Precedens értékű Kúriai döntések – Megbízási díj

A Kúria a közelmúltban két tanulságos, mind az érintett munkavállalók jogérvényesítését, mind pedig a munkáltató jogszerű működését elősegítendő iránymutató döntést tett közzé honlapján Sajtótitkársága útján.

Az egyik a munkakörhöz nem tartozó feladatellátás, mint többletfeladat díjazási jogosultságának megállapításáról, a másik pedig a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész (pozitív eltérítés) egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló változtatásával (csökkentésével jellemzően) kapcsolatban született eseti döntés (honlapunkon ITT).

Mindkettő – mint kvázi precedens jellegű döntés – alkalmas az érintett felek és az alsóbb szintű bíróságok egységes jogalkalmazásának elősegítésére, ezért célszerűnek tartjuk erről tagságunk és az érdeklődők tájékoztatását a TMRSZ saját honlapján is megjelentetni.

 

Megbízási díj, vagyis a munkakörhöz nem tartozó feladatellátás többletdíjazása

A Kúria egy olyan ügyben foglalt állást ezen döntése meghozatalakor amely típusper azon vonatkozásban, hogy az egyes beosztásokhoz tartozó munkaköri leírásokba a munkáltató előszeretettel foglal bele mindent, amit a papír elbír, és annak elvégzésére külön ellentételezés nélkül köteles az adott munkakört betöltő személy.

Amennyiben a munkavállaló úgy érzi, hogy az nem a beosztásához tartozó feladat, hanem többletfeladat, akkor a régi és az új szolgálati törvény is többletdíjazás szükségességét írja elő a munkáltatónak.

 

 

A munkáltatók jelentős hányada ezen kötelezettsége alól a munkaköri leírások kreatív megfogalmazásával igyekszik mentesülni, amely sok esetben nem találkozik a munkavállaló jog- és igazságérzetével. Így történt ez a jelen ügyben is. A beosztása szerint a forgalom ellenőrző járőrként foglalkoztatott munkavállaló munkakörébe bekerült az anyagi káros, személyi sérülést nem tartalmazó balesetek helyszíni szemléjének lefolytatásának kötelezettsége is.

A munkavállaló a bíróságra benyújtott keresetében – szolgálati panaszának elutasítását követően – elsődlegesen a baleseti helyszínelői beosztás és a kinevezési beosztása közötti illetménykülönbözetet, másodsorban megbízási díjat igényelt a végzett többletfeladatokra figyelemmel.

A munkáltató álláspontja szerint nem jogosult egyik igényre sem, mivel munkaköri leírása tartalmazta ezen feladatok ellátásának szükségességét, így azt az adott munkakörhöz tartozó feladatnak kell tekinteni, amelynek ellentételezése az illetmény, többletdíjazási jogosultság nélkül. A bíróságok a munkavállalónak adtak igazat és a megbízási díj iránti igényt jogosnak ítélték, ám a munkáltató elment a végsőkig és a Kúria előtti felülvizsgálati eljárás kezdeményezésekor is a jogi álláspontjának helyességében bízva igyekezett mentesülni a megbízási díj megfizetésének terhe alól.

A Kúria azonban helytálló érveléssel kifejtette, hogy az egyes beosztásokhoz tartozó munkaköri feladatok megfogalmazása nem lehet végtelen és nem lehet a munkaköri beosztáshoz szorosan tartozó feladatokon túl más, más beosztás munkaköri feladatait is belefoglalni a munkaköri leírásba, illetve ha belefoglalásra is kerül, az nem mentesíti a munkáltatót az alól, hogy ezen feladat ellátásáért többletdíjazás jár a dolgozónak.

A Kúria kifejtette, hogy egy forgalomellenőrző járőr feladata az elsődleges intézkedések megtétele, azaz a balesetek helyszínén a helyszín biztosítása, és annak alapján valamennyi elsődleges intézkedés megtétele is (ilyen például a forgalomelterelés). Ugyanakkor a Kúria helyesen értelmezve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, megállapította, hogy ez a beosztáshoz tartozó feladat nem azonos azzal, amelyet a felperes ellátott és amely feladatok már egy másik beosztás munkaköri feladatait jelentik a vonatkozó BM rendeletben foglaltak szerint.

Kimondta azt is, hogy a munkáltatónak a munkaköri leírás megfogalmazásakor igazodnia kell a jogszabályok adta keretekhez és a munkaköri leírásokba nem foglalhat bele olyan feladat-ellátási kötelezettséget, amely más beosztás munkaköri feladatát jelenti. Illetve ha belefoglalja akkor az egyértelmű okirati bizonyíték is a megbízási díjra jogosultságra véleményünk szerint, jelen Kúriai döntés tükrében.

A munkaköri leírás tartalma tehát nem lehet parttalan, annak igazodnia kell a kinevezési beosztáshoz, és nem tartalmazhat attól eltérő az adott beosztásba nem tartozó feladat-ellátási kötelezettséget, mint ha az az adott beosztáshoz tartozó általános feladat-ellátási kötelezettség lenne.

 

Amennyiben valaki a tájékoztató tükrében úgy érzi, hogy érintett, és jogosult megbízási díjra, a vonatkozó dokumentumok megküldésével keressen minket, és segítünk az igényérvényesítésben!

http://www.kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-megbizasi-dij-megfizetese-targyaban-kuria-mfvii105162017-szamu-ugyeben