Képmáshoz való jog megsértése

Korábban tájékoztattunk titeket arról, hogy operatív nyomozóként tevékenykedő tagunk képviseletében pert nyertünk a TV2 hírcsatornával szemben, akinek munkatársai az ő kifejezett tiltakozása ellenére a róla készült felvételeket arcának kitakarása nélkül több alkalommal műsorra tűzték, a hírcsatorna médiatárában elérhetővé tették. [https://tmrsz.hu/2019/04/17/a-jogserto-hircsatorna-pernyeres-nem-vagyoni-kar-megteritese-targyaban/]

Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletében megállapította, hogy a felismerhető képmásával történt tudósítás lényegében veszélyeztette tagunk későbbiekben végzett tevékenységét, a további szolgálat-teljesítését nagymértékben ellehetetlenítette. Kimondta továbbá, hogy a sajtó szabad tájékoztatáshoz fűződő alkotmányos jogát alapos okkal korlátozhatja a bűnüldözéshez, valamint a közbiztonság és közrend fenntartásához fűződő közérdek. Mindezekre tekintettel a Fővárosi Törvényszék a TV2 Média Csoport Kft-t eltiltotta a további jogsértéstől és egymillió forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte.

Immár jogerős ítéletben a Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, az arra alapított érdemi döntésével és levont jogi következtetéseivel egyetértett, ezért az első fokon hozott határozatot helybenhagyta.

A bíróság szerint a perbeli esetben a jogsértés tárgyi súlya jelentős volt, hiszen a TV2 tagunk képmását kifejezett kérése ellenére mutatta be a híradójában, illetve az interneten felismerhető módon. A jogsértés tényleges hátrányos következményei súlyosnak bizonyultak, hiszen hírcsatorna magatartása tagunk operatív nyomozói tevékenységét, a jövőbeni szolgálatteljesítését – legalább fél éves időtartamra – nagyban elnehezítette. Erre tekintettel tagunk nem vagyoni kártérítési igénye megalapozott volt. A bíróság a feltárt körülmények okszerű mérlegelésével jutott arra a megállapításra, hogy a tagunkat ért nem vagyoni sérelem kompenzálására 1.000.000 forint összegű nem vagyoni kártérítés alkalmas és szükséges, az összeg eltúlzottnak nem tekinthető, az összegszerűség megfelel a hasonló ügyekben kialakított bírói gyakorlatnak is.