XXI. századi kis abszurd a „Bíróságok” fejezetből

avagy amikor a bepanaszolt bírák ügye az OBH és a szolgálati bíróságok kivizsgálása helyett

úgy végződik(?) hogy a bepanaszolt bírák saját maguk állítanak ki magukról kitűnő bizonyítványt

Tovább folytatódik a  TMRSZ és főtitkára, ( melynek egyik tétje élet avagy halál)  küzdelme a törvényességért…..

2017. január 9-én Főtitkár Asszony szakszervezetünkkel együtt kérte az Országos Bírósági Hivatal Elnökétől, dr. Handó Tündétől, hogy vizsgálja ki a büntetőügy során eljáró Szekszárdi Járásbíróság bírája – dr. Tuba István -, valamint a Zalaegerszegi Törvényszék dr. Mesterházy István vezette tanácsában eljáró –Schábné dr. Porosznyák Éva – bírók szerepét, tekintettel arra, hogy egyik bíró sem volt – álláspontunk szerint – törvényes bíró az adott bíróságok ügyleosztási rendje szerint. ( Kérelmünk innen letölthető. )

Ezen panaszunkra 2017. január 31-i dátummal válasz érkezett az OBH-tól, no nem az Elnök Asszonytól, hanem a Bírósági Hivatal valamely dolgozójától, melyben azt közölték Főtitkár Asszonnyal, hogy a beadványt továbbították a Szekszárdi, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék elnökének. ( Az OBH válasza innen letölthető.)

Ezen válaszra észrevételeinket megtettük, s ismételt panaszt voltunk kénytelenek benyújtani, mivel a panaszunk kivizsgálását azon bíróságokra küldte vissza az OBH, melyek tevékenysége miatt voltunk kénytelenek panaszjogunkat gyakorolni. ( Újabb panaszunk innen letölthető. )

Érdekes megoldásnak tartjuk, hogy az vizsgálja ki az általunk tapasztalt jogsértést, aki ezt elkövette. De ez az igazságszolgáltatás berkeiben úgy tűnik nem okoz gondot. Nyilvánvalóan előre tudható a válasza mind a szekszárdi, mind a zalaegerszegi elnöknek! Vagy tán van bárki olyan naiv ember, aki azt gondolja, hogy ily módon ténylegesen kivizsgálásra és orvoslásra kerülhet bármiféle panasz? .

( Szekszárdi Törvényszék elnöke és a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke válaszai, akik magukat vizsgálták meg, innen letölthető. )

Továbbra is érthetetlen számunkra mind a bíróságok, mind az OBH hozzáállása az ügyleosztási renddel és törvényes bíróval kapcsolatos általunk jelzett anomáliákhoz. Joggal merül fel a kérdés : az Alaptörvényben rögzített törvényes bíróhoz való jog megsértése, hogyan nem von maga után intézkedést egy jogállamban ????

TMRSZ