Módosul a Tagdíjfizetési Szabályzat!

 

Tisztelt Tagok, leendő Tagok!

 

A XVII. Kongresszuson – többek között – döntés született a Tagdíjfizetési Szabályzat módosításáról is, amire egyrészt egyes pontok aktualizálása, másrészt a tagdíjösszegek összehangolása és nem mellesleg egységes emelése miatt volt szükség.

Tudjuk, a tagdíj és főleg annak emelése mindig érzékeny pont, azonban fontos észben tartani, hogy a Szakszervezet nonprofit szervezet, vagyis a befolyt összegből szükséges gazdálkodnunk, és gazdasági tevékenység híján szinte kizárólag a tagdíjbevétel biztosítja a működésünket.

Évek óta küzdünk ezzel a nehézséggel, és a helyzetünkön egy cseppet sem javítottak a jelenlegi sorozatos áremelkedések vagy az inflációnövekedés. Ezek már most nagy kiadásnövekedést jelentettek, és nem garantálja semmi, hogy nem nő tovább. Sajnos állami, munkáltatói támogatásra továbbra sem számíthatunk. A helyzet így azonban nem tartható tovább, ezért a Kongresszusnak meg kellett hozni az évek óta halogatott döntést, hogy ez a kardinális probléma legalább valamelyest orvoslásra kerüljön.

Nyilvánvaló, hogy ez a ti pénztárcátokat negatívan érinti, de az emelés lehetővé tenné, hogy a jelenleginél magasabb összeggel tudjon a Szakszervezet gazdálkodni, és azt elsősorban visszafordíthassuk rátok, hogy a tagságért „cserébe” azok is részesülhessenek szakszervezeti gondoskodásban, akik képviseletet nem vesznek igénybe.

Már ez a kismértékű emelés is lehetővé tenné, hogy a tagokra vonatkozóan balesetbiztosítást köthessünk, ahogy évekkel ezelőtt is (amire akkor egy jóval nagyobb taglétszám adott lehetőséget), valamint újra biztosíthassunk év végén karácsonyi meglepetés csomagot, esetleg – és ez régóta dédelgetett álmunk – tervezhetünk belőle olyan rendezvényeket, melyek a tagságot összekovácsolják (majális, focikupa, gyerektábor), amik korábban is – ismételve, hogy egy jóval nagyobb bevétel mellett – jelen voltak a TMRSZ életében.

Ezzel az emeléssel egyébként – minden rosszindulat nélkül – még mindig a TMRSZ tagdíjai a legalacsonyabbak a társszakszervezetekhez képest.

Mindezek mellett azonban a legfontosabb, hogy a TMRSZ fennmaradását és működését biztosítsuk, mert a pénzeszközök bizony nem csak a Szakszervezet „szolgáltatásait” fedezik, hanem magának a Szakszervezetnek a létét is biztosítják. A védőhálót, amivel az összefogás és szolidaritás jegyében segítséget jelentünk a kollegáknak, tagtársaknak, akik valamely oknál fogva bajba kerültek.

 

A Szabályzatban eszközölt  jelentősebb változtatások:

Továbbra is tagdíjmentesség illetheti meg a kizárólag GYES-ben részesülőket, valamint a tartós táppénzen lévőket. Egyéb esetben – kérelemre – egyéni elbírálás alapján kerülhet sor kedvezmény igénybevételére.

Sajnos sokan éltek vissza a tagdíjmentesség lehetőségével, és míg tagdíjmentesség illette meg őket jogi képviseletet vettek igénybe, majd annak lejártát követően tagságukat megszüntették. Ennek okán a Szabályzatba került az is, hogy jogi képviselet igénybevétele esetén nem érvényesíthető tagdíjfizetési mentesség és kedvezmény.

A tagdíjfizetési kötelezettségüket nem teljesítő tagok esetében felfüggesztésre kerül a tagsági jogviszonyból származó juttatásokra és a tagsági jogviszony alapján járó szolgáltatásokra való jogosultság, így ők különösen az Alapszabály h) – j) pontjában foglalt juttatásokra és szolgáltatásokra nem tarthatnak igényt, legalább 3 hónap elmaradás esetén a tagdíjhátralék rendezéséig.

Ez talán nem szorul magyarázatra, hiszen a tagoknak a tagdíj nem fizetésével szemben lehetősége lenne segítséget kérni, akár még fizetési könnyítést is, ha nehézségük adódik.

 

A tagdíjak 2024. január 01-től a következőképpen módosulnak:

 

– Hivatásos állományúak esetén:

tiszthelyetteseknek 2.000 Ft

zászlósoknak 2.300 Ft

tiszteknek 3.000 Ft

főtiszteknek 3.500 Ft;

– Kormánytisztviselőknek 2.500 Ft

– Rendőrségnél dolgozó munkavállalóknak, közalkalmazottaknak és riaszosoknak, valamint nyugdíjasoknak, és egyéb közszférában dolgozó és más vállalkozásoknál bármilyen jogviszonyban foglalkoztatottaknak 1.300 Ft

– Bármely intézménnyel nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állók esetén 500 Ft

– Azon tagok esetén, akik munkanélkülivé váltak, feltéve, hogy teljes jogú tagi viszonyuk aktív foglalkoztatási jogviszonyuk idején keletkezett – munkanélküliként eltöltött idejükre 500 Ft

 

2024.01.01-től hatályos Tagdíjfizetési Szabályzat