Rendőr vs. személy- és vagyonőr

avagy általános magatartási szabályok megsértése Tagunk hozzánk fordult segítségért, amikor a munkáltatója a rendelkezésére álló adatok alapján fegyelmi eljárást rendelt el vele szemben. Az ügy kapcsán egyébként normál panasz eljárás…

Emléked örökké velünk marad

2024. május 10-én Szakszervezetünk emléktáblát helyezett el dr. Balázs Ildikó, néhai főtitkár nyughelyén, tiszteletünket kifejezve felé, voltaképpen megköszönve neki a 2014 óta tartó szakszervezeti munkásságát és elkötelezettségét. Nagy László TMRSZ…

Nem „csak” egzisztenciális nehézség

Riaszosok és Mt. hatálya alatt álló munkavállalók problémái   Szakszerveztünk – elsősorban – a rendvédelem működési területén foglalkoztatott munkavállalók érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezete, így ugyanolyan elemi számunkra a szektorban fontos…

NKE jubileumi díszoklevél átadó ünnepség

TÁJÉKOZTATÁS A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar jubileumi díszoklevél átadó ünnepséget szervez, melyen a Karon és jogelőd intézményeiben 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 éve végzettek részére emléklapot,…

Megemlékezés

Mindannyian emlékszünk arra a napra, mert szinte felfoghatatlan hírt kaptunk 2022. november 17-én, dr. Balázs Ildikó a TMRSZ főtitkára váratlanul elhunyt. Az azóta eltelt idő, bár küzdelmes volt, bebizonyította, hogy…

Rendelkezz adód 1 százalékáról

2024. május 21. a határideje az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat benyújtásának is! Kérjük, idén is gondolj a Rend-Őréért Alapítványra és nyilatkozz adód 1%-ának felajánlásáról, hogy segítségeddel segíthessünk! adószám: 18864896-1-17 KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSOD!…

A BRFK és a TMRSZ közötti informális megbeszélésről

2024. április 02. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: BRFK) és a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (továbbiakban: TMRSZ) közötti informális megbeszélésről. A találkozó létrejöttére a minden évben megtartott rendszeres egyeztetés keretében került…

2024.03.19. RÉT ülésről

A RÉT ülést vezette Kovács István r. vezérőrnagy Úr, vm. megjelent az ORFK részéről Hegedűsné Dr. Margita Ágnesr. alezredes Asszony, aki a Jogi Főosztályt, Czene Csaba r. ezredes Úr a…

Félszavakból is érts!

avagy a munkáltatói nyomásgyakorlás Sokan ismerjük a munkahelyi konfliktusoknak azt a típusát, amikor „félszavakból”, nyíltabb vagy rejtettebb célzásokból értenünk kellene. És amire a felettes nyíltan nem utasíthat, azt a burkoltan…