TMRSZ XVII Rendes Kongresszusról

Tájékoztató

Tisztelt TMRSZ tagság!

Tisztelettel tájékoztatunk benneteket, hogy 2023. október 27.-én a Rendőrség RIK épületében megtartásra került a TMRSZ XVII. Rendes Kongresszusa.

A Kongresszus az ügyvivő elnöki és főtitkári beszámoló elfogadását követően módosította a tagdíjfizetési szabályzatot, majd sor került a különböző tisztségviselők megválasztására. A Választás során Főtitkárnak Birinyi Mártont, Elnöknek Nagy Lászlót választotta meg a plénum, majd ezt követően megválasztásra kerültek a Vezetői Testület tagjai: Csirke Judit, Hudák Miklósné, Hutás Jácint, Juhász Sándor, Nagy Béla, Gulyás László, Nacsa János. VT póttagnak pedig Kedmenecz József és Müller Ferenc József.

A Vezetői Testület tagjainak mandátuma a Kongresszus döntése szerint 2028. október 27-ig tart, a főtitkár és az elnök mandátuma 2029. január elsejéig, mivel 2023. december 31-ig Kis Erzsébet látja el a folytonosság, akadálymentesség és gördülékenység érdekében.

A későbbiekben további tájékoztatásra fog sor kerülni, a fentiekkel és a jövőbeni tervekkel kapcsolatban.

Tisztelettel:

TMRSZ

 

Csatlakozva az új vezetőség első tájékoztatásához, engedjétek meg, hogy mint volt elnök és ügyvivő főtitkár is megszólaljak.

Tisztelt Tagjaink, Érdeklődők, és Kongresszuson megjelentek!

Gratulálok a TMRSZ kongresszusa által megválasztott új tisztségviselőknek, a főtitkárnak, az elnöknek, akik 2024. évtől teljes erőbedobással szolgálhatják az eddig is demokratikusan működő szakszervezetet. Külön köszöntöm az új vezetőségi tagokat, és azokat is, akiket a tisztségükben megerősített a kongresszus, valamint a fontos póttagokat is.

Külön öröm számomra, hogy még korábban az akadályoztatás miatt közületek többen nem tudtak aktív munkát végezni, sőt kilépésüket is tervezték, most mégis az új lehetőség fényében aktivitást mutatva vállalták a további kihívást. A szakszervezeti munka egy olyan szolgálat, amelyben feltételek nélkül kell a tagság érdekeiben eljárni, ugyanakkor nem a kompromisszumra, hanem a jogi feltételek biztosítására kell törekedni, leginkább a munkáltatóval szemben.

Lassan egy éve, hogy a váratlan fordulat fájdalma mellett az elnöki tisztség mellé a szakszervezet további működése érdekében vállaltam az ügyvivő főtitkári feladatok ellátását is. Ezzel együtt még erősebb kötődés, elhivatottság alakult ki bennem a szakszervezetiség iránt. Azt gondolom igenis van jövője a szakszervezetnek. A dolgozók egyre távolabb kerülnek egymástól, nincs igazi összetartás a munkahelyeken belül sem. A jelenlegi nehéz társadalmi viszonyok között erre pedig óriási szükség lenne, a szolidaritás jegyében! A munkaügyi perek száma pedig azt bizonyítja, hogy nem jogkövető módon biztosítják az állománynak a járandóságait sem.

Biztosítom a megválasztott vezetőséget, hogy a technikai átadásig fenntartott jogosultságaimmal továbbra sem fogok visszaélni. A kongresszuson tett vállalásom szerint ha a költségvetést érintően túl olyan kiadás merülne fel, ami nem szerepel a kiadási tervezetben, mindenképpen előzetes tájékoztatással leszek feléjük. Addig is teljesítem minden kötelezettségemet, hogy az átvétel zavartalanul megtörténhessen.

Jó munkát és eredményes felkészülést az előttetek álló feladatokra!

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az Országos Rendőrfőkapitány Úrnak, hogy kongresszusunk helyszínéül a RIK auditóriumának használatát engedélyezte, valamint köszönjük a Rendészeti Országos Rendőrfőkapitány helyettes Úrnak, és a KR RIK Alosztály vezetőjének, továbbá a BRFK Központi Objektumvédelmi osztály vezetőjének és az élelmezési Osztály vezetőjének intézkedéseiket, és nem utolsó sorban munkatársaiknak, akik közvetlenül vagy közvetve, de minden esetben készséggel voltak segítségünkre és minden felmerülő problémánkra megoldást találtak.

Köszönjük a megyei Rendőr-főkapitányságok vezetőinek is, hogy biztosították tisztségviselőink megjelenésének lehetőségét szolgálatmentesség engedélyezésével.

A részletes tájékoztató megjelentetését megelőzően helyi titkáraitoktól kaphattok bővebb felvilágosítást.

Kövessétek figyelemmel honlapunkat!

Kis Erzsébet ügyvivő főtitkár