Adós a Hszt!

Miért nem illeti meg a szülési szabadság a hivatásos állományú örökbefogadó szülőt?

A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy az örökbefogadott gyermek jogállása – polgári jogi értelemben – a vér szerinti gyermekével azonos, így ennek minden további jogi szabályozásban – akár automatikusan is – tükröződnie kellene. Ezért gondolhatjuk, hogy örökbefogadás esetén is biztosítottak azok az illetmények, juttatások és járandóságok, amik a várandós és szülő nőket illeti meg, de sajnos ez nem így van. A hivatásos állomány esetében egészen biztosan nem.

Felvetésünk apropója egy tagunktól érkezett levél, melyben segítséget kért tőlünk a jogszabály értelmezéshez, vagyis hogy milyen juttatás jár a szülőnek, ha gyermekét örökbe fogadta. Megnéztük hát az irányadó normát…aztán megnéztük még egyszer, és elcsodálkoztunk….

A Hszt. 149. § (1) bekezdése értelmében a várandós és a szülő nőt illeti meg a szülési szabadság, míg a 150. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagjának kérelmére illetmény nélküli szabadságot kell engedélyezni a gyermek gondozása céljából örökbefogadott vagy nevelt gyermek esetén, az örökbefogadás vagy nevelésbe vétel hivatalosan igazolt időpontjától.

Ezekből következően a Hszt nem biztosítja örökbefogadás esetén a szülési szabadságot, tehát az arra járó távolléti díj sem folyósítható. És ezt lehet fokozni, hiszen a biztosítotti jogviszony alapján a gyermeket (csecsemőt) örökbefogadó szülőt megilletné ugyan a csecsemőgondozási díj, de mivel az csak a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, ezért az sem folyósítható!

Az örökbefogadó hivatásos állományú anya nem tehet mást, mint illetmény nélküli szabadságra megy, amikor is csak gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás folyósítható neki.

Véleményünk szerint ez rendkívül diszkriminatív, és nem láttuk indokát sem a megkülönböztetésnek.

Mindezek miatt megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot, leginkább, hogy megismerjük saját álláspontjukat, hátha…

Dr. Gömbös Sándor c.r.dandártábornok, az ORFK Hivatal vezetője válaszolta meg kérdésünket, de levelével végül megerősített minket az addigi véleményünkben, álláspontjában kifejtette ugyanis, hogy a Hszt a szülési szabadság vonatkozásában adós azzal a szabályozással, amely egyébként a Ptk. 4:132. § (1) bekezdéséből következne, és amely más foglalkoztatási jogviszonyokra vonatkozó törvényekben egyértelműen megjelenítésre került. A jelenleg hatályos szabályozás alapján hivatásos állományú örökbefogadó szülő a szülési szabadságának megfelelő időtartamra kizárólag illetmény nélküli szabadságot és gyermekgondozást segítő ellátást vehet igénybe.

Úgy gondoljuk, hogy nem hagyható figyelmen kívül, nem lehet szó nélkül elsiklani felette, hogy egy örökbefogadó szülőt csak azért nem illet meg a szülési szabadság – és a hozzá kapcsolódó egyéb juttatások – mert hivatásos szolgálati jogviszonyban áll.

Annak ellenére, hogy ez jogalkotási probléma, és tudjuk-tapasztaljuk, hogy szakszervezetünknek a jogszabály módosítások kapcsán sajnos igen kevés lehetősége van, az általunk elérhető módon próbálunk változtatást elérni.

Ennek érdekében közérdekű bejelentést tettünk az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál és jelzéssel éltünk az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál is, közreműködésüket, segítségüket kérve a súlyos, diszkriminatív hiányosság megoldásában.

Bízunk benne, hogy a jelenleg hatályos szabályozásban minél előbb pozitív változás áll be!