A 10 nap pótszabadság kiadásának rendjéről

Tájékoztatást kaptunk az Országos Rendőr-főkapitányságtól a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárításában résztvevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról szóló, 2021. június 11-től hatályos Kormány rendelet alkalmazásáról.

Ahogy már tudjuk, a 327/2021. (VI.10.) Korm. rendelet értelmében az a Hszt. szerinti jogviszonyban foglalkoztatott, aki az idei évben a járvány következményeinek elhárításában részt vett, az ez évben esedékes szabadságán felül további 10 munkanap pótszabadságra jogosult.

A pótszabadság kiadásának rendjére a jogosult jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pótszabadságot az esedékesség évét követő második év végéig, azaz 2023. december 31-ig lehet igénybe venni.

Pénzben nem váltható meg, azt a jogosult többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani, és a pótszabadságra a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól szóló 149/2021. (III.27.) Korm. rendelet nem alkalmazható.

Az ORFK-tól kapott tájékoztatásban kiemelésre került, hogy a jogalkotói szándék értelmében a pótszabadságra jogosultság feltétele, hogy a foglalkoztatott a koronavírus-járvány következményeinek elhárításában az idei évben részt vett, azaz munkaköri feladatként részben vagy egészben a veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a járvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat látott el. A pótszabadság tehát nem valamely beosztás/munkakör betöltéséhez, hanem a jogszabályban meghatározott feladatok ellátásához kötött. Ez egyedi vizsgálatot igényel, ezért a kedvezményre jogosító beosztások/munkakörök nem határozhatók meg általánosságban. Ennek tükrében pótszabadságra alapvetően az jogosult, aki 2021-ben a járvány következményeinek elhárítása érdekében a jogszabályokban a rendőrség részére meghatározott tevékenység végrehajtása során a munkaköréhez képest új, vagy tartalmában jelentősen megváltozott feladatot látott el ténylegesen.

Az érintett személyi kör behatárolására, az állományilletékes parancsnokok munkájának támogatására Belügyminisztériumi állásfoglalás, valamint a jogszabályok figyelembevételével nem kizárólagos szempontrendszer került összeállításra. Ennek alapján pótszabadságra jogosult különösen:

  • a kórházparancsnokok, helyetteseik és a logisztikusok,
  • a védelmi intézkedések betartását a közterületeken, nyilvános helyeken ellenőrző állomány,
  • a karantén hatósági ellenőrzésében részt vevő rendőri állomány (a személyes jelenléttel járó hatósági házi karatén ellenőrzések felfüggesztése óta a következmények elhárításához elengedhetetlen egyéb rendőri intézkedések végrehajtásában részt vevők),
  • a határellenőrzés kapcsán, illetve a nem magyar állampolgárok beléptetésének engedélyezési folyamatában részt vevők,
  • az egyes védelmi intézkedéseket megszegőkkel szemben alkalmazott szankciók megállapításában közreműködő, illetve ezen tevékenységekhez munkájuk által szorosabban kapcsolódó állomány,
  • a Honvédelmi Irányító Törzsben, az országos és egyéb szakmai törzsekben szolgálatot teljesítő foglalkoztatottak,
  • a mentesítésben résztvevők (a fertőzött foglalkoztatottak irodáinak, gépjárműveinek fertőtlenítését végző állomány)
  • a személyi állomány oltásának megszervezésében közreműködő egészségügyi, munkavédelmi és közegészségügyi feladatokat ellátó állomány

A tájékoztatás szerint annak tényét, hogy a hivatásos szolgálati és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott jogosult-e pótszabadságra, az állományilletékes parancsnok, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv szervezeti egységének vezetője állapította meg, és erről az érintetteket legkésőbb tegnapig (2021. július 23-ig) értesítették.

Kérdés, észrevétel, vagy probléma esetén keressetek minket bizalommal!