Lehet fokozni!!!

Bár azt hinnénk, hogy a megbízási díjakkal kapcsolatos témát kimerítettük, főleg, hogy a Kúria is precedens értékű döntést hozott, és iránymutatást adott a munkáltatóknak a nem a beosztásba tartozó feladatok elvégeztetése, és azok megfelelő díjazása vonatkozásában, mégis látható, hogy vannak még problémák… Ugyan még csak „folyosói pletykáról” beszélhetünk, de csiripelik a verebek, hogy egyes helyeken a bűnügyi állományban szolgálatot teljesítőkkel kívánnak nem a beosztáshoz tartozó munkát ellátatni, mégpedig az ideiglenes megelőző távoltartás által generálódott feladatokat. Jogszerű-e a munkáltató eljárása, akár a munkaköri leírás módosításával?

Álláspontunk szerint az ideiglenes határozatok megfogalmazása/kiadmányozása/kézbesítése stb nem tartozik szorosan a bűnügyi helyszínelői munkát végző állomány feladatkörébe, és ezt az sem írja felül, ha munkaköri leírás kiegészítésére kerülne sor, belefogalmazva ezen feladatokat.

A fent hivatkozott Kúriai döntés előzménye is egy ilyen eset volt, ahol szintúgy munkaköri leírásban rögzítette a munkáltató a nem a beosztásba tartozó feladatok elvégzésének a kötelezettségét és ezzel kívánt mentesülni a megbízási díj megfizetése alól.

Tehát ha a munkavállalót így bízzák meg feladattal, akkor azért a rendvédelmi illetményalap (jelenleg 38.650,-Ft) 50-200%-os mértékében megbízási díjat kell fizetni.

Az adható mérték közötti mérlegelés a munkáltató joga, de azt figyelembe kell venni, hogy ez mekkora plusz leterheltséget okoz, így ha a munkáltató például 50%-ban (minimum mértékben) határozza meg a megbízási díj összegét, de példának okáért adott hónapban ez a plusz minden szolgálatban jelentkező feladat, eséllyel lehet szolgálati panasz/kereset útján magasabb mértékű megbízási díj iránti igényt érvényesíteni.

Korábbi tájékoztatóink a fent írtakat kiegészíthetik egyéb információkkal is, ajánljuk figyelmetekbe:

https://tmrsz.hu/2018/07/04/megbizas-es-egyeb-bonuszok/

https://tmrsz.hu/2018/05/18/megbizasi-dij-vagy-tulora/

A vázolt probléma azonban felvet egy másik kérdést is.

A megelőző távoltartási határozatokat, amellett, hogy nem bűnügyi feladat, legalább tiszti rendfokozatú, rendészeti állománycsoportba tartozó rendőr készítheti el, illetve kiadmányozhatja. Mindezt, vagyis a feladat elvégzésére kijelölt személyi kört belső normatívák határozzák meg.

Abban az esetben, ha a munkavállaló nem tartozik ebbe a körbe, mégis elvégzendőként kapja a feladatot, el kell végeznie, úgy is, hogy az nem csak szakmaiatlan, de előírással ellentétes is.

Merthogy a parancsmegtagadás (még annak vitatása is) katonai bűncselekményt valósíthat meg a parancs címzettje terhére.

Mit lehet tenni ilyen esetekben? Legfeljebb a parancs írásba foglalását lehet kérni, de a kiadott parancs végrehajtása ekkor sem szenvedhet késedelmet.

Általánosságban elmondható, hogy a kiadott parancsot csak abban az esetben lehet (sőt kötelező) megtagadni, ha azzal nyilvánvalóan bűncselekményt követne el a parancs címzettje.

Jelen esetben – egy rendőri feladat végrehajtására ad megbízást a parancsnok – a feladat végrehajtásával a munkavállaló nem követ el bűncselekményt, és – meglátásunk szerint – a parancs írásba foglalásának kérése is szükségtelen, ha a feladatmeghatározást a munkaköri leírásban (vagy annak kiegészítésében) rögzíti a munkáltató.

Az megint csak más kérdés, hogy a parancsot kiadó eljárása adott esetben fegyelemsértést (belső normában meghatározott feladat szakszerűtlen végrehajtása), vagy akár bűncselekményt is megvalósíthat (szolgálati visszaélés)…

Összefoglalva tehát: a meghatározott feladatot végre kell hajtani, de azért megbízási díj abban az esetben is jár, ha a munkáltató azt belefoglalja a munkaköri leírásba. A szakszerűtlen feladat-meghatározást jelezni lehet a szervezeten belül a szolgálati út betartásával, és ha azt követően is a belső norma előírásaival ellentétes annak végrehajtatása, akár ügyészi szervek, akár az NVSZ felé lehet jelezni a normasértő munkáltatói eljárást.

Persze mérlegelés alá esik az is: ha a feladatot nem mi végezzük, akkor a végrehajtásáért járó díjazás sem a miénk….

Bármely probléma, kérdés, vagy észrevétel esetén keressetek minket bizalommal, segítünk!

Állásfoglalásunk általános jellegű, igazoló és egyéb háttér dokumentáció nélkül megalapozott véleményezést nem tudunk készíteni, ezért is kérjük, hogy egyedi probléma esetén küldjétek meg nekünk azokat is!