Hűségpénz

A Kúria – mint másodfokú bíróság – igazságot és jogot szolgáltatott

 

Tagunk 2017-ben fordult először hozzánk, akkor mikor a társ szakszervezet által benyújtott szolgálati panaszát elutasították, és a másik szakszervezet a bíróság előtti képviseletet nem vállalta.

Az ügynek több előzménye is volt, amelyek részletezésétől eltekintünk, csak a leglényegesebb momentumokra szorítkozunk.

Tagunk több évnyi pereskedés után elérte, hogy 2011. december 31-i állapot szerint 25 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkezzen. Nem vonult szolgálati nyugdíjba, vállalt 5 év tovább szolgálatot, amiért – az akkori szabályok szerint – havi bruttó 50 ezer forint hűségpénz járt neki.

Hosszú pereskedés után tagunk pert nyert a BRFK-val szemben, mintegy 2,1 millió forint hűségpénz kifizetésére. Azonban a Kúria közbeszólt és felülvizsgálati eljárásban hatályon kívül helyezte a jogerősen megnyert pert, mert nem a BRFK-t hanem az ORFK-t kellett volna a hűségpénz elmaradása miatt kártérítésre perelnie. A BRFK később „jogalap nélküli gazdagodásra” hivatkozva visszakövetelte a már kifizetett milliós összeget, és ennek a bíróság helyt is adott.

Fentiekkel párhuzamosan történt, hogy a BRFK egyoldalúan lerövidítette tagunk addig elismert szolgálati időkezdeteit 2016 év végén, ennek következtében viszont nem lett volna már meg a 2011. december 31-i állapot szerint elismert 25 szolgálati éve, azaz hiányzott a jogalap ahhoz, hogy hűségpénzre jogosultságot szerezzen.

Mindezt a BRFK egyoldalúan, a vonatkozó állományparancsok módosításával eszközölte, amelyet a társ szakszervezet megpanaszolt ugyan, de a per vitelére már nem vállalkozott.

A pert első fokon elutasította a bíróság, mivel a szolgálati panasz tartalmilag nem megfelelő volt, nem azt panaszolta, amit kellett volna.

Szakszervezetünk ekkor újabb panaszt nyújtott be – ugyanazon állományparancsokban foglaltak ellen, a korábban rögzített szolgálati idők egyoldalú munkáltatói módosítását sérelmezve – de ezt is elutasította a munkáltató.

Bírósághoz fordultunk, ahol első fokon elutasították a keresetünket, ugyanakkor tejesen biztosak voltunk tagunk álláspontjának helyességében, annál is inkább, mivel az előzményi perben az eljárt bíróság kifejtette a jogvitával kapcsolatos álláspontját. Pech, hogy az általunk benyújtott panasz peresítésekor nem az előzményi per bírája kapta az ügyet, aki már „képben volt” a jogvita lényegét illetően, hanem azt „megörökölte” (a bírósági átszervezésekre figyelemmel) egy másik tanács és a kereset elutasításáról döntött. Persze a döntést megfellebbeztük.

Az ügyben eljárt kúriai tanács észlelte a munkáltató részéről elkövetett jogsértést és a kereseti kérelmünknek helyt adó döntést hozott az ügy leglényegesebb kérelmét illetően.

A döntés elvi jelentősége a 31/2015. (VI.16.) BM rendelet (továbbiakban: BMr.) 91.§ (1) – (2) bekezdésének együttes értelmezéséből következő kúriai megállapítás, amely szerint a szolgálati idő már megállapított kezdő időpontjának módosítására a hivatásos állomány tagjának kérelmére kerülhet sor. A kérelemre indult eljárásban a BMr. 91.§ (2) bekezdése akkor alkalmazandó, ha a szolgálati idő kezdő időpontját a rendvédelmi szerv – és nem a hivatásos állomány tagja – hibájára visszavezethető okból kell módosítani.

Bölcs döntés született a Kúrián, mivel a hűségpénzre vonatkozó további igények vitatottságát is lezárta, azaz tagunknak nem kell visszafizetnie a már korábban megnyert, de a BRFK által visszakövetelt 2,1 M Ft-ot, illetve az ORFK-val szembeni kártérítési eljárásban – de felfüggesztett ügyben – a hűségpénzből még fennmaradó további 900 ezer Ft –ra jogosultsága is vitathatatlanul fennáll.

A munkáltató próbálkozása – amellyel egyoldalúan módosította 2016-ban tagunk korábban már rögzített szolgálati idejét – több mint ötéves pereskedést eredményezett, amelyben időnként úgy tűnt, hogy a munkáltatónak kifizetődő a „trükközés”, hiszen 3 millió forint kifizetésétől mentesülhet (illetve az ORFK). Azonban a bírósági átszervezések miatt kissé gazdátlanná váló ügyben Justitia szerepét betöltő Kúriai tanácsnak hála, nem maradt el az igazság- és jogszolgáltatás.

Fordulj hozzánk bizalommal bármely problémád kapcsán!