Munkáltatói támogatás vagy kamatmentes kölcsön?

„Úgy tudom, hogy az ORFK biztosított mindenkinek egy bizonyos keretet arra, hogy ha valaki aláír 10 évet, hogy az adott megyében marad akkor havi szinten 40.000 Ft ot kifizet a lakás hitelből. …”

Tisztázni kell a kérdést, mert többek felé összemosva érkeznek az információk, pedig itt két külön konstrukcióról van szó.

Egyrészt: a Rendőrség költségvetése ismer olyan előirányzatot, amellyel a dolgozók lakáshelyzetét könnyítendő úgynevezett munkáltatói kölcsön keret-összegeket biztosít. Ez esetben a munkáltató kamatmentes kölcsönt ítél meg egyedi elbírálás alapján, a helyi lakásügyi bizottság véleményét kikérve.

Ahogy a neve is mutatja, ezt vissza kell fizetni.

A munkáltató illetve a folyósító hitelintézet zálogjogot jegyez be az ingatlanra a hitel visszafizetésének erejéig. A megyei főkapitányságok évenkénti keretből, illetve a törlesztésekből befolyó összegek erejéig tud ilyen támogatást biztosítani. Információink szerint van olyan megye, ahol a rendelkezésre álló keretet ki sem merítik az igények, és van olyan is, ahol rangsorolni kell az igényeket.

A kölcsönnél a munkáltató és a folyósító pénzintézet szerződést köt az igénybe vevővel, amelynek része az is, hogy ha a szolgálati jogviszony az adósnak felróható okból szűnik meg, akkor az addigi kamatmentes hitel piaci kamatozású hitellé válik és a már törlesztett kölcsön-rész is kamatos lesz (azaz utólag kamatot számítanak fel a már törlesztett részre is).

A további részletekről a megyei rendőr-főkapitányság pénzügyi szerve, illetve a Lakásügyi Bizottság tud tájékoztatást adni. (esély, igény benyújtása, további feltételek és esetleges iratcsatolások).

A munkáltató által biztosított kamatmentes lakásvásárlási kölcsönnel egy korábbi tájékoztatónkban már részletesen foglalkoztunk, ITT megtaláljátok.

Létezik egy másik lehetőség is, a vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, ami a 21/2008 IRM rendelet által meghatározott feltételekkel jöhet létre.

Ez az ORFK vezetőjének kompetenciájába sorolja az igényeknek való helyt adást, apró „szépséghiba” viszont, hogy a rendelet személyi hatálya – azaz, hogy kire nézve alkalmazható a rendelkezés – csak meghatározott körre terjed ki, vagyis ami már a címében is benne foglaltatik: Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szóló 21/2008. (IX.23.) IRM rendelet.

Ugyanakkor tény és való, hogy mind a régi, mind az új Hszt. elviekben lehetővé teszi a munkáltatónak, hogy vissza nem térítendő támogatásban részesítse a dolgozóját, de….

A jelenleg is hatályos Rendelet a régi Hszt felhatalmazása alapján került megalkotásra, akkor

azonban bizonyos szempontok alapján (létszámhiány enyhítése céljából) annak személyi hatálya csupán Budapestre és agglomerációjára korlátozódott.

Az új Hszt is biztosítja a lehetőséget a kamatmentes kölcsön mellett a vissza nem térítendő juttatásra, azonban a részletszabályokat a jogalkotó nem alkotta meg, vagyis jelenleg is csak a budapesti, illetve annak agglomerációjában lakást szerzők támogatására funkcionáló Rendelkezés szabályozza ezt a kérdéskört.

Összefoglalva elmondható tehát, hogy törvényi szinten – mintegy kinyilatkoztatásként – a Rendőrségnek lehetősége van vissza nem térítendő támogatás nyújtására, de annak részletszabályai nem kerültek megalkotásra. A hatályban lévő Rendelet meghatározott körre vonatkozóan szabályoz, így pedig a munkáltató, ha akarná sem tudja, hogy az ilyen juttatást hogyan, miként, milyen feltételek mellett biztosíthatja a saját dolgozóinak.

Az érintettek figyelmébe ajánljuk, hogy a munkáltatóval kötött megállapodást figyelmesen olvassák át, esetleg félreérthető lehet, mivel hogy a támogatás 120 hónapig, max. 40.000 Ft havi részletben nyújtható ÉS csak addig az összeghatárig, amíg a támogatás adómentes járandóságnak minősül. Ez az összeg pedig az Szja tv értelmében az ingatlan vételárának 30%-áig, de legfeljebb 5 millió forintig terjedhet.