A jogsértő hírcsatorna – pernyerés nem vagyoni kár megtérítése tárgyában

Az elmúlt évek során számtalan alkalommal merült fel a kérdés, hogy a médiának a szabad tájékoztatás körében mi is áll jogában, hol van az a határ, amit nem léphet át, mivel az mások jogát sérti, és pontosan mikor követelhetik sikerrel a jogukban sértettek a sajtó által elkövetett jogsértés orvoslását.

Tagunk a BRFK civil ruhás operatív nyomozójaként körözött személy elfogásában vett részt, és az intézkedés – lőfegyverhasználat miatt – nagyobb figyelmet keltett. A helyszínre érkező M1 és TV2 munkatársai videó- és fényképfelvételeket készítettek, tagunkról is, aki kifejezetten kérte, hogy a róla készült felvételeket ne adják le. Ennek ellenére mindkét hírcsatorna a reggeli és az esti híradóban is lejátszotta a felvételt arcának kitakarása nélkül, azt elérhetővé tette médiatárában is.

A jogsértéssel kapcsolatban először a két médiaszolgáltatót kerestük meg egyezségi ajánlattal, ezt azonban elutasították, így bírósághoz fordultunk. Az M1 már az elsőfokú peres eljárás során – egyezség keretében – hajlandó volt tagunk nem vagyoni kárát megtéríteni. A TV2 ezzel szemben teljesen elzárkózott a jogsértő magatartás befejezésétől és tagunk jogos igényének megtérítésétől, ezért keresetünkben kértük a Fővárosi Törvényszéket, hogy a csatornát tiltsa el a jogsértés folytatásától és kötelezze tagunk nem vagyoni kárának megfizetésére.

Az ügy a Kúriát is megjárta, ahol kimondták, hogy a hírcsatorna eljárása nem csupán tagunk képmáshoz való jogát sértette. Megállapítást nyert azt is, hogy a felismerhető képmásával történt tudósítás lényegében veszélyeztette a későbbiekben végzett tevékenységét, a további szolgálat-teljesítését nagymértékben ellehetetlenítette, hiszen munkájához nélkülözhetetlen, hogy kiléte – még a közvetlen környezete számára is – titokban maradjon. Kimondta továbbá a Kúria, hogy a sajtó szabad tájékoztatáshoz fűződő alkotmányos jogát alapos okkal korlátozhatja a bűnüldözéshez, valamint a közbiztonság és közrend fenntartásához fűződő közérdek.

Mindezekre tekintettel a Fővárosi Törvényszék a TV2 Média Csoport Kft-t eltiltotta a további jogsértéstől és egymillió forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte. Az ítélet nem jogerős.

Probléma esetén keress minket bizalommal, segítünk!