„hathavi”

 

Kinek, mikor jár

A Magyar Közlöny december 20-i 232. számában megjelent A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet.

A rendelet szerint a juttatást 2022. február 15-ig kell kifizetni a hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkezőknek.

A juttatás mértéke a 2021. december 31-én érvényes távolléti díj és kiegészítő juttatás összegének a hatszorosa.

A kifizetés feltétele, hogy a dolgozó 2021. december 31-én állományban legyen vagy 2021-ben szolgálati kötelmekkel kapcsolatos sérülése, megbetegedése miatt szűnt meg a jogviszonya.

Nem jogosult a juttatásra:

  • aki lemondási idejét tölti,
  • aki felmentési idejét tölti, ha felmentése előtt nem volt 3 év folyamatos szolgálati jogviszonya vagy felmentésére alkalmatlanság, méltatlanság, vagy a felajánlott másik beosztás el nem fogadása miatt került sor,
  • a szenior állományban lévő,
  • akinek szolgálati jogviszonya szünetel,
  • aki mérlegelési jogkörben engedélyezett illetmény nélküli szabadságon van,
  • kötelező védőoltás fel nem vétele miatt illetménynélküli szabadságon van, vagy az oltás fel nem vétele miatt esetében az illetménynélküli szabadság elrendelésének van helye.

Akivel szemben korlátozó ok áll fenn 2021. december 31-én, azaz

  • próbaidőt tölt,
  • fegyelmi büntetés, fenyítés, szolgálati beosztásból felfüggesztés hatálya alatt áll,
  • büntetőeljárás, fegyelmi eljárás vagy méltatlansági eljárás van ellene folyamatban,
  • kifogástalan életvitel ellenőrzés alatt áll

a juttatást a korlátozó ok megszűnését követő havi illetménnyel kell kifizetni részére.

A juttatást teljes összegben vissza kell térítenie annak, aki 2021. december 31-én nem rendelkezett 3 év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, és jogviszonya a 3 év elérése előtt megszűnik.

 

Üröm: 

A juttatás egyszeri juttatás, ellentétben a korábban elhangzott információkkal, az ígéret ugyanis az volt, hogy ez a „fegyverpénz” 3 évenként illeti majd meg a hivatásos állományúakat, de nem került be a Hszt-be, nem tartozik az illetmény fogalmába ( pl. távolléti díj számításánál nem veszik figyelembe ).

Ismételten kimaradnak a riasz-osok és a munkavállalók, pedig ők is Magyarország biztonsága érdekében végezték munkájukat, s az ő tevékenységük adja a biztos hátteret a hivatásos szolgálat teljesítéséhez.

És hiába Magyarország biztonsága érdekében végezte munkáját az elmúlt időszakban az oltatlan hivatásos állományú – ugyanolyan aktívan, hivatástudattal, mint oltott társa – ha nem oltatja be magát, nincs juttatás.

A teljes jogszabály ITT olvasható.