Mindenkit érinthet, aki 2015. szeptemberében, októberében migrációs határmenti szolgálatot látott el

Újabb precendens értékű pernyerés

Mint azt rövid hírként már korábban közöltük, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság I. fokú ( így még nem jogerős ) ítélete szerint a Készenléti Rendőrség állományában szolgálatot teljesítő tagjainknak a 2015. szeptemberi migrációs szolgálat ellátására túlszolgálati díj jár azon időtartamra is, melyre csak készenléti pótlékot számolt el a munkáltató.

Az I. fokú bíróság ítéletével kötelezte a KR-t, mint alperest, hogy az általunk képviselt tagjainknak fizessen meg fejenként több, mint 300 ezer forintot, mely a túlszolgálati díj és a munkáltató által fizetett készenléti díj különbözete 2015. szeptember hónap tekintetében.

A próbaper – melynek eredményeként ezen ítélet született –   azért indult, mert 2015. szeptemberében a migrációval kapcsolatban határmenti szolgálatot láttak el tagjaink, viszont amikor ténylegesen nem a határon voltak, nem ott járőröztek, hanem a laktanyában kellett az időt tölteni úgy, hogy a laktanyát nem hagyhatták el, s bármikor indulásra kész állapotban kellett lenniük, akkor a munkáltató úgy gondolta, hogy nem látnak el tényleges szolgálatot, hanem csak pihennek, így ezen időtartamra csak készenléti pótlékot számolt el számukra.

Ezen munkáltatói hozzáállást ( hozzátéve azt, hogy az ORFK utasítás is volt az elszámolás tárgyában ) szakszervezetünk elfogadhatatlannak és jogszerűtlennek tartotta, így természetesen nagy lelkesedéssel fogadtuk, amikor tagjaink hozzánk fordultak, hogy képviseljük őket.

A TMRSZ jogi érvelését elfogadva, valamint az indítványozott bizonyítást lefolytatva a bíróság osztotta szakszervezetünk által kidolgozott jogi érvrendszert, elfogadta bizonyítékainkat, s megállapította, hogy a kérdéses időtartamra is jár a perben részt vevő tagjainknak a túlszolgálati díj, s a munkáltatónak meg kell fizetnie a túlszolgálati díj és a készenléti pótlék közötti különbözetet kamataival.

Ennek a döntésnek a háttere hasonló tartalmában a korábban hírül adott ítélettel ( mely már jogerőre emelkedett ), amikor is ugyanezen időszakra a munkáltató kifizette a túlszolgálati díjat, majd azt 2015. végén karácsonyi ajándékként visszakövetelte. Azon esetben a fizetési felszólítást hatálytalanította a bíróság, megállapítva, hogy a túlszolgálati díj jogszerűen került kifizetésre a munkavállalóknak, annak munkáltató általi visszakövetelése nem lehetséges ( az erről szóló híradás itt olvasható : https://tmrsz.hu/2017/04/28/precendens-erteku-jogeros-pernyeres-vas-megyeben/ ) . Időközben ilyen visszafizetésre való munkáltatói felszólítást I. fokú ítéletével hatálytalanított már a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is, melynek a II. fokú tárgyalása – mivel a KEMRFK megfellebbezte az I. fokú ítéletet – december elején lesz.

Ezek a döntések nemcsak a Készenléti Rendőrségen szolgálatot teljesítők számára, hanem azon megyei csapatszolgálati századok tagjaiként 2015-ben a határon szolgálatot teljesítők esetében is irányadóak lehetnek, akik a szálláshelyet nem hagyhatták el a migrációs szolgálatellátáskor, s a munkáltató csak készenléti pótlékot számolt el számukra a rendőrség által pihenőidőnek minősített időszakra, s így több tízezer forinttal kevesebb illetményt fizetett azoknak, akik hazánkat, állampolgárainkat védték minden veszélyt vállalva, fáradhatatlanul a migránsok áradatától.

Amennyiben érintett vagy Te is, felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az ilyen jellegű követelések elévülési ideje 3 év, így ha úgy gondolod, Te sem kaptad meg 2015-ös csapatszolgálati feladatellátásod kapcsán a jogosan járó túlszolgálati díjadat, keresd szakszervezetünket, segítünk.

Akik pedig ugyan megkapták 2015-ben a túlszolgálati díjat, s a fizetési felszólításra visszafizették azt, s ezt jogtalannak érzik, azoknak a figyelmébe jánljuk a korábbi híradásunkat a Kúria döntéséről (http://tmrsz.hu/2017/10/31/precedens-erteku-kuriai-allasfoglalas-a-hatarszolgalati-tulorak-munkaltatoi-visszakovetelese-targyaban/) .

TMRSZ