Tájékoztató a tagdíjfizetésről

Tisztelt Tagunk!

Bizonyára tudod, de szeretnénk megerősíteni, hogy a TMRSZ – nem csak a miénk, a tiéd is, hiszen tagja vagy – egy olyan önkéntes csoportosulás, ahol a tagok azért dobnak bele a közösbe, hogy ha a csoport valamely tagja bajba kerül, annak segítséget tudjanak nyújtani, kvázi védőhálót biztosítanak maguknak és egymásnak.

Ennek a csoportosulásnak a működéséhez és működtetéséhez szükséges, hogy egyes tagjai többet vállaljanak, és – önkéntes munkával – összefogják és elvégezzék a feladatokat (ők a helyi és országos tisztségviselők, titkárok, VT tagok, főtitkár, elnök), illetve ezáltal a törvényi feltételeknek is megfeleljen a csoport, és szakszervezetként működhessen.

A lényeg azonban, hogy a tagjai önkéntes alapon, szabadon szervezkednek, önsegélyezéssel és szolidaritáson alapulva tartják fenn és működtetik az általuk létrehozott szervezetet.

Hogy mindez működjön, és jól működjön, vagyis azt, hogy készenlétben legyen egy csapat, aki a problémával küzdőknek segítséget tud adni, jelen legyen, kérdésekre válaszoljon, jogi tanácsot adjon és képviseletet lásson el, finanszírozni kell.

Tudjuk mi is – minket is érint – hogy a tagdíjemelés, amiről az előzőekben tájékoztatást adtunk, nem jó hír, de a hosszú évekig halogatott most szükségessé, sőt elkerülhetetlenné vált, de ahogy korábban is, most is kiemelnék, hogy ezzel az emeléssel még mindig a TMRSZ tagdíjai a legalacsonyabbak a társszakszervezetekhezképest.Bízunk abban, hogy segítségnyújtásunkkal kivívhatjuk a társadalmi elismerés mellett azt azelköteleződést, hogy a szakszervezeteket a tagdíjakkal támogatni szükséges.

A tagdíjak összegeit a Tagdíjfizetési Szabályzat tartalmazza, ITT találod.

tiszthelyettesek 2.000 Ft, zászlósok 2.300 Ft

tisztek 3.000 Ft, főtisztek 3.500 Ft

kormánytisztviselők 2.500 Ft

nyugdíjasok1.300 Ft, közalkalmazottak, riaszosok, munkavállalók 1.300 Ft

nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állók, munkanélküliek és egyéni elbírálás alapján 500 Ft

Tisztelettel kérünk, tedd meg a szükséges intézkedést, és a módosult összeget utald.

Együttműködésed köszönjük!

Kérünk benneteket, idén is gondoljatok Alapítványunkra és személyijövedelemadótok 1%-ával segítsetek, hogy segíthessünk!

adószám: 18864896-1-17

A 2023. évi személyi jövedelemadó bevallásakor ismételten lehetőségetek lesz a személyi

jövedelemadótok 1-1%-ról rendelkezni.Tájékoztatunk titeket, hogy a TMRSZ által létrehozott Rend-Őréért Közhasznú Alapítványmost is megfelelt a jogszabályi rendelkezéseknek és jogosult a személyi jövedelemadó1%-nak a fogadására.

Az előző években nagyon sokan felajánlottátok egy százalékotokat, bízunk benne, hogy idénmég többen lesztek, ezzel is elősegítve, hogy működésünk zökkenőmentes lehessen, esetlegtevékenységünk tovább bővülhessen.