják ellentételezni munkáját. Mire a jól megérdemelt munka ellentételezésre sor kerülhetett volna, tagunkat elmozdították a pozícióból. Ezt követően már korábbi beosztását sem végezte elég jól, ahogy arra felettesei személyügyi elbeszélgetésen felhívták a figyelmét. Természetesen a felajánlott, kedvezőtlenebb beosztást továbbra is elfogadhatja.

Miután tagunk visszatért szabadságáról az addig általa ellátott és kiszámítható munkaidőrendje – 24 óra szolgálat után 72 óra pihenőidő –akként került módosításra, hogy ún. „beugrós” beosztásba került, azaz munkaidőrendje kiszámíthatatlan és előre nem tervezhetővé vált.

Tagunk felvállalta a küzdelmet az igazáért és szakszervezetünk megad minden jogi segítséget neki, ami a sikeres harchoz szükséges. Mindenki eldöntheti, hogy enged-e a nyomásnak, vagy ellenáll, de egy idő után talán mindenkinél eljön az a pont, amikor nem hajlandó tovább némán asszisztálni a jogaitól való megfosztáshoz.