XXI. századi kis abszurd a „Bíróságok” fejezetből

avagy amikor a bepanaszolt bírák ügye az OBH és a szolgálati bíróságok kivizsgálása helyett

úgy végződik(?) hogy a bepanaszolt bírák saját maguk állítanak ki magukról kitűnő bizonyítványt

Tovább folytatódik a  TMRSZ és főtitkára, ( melynek egyik tétje élet avagy halál)  küzdelme a törvényességért…..

2017. január 9-én Főtitkár Asszony szakszervezetünkkel együtt kérte az Országos Bírósági Hivatal Elnökétől, dr. Handó Tündétől, hogy vizsgálja ki a büntetőügy során eljáró Szekszárdi Járásbíróság bírája – dr. Tuba István -, valamint a Zalaegerszegi Törvényszék dr. Mesterházy István vezette tanácsában eljáró –Schábné dr. Porosznyák Éva – bírók szerepét, tekintettel arra, hogy egyik bíró sem volt – álláspontunk szerint – törvényes bíró az adott bíróságok ügyleosztási rendje szerint. ( Kérelmünk innen letölthető. )

Ezen panaszunkra 2017. január 31-i dátummal válasz érkezett az OBH-tól, no nem az Elnök Asszonytól, hanem a Bírósági Hivatal valamely dolgozójától, melyben azt közölték Főtitkár Asszonnyal, hogy a beadványt továbbították a Szekszárdi, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék elnökének. ( Az OBH válasza innen letölthető.)

Ezen válaszra észrevételeinket megtettük, s ismételt panaszt voltunk kénytelenek benyújtani, mivel a panaszunk kivizsgálását azon bíróságokra küldte vissza az OBH, melyek tevékenysége miatt voltunk kénytelenek panaszjogunkat gyakorolni. ( Újabb panaszunk innen letölthető. )

Érdekes megoldásnak tartjuk, hogy az vizsgálja ki az általunk tapasztalt jogsértést, aki ezt elkövette. De ez az igazságszolgáltatás berkeiben úgy tűnik nem okoz gondot. Nyilvánvalóan előre tudható a válasza mind a szekszárdi, mind a zalaegerszegi elnöknek! Vagy tán van bárki olyan naiv ember, aki azt gondolja, hogy ily módon ténylegesen kivizsgálásra és orvoslásra kerülhet bármiféle panasz? .

( Szekszárdi Törvényszék elnöke és a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke válaszai, akik magukat vizsgálták meg, innen letölthető. )

Továbbra is érthetetlen számunkra mind a bíróságok, mind az OBH hozzáállása az ügyleosztási renddel és törvényes bíróval kapcsolatos általunk jelzett anomáliákhoz. Joggal merül fel a kérdés : az Alaptörvényben rögzített törvényes bíróhoz való jog megsértése, hogyan nem von maga után intézkedést egy jogállamban ????

TMRSZ

5 hozzászólás

 1. A HVG a közelmúltban terjedelmes cikket közölt arról, hogy a megyei bírósági elnökök (Törvényszékek) kinevezése az OBH elnökének dr. Handó Tünde asszonynak a kizárólagos jogköre gyakorlatilag.
  A cikk említést tesz arról, hogy – többek mellett – a Zala Megyei Törvényszéki elnök Sorok Norbert kinevezése is magán viseli az OBH elnökének óvó gondoskodását.
  A TMRSZ példája jól szemlélteti, hogy 2017-ben a kinevezett újhullámos elnöki generáció gyakorlatilag következmények nélkül hagyhatja figyelmen kívül a rájuk nézve elvileg kötelező jogszabályi rendelkezéseket.

  Folytatom

 2. A TMRSZ főtitkára és munkatársai ellen lefolytatott koncepciós eljárás során II. fokon a Zalaegerszegi Törvényszék járt el. Az I. fokú ítélet elleni fellebbezés érdemi része volt, hogy a Szekszárdi Járásbíróság részéről eljárt dr. Tuba István 2012. november 1-jétől a Szekszárdi Törvényszékre került áthelyezése és onnantól kezdve törvényszéki bírónak minősült.
  A 2013-as és 2014-es években a Szekszárdi Járásbíróságnak nem volt törvényes bírája dr. Tuba István, ennek ellenére törvényszéki bíróként a TMRSZ tisztségviselői elleni boszorkányüldözés „bizonyítási” eljárását lényegében végig lefolytatta és csak akkor intézkedtek a Járásbírósági ügyelosztási rendben való feltüntetésére amikor arra a vád alá helyezettek hivatkoztak, hogy nem járhatna el, nem minősül törvényes bírónak.

  Folytatom

 3. Mindezt a terheltek a benyújtott fellebbezéseikben is kifogásolták és a II. fokú tanács – amelyben megint szálanként összeválogatott bírákból alakították ki a fellebbviteli tanácsot – minő véletlen megint olyan összetételű volt, hogy abban egy nyilvánvalóan szintén törvénytelen bíró is részt vett. Schábné dr. Proszonyák Éva ugyanis a Nagykanizsai bíróság bírájaként járt el úgy a Zalaegerszegi Törvényszék dr. Mesterházy István vezette tanácsában, hogy sem átrendelve, sem kinevezve, sem megbízva nem volt arra, hogy törvényszéki bíróként tagja lehessen bármely tanácsnak.
  Tetézte az abszurd helyzetet, hogy a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, dr. Sorok Norbert, aki nem volt tagja a fellebbviteli tanácsnak önkényesen belenyúlt a fellebbezési eljárásba és maga levelezte le a Szekszárdi Törvényszék elnökével, hogy de bizony dr. Tuba István eljárása jogszerű volt. A jogállamiságtól idegen törvényszéki elnöki közbeavatkozás önmagában is abszurd, de ezen túlmenően azt is megállapították ők egymás között, hogy minden jogszerűen zajlott. Lényegében mert csak.

  Folytatom

 4. Fentiek alapján a jogállamiság erejében továbbra is bízva az OBH elnökének küldték meg első panaszukat, hogy a jelzett törvényszéki elnöki abszurditásokra figyelemmel tegye meg a szükséges intézkedéseket. Jogállamban ilyenkor az a szokás, hogy a Fővárosi Ítélőtábla mellett működő Szolgálati Bíróság kivizsgálja, hogy ugyan már kedves dr. Sorok Norbert és kedves dr. Csullagh Józsefné magyarázzák már meg, mégis hogyan is értelmezik Önök törvényszéki elnökként a törvényes bíró jogállami garanciális jellegét?
  De nem. Az OBH elnökénél forró krumpliként landolt panaszbeadvány a nagy ijedtségben történt gyors lepasszolások eredményeként végül is eljutott egy ma még nevenincs (ismeretlen) főosztályvezető-helyettes helyett szignózásra bátorkodó valakihez, aki – kapaszkodjanak meg – a bepanaszolt törvényszéki elnököknek megküldte a panaszt, hogy ugyan már vizsgálják már ki önmagukat az ellenük tett panasz kapcsán. Az OBH elnöke neve pedig fel sem merült a panasz elbírálásakor, azaz helyette – uram bocsá’ a tudta nélkül – valaki az ő hatáskörét elvonva az érintett és vétkes törvényszéki elnökökre bízta, hogy vizsgálják ki saját maguk jogsértéseit.

  Folytatom

 5. Az eredmény borítékolható volt. Mind dr. Sorok Norbert, mind dr. Csullagh Józsefné szerint minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden szabályosan zajlott. Hogy ők törvénytelenséget követtek volna el? Egy klasszikust idézve : – „Ezt komolyan tetszik gondolni? Na ne vicceljen már!” – mondandójú válaszlevelük szerint ők aztán semmiben nem hibáztak, tessék szépen tovább ballagni a Kúriához jogorvoslatért.

  Ebben csak az a probléma, hogy a fenti eljárásmód – ahol az OBH elnökének hatáskörébe tartozó panaszt érdemben nem vizsgálják ki, és nem fordulnak a szolgálati bírósághoz, és a bepanaszolt bírák mondhatnak verdiktet saját önnön törvénysértéseik felett – az elképzelhető egy Kafka novellában olyannyira abszurd, de semmiképpen sem képzelhető el és nem is fogadható el jogállamban.

  Ennek okán ismételt panasz benyújtására került sor, mint ahogy a csatolt dokumentum igazolja saját kezéhez az OBH elnökének, hogy legyen szíves megfogni a törvényszéki elnökei által megsütött forró krumplit és azt legyen szíves eddigi szakmai életútjához méltó módon jogállamisággal összeegyeztethetően kivizsgálni, megállapításokat tenni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

  A második panasz elbírálásának útjáról, mikéntjéről nincs információm, erről a TMRSZ sem tájékoztatott honlapján jelen pillanatban, de okulásul a bírósági abszurd helyzet bizonyítékaként eddig keletkezett iratok alapján álláspontomat közkincsként közzétettem, hogy érthető legyen. Várom a végkifejletet és akkor megint folytatom.

Szólj hozzá