Tájékoztató BÉT november 25-én megtartott üléséről

II. rész

 

Zsinka úr a kötelező oltás és fegyverpénz kérdéskörein túl a következőket is elmondta.

Kiegészítő juttatás

Az Országgyűlés elfogadta, hogy a kiegészítő juttatás az illetmény eleme (a 2021. évi CXX. törvényben a Hszt. 170.§-ának módosításával)

Belügyminiszter úr saját hatáskörben az illetménykiegészítés korábbi 10%-os mértékét 21%-ra emelte 2022. január 1-jétől.

Üröm az örömben, hogy a fegyverpénz mértéke viszont még a 2021. december 31-e szerinti illetmény mértékének figyelembevételével lesz meghatározva.

RIASZ-os állomány 5%-os bérfejlesztése

Törvényben előírt módon és mértékben valósul meg a RIASZ-os állomány bérfejlesztése (4 évente 5-5%). Korábban is voltak szakszervezeti oldalról felszólalások és most is elhangzott, hogy a Honvédelmi Minisztérium ágazatba tartozók egységesen kapnak 100 ezer forint év végi juttatást és ezen felül még 50 ezer forintot SZÉP kártyára, és ez a BM ágazatban is indokolt lenne, hiszen a RIASZ-os állományba tartozók munkája nélkül a rendvédelmi szervezetek működésképtelenek lennének.

Igazságtalannak tartjuk, hogy a RIASZ-os állomány bérfejlesztése előreláthatóan még az éves infláció mértékét sem éri el, illetve nagymértékben elválik a hivatásosak részére juttatásként folyósítandó fegyverpénz és a semmilyen juttatást nem kapó RIASZ-osok közötti indokolatlan különbségtétel.

Felemlítésre került, hogy amíg 2020. évben a hivatásosak 500 ezer forint jutalomban részesültek, a riaszosok „filléres csokoládét” kaptak. Szükséges és indokolt lenne, hogy a kormányzat a riaszos kollégákat jobban megbecsülje és ki is fejezze ezt az év végi jutalom mértékében és jellegében.

Zsinka úr ígéretet tett ezen vélemény és javaslat belügyminiszter úr felé történő tolmácsolására.

Tiszti jelölti képzés átstrukturálása

A BM jogalkotásért felelős főosztályvezetője adott tájékoztatást arról, hogy a tiszti jelölti képzés esetében a korábbi évek gyakorlatától eltérően 50%-os mértékben a tiszthelyettesi végrehajtói állományból kerülnek tisztképzésre a hallgatók, akiknek a státusa egységesen változik a következők szerint.

Továbbra is megmarad a civilek rendszerbe kerülésének a lehetősége, azt indokolatlan volna lezárni.

6 hónapos alapkiképzés után tiszti jelölti állományba kerülnek, rendfokozattal, esküt téve és nem ösztöndíjat hanem garantált bérminimumot – azaz illetményt – fognak kapni (jelenleg ennek mértéke bruttó 260 ezer forint). Az illetmény mértéke évfolyamonként emelkedik.

Arra a felvetésre, hogy a kinevezett tisztek kerülhetnek-e végrehajtói állományba (járőrözésre, mivel a legnagyobb hiány a végrehajtói tiszthelyettesi közterületi állományban tapasztalható) az volt a válasz, hogy nem, a tisztek tiszti beosztásba fognak kerülni.

Jelenleg ez évfolyamonként mintegy 250 fő, azaz összesen kb 1.000 – 1.100 fő személy státuszának változását fogja jelenteni.

A tiszti jelöltek „szorosabb kötelékbe” fognak tartozni a korábbiaktól eltérően, mivel nem hallgatók lesznek, hanem kinevezést nyernek (esküt tesznek, azaz jogilag katonáknak fognak minősülni). A leendő hallgatók rendőri, katasztrófavédelmi, idegenrendészeti tiszti jelölti állományba kerülnek.

Különleges jogrend esetén – például járványveszély idején – szolgálatra vezényelhető ez a kontingens, tehát ha megvan a 6 hónap alapkiképzés akkor mintegy 1.000 – 1.100 fő, alapkiképzés előtt pedig mintegy 750-800 fő (2.-4. évfolyam).

A hallgatói jogviszonyuk is fennáll, de tiszti jelöltekként 10 év szolgálatteljesítést is vállalniuk kell.

Lakhatási támogatás 

Szintén új jogalkotási feladatként került létrehozásra az a lehetőség, hogy a dolgozó legfeljebb egyszeri 20 millió forintos vissza nem térítendő lakáshoz jutási támogatásban részesülhet. Erre lesz egy keretösszeg.

Arra a kérdésre, hogy ez évente milyen összegű keret biztosítását teszi lehetővé az volt a válasz, hogy ezt nem a munkáltató folyósítja, hanem egy erre szakosodott pénzintézet (bank), a keretösszeg mértékéről évente születik döntés külön költségvetési tételként.

Ez egy más támogatási rendszer lesz, mint a meglévő, ahol a lakásbizottsági üléseken születik javaslat a munkáltató felé.

A részletszabályok kidolgozása folyamatban van, de az biztos, hogy a vissza nem térítendő támogatásért cserében 20 év szolgálatot kell vállalni.

Akinek felróható okból nem telik ki ez a 20 éve, egy összegben való visszafizetési kötelezettség fogja terhelni.

A vissza nem térítendő támogatást 45 éves életkorig lehet igényelni. Ettől idősebb személyek esetében kizárt lesz a támogatásban részesítés jelen elképzelések szerint.

Probléma, kérdés esetén keressetek minket bizalommal!