A rendőr mint szülő

Van-e munkáltatói kedvezmény kisgyermekes rendőrcsaládoknak?!

 Kislányom kezdi a bölcsödét. Járőrvezetőként vennének vissza ami azt jelentené, hogy több az esélye a túlórázásnak, a hétvégi melónak stb. A férjem KMB-s ami szintén kiszámíthatatlan munkarenddel jár. Kérdésem az volna, hogy két rendőrnek van-e valami kedvezménye a munkarendet tekintve, nem tudom pontosan hol keressem….

A szolgálati törvény részben ad kedvezményt a kisgyermeke(ke)t nevelő szülőnek, illetve szülőknek, a következők szerint:

  1. § (1) A hivatásos állomány
  2. a) nő tagját várandóssága megállapításától gyermekének egyéves koráig, továbbá
  3. b) gyermekét egyedül nevelő tagját gyermekének tízéves koráig, ha annak felügyeletét más nem tudja ellátni,

éjszakai szolgálatteljesítésre, valamint huszonnégy órás szolgálatra nem lehet beosztani.

Ezen túlmenően további „kedvezményt” az állományilletékes parancsnok kérelemre adhat. A kérelemben megfogalmazott kérés/igény teljesíthető kell legyen, de annak megtagadása nem jelent szolgálati sérelmet, valamint ha a kérelemben foglaltak teljesítése esetén a szolgálati érdek sérül, vagy veszélybe kerül, a kérelemben foglalt kérést a munkáltató jogszerűen tagadhatja meg.

Ugyanakkor a Hszt. egyes általános elvei – az együttműködési kötelezettség a munkáltatóra is kötelező érvényű általános elv! – előírhatnak olyan munkáltatói viszonyulást a munkavállalók egyéni igényeihez, melyeket a lehetőségekhez mérten – azaz a szolgálati érdek sérelme nélkül – figyelembe kell venni.

Ismereteink szerint a Hszt ennél tágabb kedvezményi lehetőséget a kisgyermekes „rendőrcsaládok” részére nem tartalmaz. A gyermekre tekintettel pótszabadság vehető igénybe illetve a gyermek betegsége esetén az ápolás időtartamára a szolgálatteljesítés alóli mentesülés jogát az illetékes orvos állapíthatja meg.

Emellett azonban az országos rendőrfőkapitányság esélyegyenlőségi tervéről szóló 4/2014. (OT 26.) ORFK intézkedés (és az annak mintájára „leképezett” alsóbb szintű rendőrségi esélyegyenlőségi tervek is) ismeri(k) a gyermekes munkavállaló (2.d.pont), és a rendkívüli esemény fogalmát (2.g. pont).

Az intézkedés 25-34. pontjai kifejezetten a munkáltató kötelezettségévé teszik a családi és a munkahelyi kötelezettségek összehangolását. Megjegyezzük, hogy az intézkedés hatálya az ORFK állományára terjed csak ki, ugyanakkor az abban foglalt konkrét és általános érvényű rendelkezések zsinórmértékül kell szolgáljanak más rendőri szervek vezetői számára is a saját esélyegyenlőségi tervük megalkotása során.

Az ORFK intézkedés 29. pontja lényegében a felvetett problematikus helyzetre ad iránymutatás a következők szerint:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyermekes munkavállalók szolgálati idejének, munkaidejének beosztásánál figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények nyitva tartását, és amennyiben ezen időszakon túli szolgálatellátást, munkavégzést rendel el, a munkavállalót – lehetőség szerint – legalább 24 órával az elrendelt túlszolgálat, rendkívüli munkavégzés megkezdését megelőzően tájékoztatja. Amennyiben mindkét szülő az ORFK állományába tartozik a szolgálat tervezése, a munkavégzés elrendelése során figyelembe kell venni, hogy a gyermek vagy gyermekek felügyeletét egyikük képes legyen ellátni.”.

A szolgálati hely szerinti területi rendőri szervek is adtak ki rendelkezést a saját esélyegyenlőségi terveikben, azok tartalmukban azonban – részben, vagy egészben – eltérhetnek a fentiektől, így mindenképpen a helyi intézkedésben foglaltakat kell vizsgálni.

A hatályos megyei Esélyegyenlőségi Tervek az interneten elérhetők, de szívesen állunk rendelkezésetekre ilyen, vagy hasonló jellegű kérdések, problémák esetén is, forduljatok hozzánk bizalommal!

TMRSZ