Megszűnt a 24 órás szolgálat ellátási forma a Készenléti Rendőrség egyes egységeinél?

Válaszlevél a Készenléti Rendőrség parancsnokától

A jelek szerint igen. Az indokok, amelyeket a csatolt válaszlevélben megismerhetnek tagjaink és a honlapunkon tájékozódók, meglehetősen ellentmondásosak és olyan következtetésekre teremtenek lehetőséget, amely mindenképpen a helyzet továbbgondolását és a kétségtelenül problematikusnak minősíthető helyzet rendezését kívánja.

Tagjaink és szimpatizánsaink egyre több esetben éltek felénk jelzéssel az utóbbi időben, hogy a Készenléti Rendőrségnél lényegében mindenféle érdekvédelmi egyeztetés nélkül  a Készenléti Rendőrség „pesti századainál” 2016. augusztusában egyik napról a másikra effektive eltörölték azt a váltásos szolgálati formát, amely 24 óra szolgálat és 72 óra pihenőidőből áll. A köznyelven 24/72-es váltások eltörlésével kapcsolatban az állomány részére elöljáróik – információink szerint – olyan tájékoztatást adtak, hogy ez csak ideiglenes jellegű, legyenek türelemmel, és majd ha felállnak a határvadász századok, akkor minden visszarendeződik a régi rendszer szerint.

Nos, eltelt egy év, közben ment a hitegetés, hogy még legyenek türelemmel, de mára sem változott e körben semmi. Levelet írtunk a Készenléti Rendőrség parancsnokának, aki személyesen válaszolt.( A TMRSZ megkeresése és a KR válasza innen letölthető.)

A válaszlevélben foglaltak alapján – jelen állás szerint, hacsak nem történik érdemi változás – Parancsnok úr akként foglalt állást, hogy a 24 órás szolgálatokat el lehet felejteni a jövőre nézve. A válaszlevélben egy szó sem esik arról, ami eleinte az állomány türelmének fenntartására irányult, ma már a hivatalos válasz az, hogy akinek nem tetszik, az kérheti az áthelyezését oda, amely a lakhelyéhez közelebb van és ebből adódóan nem kell majd annyit utazniuk.

Az önellentmondás abban van, hogy információink szerint a bevezetett 12-24-12-48 órás munkarendben a 12 órásként meghatározott szolgálatok jellemzően nem 12 óráig hanem 14, alkalmanként 16, sőt ennél tovább is elhúzódnak szolgálatonként, azaz jelentős számú túlóra is keletkezik.

Parancsnok úr válaszlevele pedig pont azt taglalja, hogy a 12 órás szolgálatok során kevesebb a túlóra. Sőt, ennek indokául azt is felhozza, hogy a 24 órás szolgálatok idején jár 4 óra pihenőidő, amelyet munkavégzés nélkül tölt el a dolgozó, azaz „csak” 20 órát dolgozik.

Jelen helyezetben viszont 14-16 sőt még ennél is többet dolgozik pihenőidő nélkül a hozzánk érkezett információk szerint, hiszen „bevezetésre” került a 12 órás szolgálat ellátási forma.

Tehát a dolgozó pihenés helyett inkább utazzon többet, hiszen 12 órás szolgálatból havonta lead 12-13 szolgálatot (alkalmanként több órás oda-visszautazásokkal), míg 24 órás szolgálat esetén 7-8 szolgálatot havonta.

Álláspontunk szerint a munkavállalók megkérdezése nélkül effektive módosításra került mindannyiuk munkaszerződésének a munkavégzés idejére vonatkozó megállapodása. Véleményünk szerint a vidéken lakóhellyel – alkalmanként Budapesttől több száz kilométerre lakó – munkavállalók munkaszerződését akkor lehetett volna ekképpen módosítani a munkaidő tekintetében, ha abba a munkavállalók beleegyeznek és a vállalt 24 órás szolgálat helyett vállalják a 12 órás szolgálatokat.

Nyíltan ilyen munkavállaló ellenes és egyoldalúan bevezetett döntés elfogadhatatlan egy magát érdekképviseletnek tartó szervezet számára, ezért a figyelemfelhívás és a tájékoztatás eszközét kívánjuk felhasználni arra, hogy az ORFK, vagy akár a Belügyminisztérium vizsgálja felül ezt a jogsértő, a munkavállalók jogait sértő rendszert, az annak kialakulásának folyamatát és azt, hogy miért nem került mindez egyeztetésre legalább az MRK-val?

Parancsnok úr válaszlevelében alternatív megoldást is ajánl a jellemzően bevetési feladatokra, járőrfeladatokra szerződött és vidékről bejáró állomány részére, miszerint jelentkezzenek határvadásznak és majd akkor oda nem kell annyit utazniuk, ha nem tetszik számukra a 12 órás szolgálatellátási forma.

Parancsnok Úr „ajánlata”: „A KR 3000 fővel történt bővítése alkalmat teremtett szinte valamennyi vidéken élő, REIG-en dolgozó munkatársam számára hogy lakhelyéhez közel eső határvadász bevetési osztály állományában dolgozzon, lerövidítve ezzel a munkába járás során utazással töltött időt.”.

Parancsnok úr leszögezte: „A jelenlegi helyzet alapján prognosztizálható, hogy a jövőben jelentkező szolgálati feladatok tervezésében is rugalmasság szükséges, az állomány leterheltsége a feladatok és a létszámigények terén nem csökken, ami nem teszi lehetővé, hogy belátható időn belül az állomány a II. számú (megj.: ez a 24/72-es szolgálat ellátási forma) váltásos szolgálati időrendszerben dolgozzon.

Természetesen azokon a helyeken, ahol a határvadász szolgálatok mellett szintén lasszóval kell a dolgozókat vadászni, továbbra is fenntartotta a Készenléti Rendőrség parancsnoka a 24 órás szolgálat ellátási formát. Ügy tűnik, ott nem lényegtelen, hogy kiveszi a dolgozó a 4 óra pihenőt, az nem keletkeztet túlórát és természetesen ott továbbra is indokolt a 24 órás szolgálat ellátási forma alkalmazása.

Tehát nagyon úgy néz ki a helyzet, hogy a 24 órás szolgálat ellátási forma ma már méz a madzagon. Azt ott alkalmazzák, ahol emberhiány van. Ahol meg van ember, ott szépen megszüntetik.

Mit lehet mindezekre mondani? Olvasóink fantáziájára bízzuk a választ.

TMRSZ