TMRSZ XII. Rendes Kongresszus

Tisztelt Tagok,

kedves Olvasó!

2019. január 25-én került megtartásra a TMRSZ XII. Rendes Kongresszusa. A történtekről ezúton is szeretnénk tájékoztatást nyújtani elsősorban nektek, tagoknak, másrészt a kedves olvasóknak, akik honlapunkat, illetve munkásságunkat nyomon követik.

Tagjainknak természetesen részletesebb beszámolóval is tájékoztatást fogunk nyújtani a Kongresszuson történtekről, azonban már nem tudunk elmenni az olyan kívülről (leginkább Facebook hozzászólások formájában) jövő, már-már követelőzésnek értékelhető „megkeresések” mellett, melyek politikai és/vagy társadalmi csoportosulások tagjaitól érkeznek, és egyoldalú dezinformáció következményei, ezért egy rövid összefoglalót ezúton is közzéteszünk, hogy azok az érdeklődők is informálódhassanak, akiknek egyébként beszámolási kötelezettséggel nem tartozunk.

A XI. Kongresszus eseményeiről , az ott elhangzottakról, és a döntésekről honlapunkon hírt adtunk. A közelmúltban – az előzőleg megtárgyaltakon kívül további – olyan események történtek, tények, adatok és összefüggések kerültek napvilágra a korábban kialakított működési, működtetési gyakorlattal kapcsolatban, melyekkel a tagok által delegált küldöttek nem tudtak azonosulni, és melyeket nem kívántak magukénak tekinteni. Egyértelműen foglaltak állást amellett, hogy a TMRSZ-nek annak kell lennie, aminek eredetileg is szánták, egy a szolidaritás, összefogás és kölcsönös bizalom elvein alapuló, valóban demokratikusan működő, teljes tagsága érdekében tevékenykedő érdekközösségnek, melynek működése megfelel a jogszabályoknak.

A XII. Kongresszus – immár több mint 2/3-os jelenléttel – elfogadta a hatályos jogszabályok szerint átdolgozott új Alapszabályát. A minél szélesebb körű véleménynyilvánításnak lehetőséget adva a Vezetői Testülete létszámát 9 főre emelte, és a meglévőkön felül 3 új tagot választott. Elfogadta a Tagdíjfizetési szabályzatot, mely a tagdíjfizetés rendjét hivatott rendezni, és úgy döntött, hogy tagdíjat jelenleg nem emel.

Olvashattátok honlapunkon, hogy Központi Koordinációs Irodánk decemberben elköltözött.

Az okokat akkor nem tártuk nyilvánosság elé, most azonban megosztjuk a történés egyik és legfontosabb – a gazdaságos és ésszerű működés kérdésében döntő – indokát. A székhelyként bejelentett ingatlanért havi 180.000 Ft bérleti díjat fizettünk, és térítettük a bérleti szerződés szerint a teljes rezsiköltségét a háznak (több, mint havi 100 eFt-ot), de miután a bérleti díj – visszamenőlegesen – tovább emelkedett volna (legkevesebb havi 240.000 Ft-ra), így haladéktalanul gazdaságosabb megoldást kellett keresnünk. Ehhez hozzátartozik az a tény is, hogy az októberi kongresszus előtt az iroda dolgozói kizárásra kerültek a bérleményből. Mindezek eredményeként egy városközponti irodaházban béreltünk irodát – lényegesen olcsóbban – melynek helyiségeiben a KKI dolgozói végzik munkájukat, s mely teljesen elegendő a szakszervezet működtetéséhez. A költözéssel kapcsolatos VT döntéssel a Kongresszus egyetértett, s az új Alapszabályba már az új székhely cím került, mely egyébként 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 9-11.

A szakszervezet egyéb elérhetőségei változatlanok maradtak.

A Kongresszus, összhangban a jogszabályokkal kinyilvánította, hogy a TMRSZ vezető tisztségviselője, tagja nem lehet, akit közügyektől eltiltottak, és a demokratikus működési elvekre is figyelemmel – valamint a korábbi alapszabály rendelkezései szerint is – a Szakszervezetnél nincs olyan cím, tisztség, ami örökös lehet.

Természetesen a Kongresszus a célok és feladatok meghatározását is, mint rá háruló kötelezettséget, teljesítette. Kiemelten kezeljük a tagságot talán legsúlyosabban érintő szolgálati nyugdíjak elvétele ügyét, annál is inkább, mivel egyedüli szakszervezetként nem járult hozzá a TMRSZ, és nem volt hajlandó a kompromisszumra. Lényeges ezen túl az életpálya-modell problémáinak lehetőség szerinti megoldása, valamint aktualitását tekintve ezidőtájt kiemelt az ún. „riasz” is. Emellett a tagokat ért egyéni jogsérelmek orvoslását tűzte zászlóra Kongresszusunk, ahogy tette ezt idáig is, mely tevékenységünket jogsegélyszolgálatunk eredményei igazolják. Persze nem csak ezen egyéni jogorvoslatokat tekintjük feladatunknak, tekintve szakszervezeti létünket, hanem a tagságot, közvetve pedig a munkavállalók egészét érintő érdekek védelméért is csatasorba állunk, hogy végül elérhessük, hogy a szerzett jogok minden körülmények között biztosítva legyenek, a munkavállalókat se jog, se érdeksérelem ne érhesse.

Ezúton is köszönetet kívánunk mondani Országos Rendőrfőkapitány Úrnak, hogy kongresszusunk helyszínéül a RIK auditóriumának használatát engedélyezte, valamint köszönjük a Rendészeti Országos Rendőrfőkapitány-helyettes Úrnak, és a KR RIK Alosztály vezetőjének, továbbá a BRFK Központi Objektumvédelmi Osztály vezetőjének és az Élelmezési Osztály vezetőjének intézkedéseiket, és nem utolsó sorban munkatársaiknak, akik közvetlenül, vagy közvetve, de minden esetben készséggel voltak segítségünkre és minden felmerülő problémánkra megoldást találtak.

Köszönjük a megyei Rendőr-főkapitányságok vezetőinek is, hogy biztosították tisztségviselőink megjelenésének lehetőségét szolgálatmentesség engedélyezésével.

A részletes tájékoztató megjelentetését megelőzően helyi titkáraitoktól kaphattok bővebb felvilágosítást.