Mégsem járt minden rendőrnek

Az egyszeri bruttó 500.000 forintos juttatásról…

2019. december 28. napjával lépett hatályba a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 51/2019. (XII. 27.) BM rendelet, amely a hivatásos állomány tagjai részére 2019. december hónapban bruttó 500.000 forint mértékű egyszeri juttatás kifizetéséről rendelkezett. A juttatás célja volt – ahogy az a médiában megjelent –, hogy „elismerje a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében tett erőfeszítéseiket. (…) Akik ezt a pénzt kapják, esküjükhöz híven teljesítik a szolgálatukat, életük feláldozásával vagy életük kockáztatásával hajtják végre minden nap a kiadott utasítást.”

Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a hivatalos állományt az éves, évtizedes szolgálatukra tekintettel kívánta juttatásban részesíteni a jogalkotó. Ennek ellenére a jogszabály megfogalmazása miatt, voltak olyan tagjaink, akik évtizedes állhatatos szolgálatuk ellenére nem részesülhettek a juttatásban.

A rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében ugyanis nem jogosult a juttatásra a rendvédelmi szerv hivatásos állományának azon tagja, aki a kifizetés hónapjának első napján illetményre, illetve távolléti díjra nem jogosult.

Tagunk – aki ennek kapcsán megkeresett minket – 2019 decemberében gyermek gondozása céljából illetmény nélküli szabadságon tartózkodott, így abba a csoportba esett, akik a juttatásra nem voltak jogosultak.

A méltánytalan helyzet miatt tagunk képviseletében alkotmányjogi panaszt nyújtottunk be, amelyben a jogszabályhely alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kértük.

Hivatkoztunk többek közt arra, hogy a BM rendelet jogosultság alóli kivételeket meghatározó rendelkezései megkülönböztetés nélkül mindenkit kizárnak a juttatásból, anélkül, hogy a méltánylást érdemlő élethelyzeteket (gyermekvállalás) és állapotokat (anyaság, apaság), valamint az ezekkel felmerülő, adott helyzetben igénybe vett és szükséges törvényi lehetőségeket (gyermek gondozása céljából illetmény nélküli szabadság, GYED) értékelné. Mindez álláspontunk szerint sértette tagunknak az egyenlő bánásmódhoz és esélyegyenlőséghez való alapjogát.

Az eljárás még folyamatban van, bízunk indítványunk eredményes elbírálásában.

Keress minket bizalommal, ha úgy érzed, hogy jogsérelem ért, és segítségre van szükséged!