Átrendelés idejére járó illetmény és pótlékok, valamint munkába járás költségének megtérítése

 

Átrendelés idejére járó illetmény és pótlékok,

valamint munkába járás költségének megtérítése

 

Tagunkat megyei Rendőrkapitányságról rendelték át a Főkapitányságra meghatározott feladat ellátása érdekében, illetménye változatlanul tartásával. Kérdése arra irányult, hogy az átrendelés időtartama alatt nem megyei pótlékot kellene-e kapjon, illetve mivel távolabb jár dolgozni saját gépjárművel, kaphat-e az átrendelés idején magasabb támogatást a munkába járáshoz, mint a 18 Ft/km összeg, esetleg élhet-e a NAV norma szerinti elszámolással.

Az átrendelés kérdését a Hszt. 60. §-a szabályozza, a törvény (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

“A hivatásos állomány tagja szolgálati érdekből eredeti szolgálati beosztásában való meghagyása mellett, beleegyezése nélkül a rendvédelmi szerv bármely szervezeti egységéhez és bármely helységbe meghatározott szolgálati feladat teljesítésére átrendelhető.”

A fenti jogszabályi rendelkezést figyelembe véve tehát abban az esetben, ha eredeti szolgálati beosztás meghagyása mellett történik az átrendelés, vagyis szolgálati beosztásában megtartották, akkor ugyan azzal az illetménnyel dolgozik tovább az átrendelés ideje alatt is, amivel az eredeti szolgálati helyén. Ugyanez vonatkozik a pótlékokra is: mivel a szolgálati beosztás nem változott, állományban a helyi szervnél van, (nem kapott más beosztást, más rendfokozatot), ezért a pótlékok is maradnak.

Átrendelés esetén a Hszt. 169. §-a irányadó a költségek megtérítésére, azaz meg kell téríteni a hivatásos állomány tagjának részére

az egyik szolgálati helyről a másikra szolgálati érdekből történő átrendeléssel kapcsolatos,

a szolgálati feladat ellátásával kapcsolatban indokoltan felmerült, valamint

a szabadságról, a munkaszüneti és a pihenőnapról történő visszarendeléssel összefüggő

költséget.

Az elszámolható költségek fajtáit és a térítés módját a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

Konkrétan:

A más helységbe átrendelt hivatásos állomány tagjának költségtérítéseire a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy

– a meghatározott feltételek fennállása esetén a hivatásos állomány tagja különélési díjra jogosult

– részére napidíj nem jár.

Ezek alapján kérhető az utazási és parkolási költség megtérítése a munkáltatótól.

Az utazás során igénybe vehető közlekedési eszközt – gazdaságossági és célszerűségi szempontok figyelembevételével – az állományilletékes parancsnok jogosult meghatározni.

Amennyiben a gépkocsival történő bejárást engedélyezi, úgy az utazási költség körében az üzemanyag költséget (NAV norma szerint) és a 18,-Ft/km személygépkocsi normát (avulási költség) lehet érvényesíteni.

Ezen felül meg kell téríteni az átrendeléssel kapcsolatban indokoltan felmerült szállásköltséget.

Ezen a címen a kötelező reggeli ára és a gépkocsi parkolási, őrzési költsége is elszámolható. Nem számolható el azonban külön szállásköltség arra az éjszakára, amelyre a hivatásos állomány tagja a rendvédelmi szerv szálláshelyét térítésmentesen veszi igénybe.

Napi díj átrendelés esetén nem jár, de különélési díj igénylehető!

 

Ha a vezényléssel kapcsolatban egyéb kérdésed is lenne, olvasd el ITT egy korábbi tájékoztatónkat, illetve, ha az ott olvasottak sem adnak választ, keress minket bizalommal központi elérhetőségünkön: tmrsz2004@gmail.com