SIKERÜLT!

A Hszt már nem diszkriminálja az örökbefogadó szülőt!

Tavaly decemberben olvashattatok honlapunkon arról, hogy a Hszt-ben foglaltak alapján hivatásos állományú örökbefogadó szülő a szülési szabadságának megfelelő időtartamra kizárólag illetmény nélküli szabadságot és gyermekgondozást segítő ellátást vehet igénybe, azaz nem illetik meg azok a jogosultságok, melyek a szülő nőket, és mindazokat akik foglalkoztatására egyéb (Mt., Kjt.,Kttv. stb)  törvényben foglaltak vonatkoznak.

A rendkívül diszkriminatív helyzet megoldása érdekében az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, valamint az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordultunk, bízva abban, hogy segítségükkel hamarosan pozitív változásnak örülhetünk.

Az Alapvető Jogok Biztosa december közepén értesített minket kérelmünk befogadásáról azzal, hogy az érdemi vizsgálat eredményéről később kapunk tájékoztatást, az Egyenlő Bánásmód Hatóság pedig karácsony előtt küldte értesítését, mely szerint bejelentésünket az Igazságügyi Minisztériumhoz tette át intézkedés végett.

És lám, a TMRSZ figyelemfelhívása, és intézkedése eredménnyel járt, A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvény 63. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészítette ki a Hszt 149. §át:

A szülési szabadságot az (1) bekezdés szerinti időtartamból még hátralévő időre – legfeljebb azonban a gyermek egyéves koráig – engedélyezni kell továbbá

  1. a) annak a nőnek, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,
  2. b) annak a gyámnak, aki a gyermeket véglegessé vált döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,
  3. c) a gyermeket gondozó vér szerinti apának, ha a szülő nő igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
  4. d) a gyermeket gondozó vér szerinti apának, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától,
  5. e) annak a férfinak, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig
  6. f) annak a férfinak, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától, és
  7. g) annak a férfinak, aki a gyermeket egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel napjától”

A módosítás indokolása szerint a Hszt szülési szabadságra vonatkozó rendelkezése nem tartalmazott olyan rendelkezést, amely annak hatályát az örökbefogadó szülőre is kiterjesztené.

A honvédek jogállására irányadó (2012. évi CCV. törvénybe foglalt) szabályokat alapul véve került végül kiegészítésre, és 2018. január 01-től már hatályos.

Székely Lászlótól, az Alapvető Jogok Biztosától érkezett tájékoztatás szerint beadványunkat – annak tartalma alapján – alkotmányossági jogszabálykritikának tekintette, figyelemmel azonban a Hszt 2018.01.01-jétől hatályos szabályozási rendszerére, további ombudsmani intézkedést nem tartott indokoltnak.

Nagy örömmel fogadtuk az új rendelkezéseket, hiszen az előzőeknél jóval szélesebb körben teszik lehetővé a szülési szabadság – és az ahhoz kapcsolódó juttatások – igénybevételét, s a jogszabályváltozás érdekvédelmi tevékenységünk körében végzett szakszervezeti munkánk eredménye.

Ha bármilyen problémád van, keresd szakszervezetünket bizalommal.