A saját maguk nyilatkozata szerint „elfogulatlan” Pécsi Ítélőtábla újabb végzése

…a Zalaegerszegi Törvényszék a „kiabáló” dr. Mesterházy István tanácsával nem zárható ki…

A Pécsi Ítélőtáblán legutóbb december 22-én érdeklődtünk telefonon, hogy mi a helyzet a kizárási indítványain elbírálásával, de rosszkor hívtuk az Ítélőtáblát, mivel épp karácsonyi ünnepséget tartottak elmondásuk szerint. Az Ítélőtábla végzését később megkaptuk, miszerint 2016. december 23. napján – csakhogy nyugodtan teljenek az ünnepek! – meghozta újabb „objektív és elfogulatlan” végzését a Zalaegerszegi Törvényszék kizárásának megtagadása tárgyában.

A végzés kizárólag a 2016. november 9. napján kelt, Szima Judit által benyújtott elfogultsági és kizárási indítványt „bírálta el”, melyben dr. Mesterházy István 2016. október 18. napján megtartott nyilvános ülésen tanúsított magatartása, hangneme és stílusa került kifogásolásra (részletek: https://tmrsz.hu/2016/10/19/tmrsz-elleni-koncepcios-perbol-a-birosag-cirkuszt-csinalt/).

A Pécsi Ítélőtábla szerint: „…az a körülmény, miszerint az eljáró tanács elnöke megkifogásolta, hogy Szima Judit terhelt a tanácskozás ideje alatt egy diktafont hagyott a tárgyalóteremben, nem alapozza meg az eljáró bírák elfogultságát…” Mindössze, ENNYI érdemi indokolásra méltatta a 6 oldalon át részletesen kifejtett kizárási indítvány elutasítását.

Megjegyzendő az is, hogy a Pécsi Ítélőtábla úgy tagadta meg a kizárási indítványunkat, hogy az elfogultsági kifogásunk kiegészítésére beadottakra (2016.12.21.) már egy mondat erejére sem futotta.

Ugyanakkor úgy hozott elutasító végzést a Pécsi Ítélőtábla, hogy az ellene benyújtott második elfogultsági kifogásunk még a mai napig nincs elbírálva. Tény ugyanis, hogy 2016. október 3-án a  Zalaegerszegi Törvényszéken keresztül benyújtott és egyidőben a Pécsi Ítélőtáblának, valamint a Kúrának is megküldött, Pécsi Ítélőtábla elleni elfogultságunkat a mai napig nem bírálta el a Kúria.

Bízva továbbra is a pártatlan és tisztességes eljárás megvalósulásában, várjuk, hogy a 2016. október 3. napján, 14. napján és 15. napján és 2016.december 21. napján előterjesztett és érkeztetett – Pécsi Ítélőtábla elfogultságára is kiterjedő – kizárási indítványaink tárgyában milyen döntés fog születni; hiszen még semmilyen döntés nem született, azok a mai napig elbírálatlanok. Legalábbis aggályos, hogy ezen indítványok tükrében az a Pécsi Ítélőtábla foglalt állást végzése meghozatalával, amely ellen úgyszintén fennállnak kizárását megalapozó valós tények.

A Pécsi Ítélőtábla szerinti „megkifogásolás” megítélésére közzétesszük a nyilvános ülés hanganyagának egy részletét, esélyt adva arra, hogy kedves tagjaink és olvasóink is megtapasztalhassák a mai Magyarország „objektív, elfogulatlan és tisztességes” bírói magatartását,

TMRSZ

A tárgyalóteremben elhangzott „megkifogásolásból” egy részlet 

 

Pécsi Ítélőtábla végzése

 

 

A petíciót a következő linkre kattintva írhatjátok alá:

Petíció 1

https://www.peticiok.com/szima_judit_ugyeben_a_kuria_jeloljon_ki_elfogulatlan_birosagot

Petíció 2

https://www.peticiok.com/szabadsagot_szima_judit_ftitkarnak_a_tmrsz-nek