Egymillió forint kártérítés

1 milliós kártérítést ítélt meg  a Szekszárdi Törvényszék jogerősen

pártfogó ügyvédje a megírt fellebbezésünket vállalhatatlannak ítélte

Adott egy 1978 óta magtárban dolgozó asszony, aki poros, gázosítással is súlyosított helyen, nehéz fizikai munkát végzett, melynek következtében egészségromlása következett be. 2004-re 50%-os munkaképesség csökkenést állapítottak meg nála, majd 2013-ban munkaviszonyát a kereskedő szolgáltató Zrt. felmondással megszüntette. Ezek után az asszony keresetet nyújtott be a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz nem vagyoni kártérítés iránt egészségkárosodására tekintettel, illetve munkaviszonya jogellenes megszüntetése miatt ( mely utóbbitól időközben elállt) volt munkáltatójával szemben. A bíróság pártfogó ügyvédet rendelt ki az asszonynak. Majd a perben szakértőként kirendelésre került az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztályának jogelődje aki szakértői véleményében megállapította, hogy az asszony mozgásszervi és légzőszervi betegségei is sorsszerűek. Ezt a véleményt alapul véve az I. fokú bíróság az asszony keresetét elutasította, majd fellebbezés folytán a Szekszárdi Törvényszék az ítéletet hatályon kívül helyezte, s az I. fokot új eljárásra utasította, mivel a szakvélemény kiegészítésre szorult.

Ezután a megismételt eljárásban a szakértői intézet kiegészítette orvosszakértői véleményét, melyben ismételten arra jutott, hogy nem a munkakörülményekből, a munkavégzésből ered az asszony betegsége. Laboratóriumi méréseket is beszerzett a bíróság, valamint tanúkat hallgatott meg. Majd ismételten elutasította a keresetet hivatkozva a szakvéleményre, a mérésekre, a tanúvallomásokra, a dokumentumokra, s megállapította, hogy az asszony légzőszervi betegségének a dohányzása az oka.

A másodszor is elutasított keresete után fordult hozzánk az asszony hozzátartozója, aki tagunk, hogy tudunk-e segíteni a fellebbezés megírásában. A történet és a jogtalan kereset elutasítás mélyen felháborította Főtitkár Asszonyunkat , s döntött a segítségnyújtásról, melyet Alapszabályunk a pártoló tagjaink esetében is lehetővé tesz. Az asszony pártoló tagként belépett szakszervezetünkbe, s karácsony és szilveszter között elkészítette szakszervezetünk a fellebbezést, amit az idő rövidségére tekintettel az asszony  saját nevében nyújtott be.

Ekkor érdekes dolog történt. A pártfogó ügyvéd kijelentette, hogy a megírt fellebbezésünk vállalhatatlan, ő ezt nem képviselheti, megbízását visszaadja. Meg kell jegyeznünk, hogy a fellebbezés tényszerű volt, senkire semmiféle sértő dolgot nem tartalmazott, csupán az I. fokú bíróság döntésének és a szakértői vélemény véleményünk szerinti hibáira mutatott rá  jogszabályokkal alátámasztottan annak érdekében, hogy az asszony igaza érvényesülhessen.

Ettől vált vállalhatatlanná a fellebbezés a pártfogó ügyvéd által?  Vagy azért, mert egy ismételt hibás bírósági döntés hibáit fel mertük tárni? A pártfogó ügyvédet nem köti az esküje, amit diplomája megszerzésekor letett? Nem a képviselt ember igazának a bebizonyítása a lényeg a jog eszközeivel? ( Mindezek költői kérdések. Viszont nagyon elgondolkoztató…) Mi történt volna, ha továbbra is a pártfogó ügyvédre hagyatkozik az asszony?

A fellebbezési tárgyaláson már szervezetünk képviselte tagunkat. Az első tárgyalás után a törvényszék megidézte az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztályának szakvéleményt készítő szakértőit, akik szóban már kissé módosítottak korábbi véleményeiken. A harmadik tárgyaláson pedig jogerős ítélet született, mely szerint a Törvényszék 1 millió forintban látta meghatározhatónak annak a nem vagyoni kártérítésnek az összegét, amellyel a felperesnek az az egészségromlása kompenzálható, amely a munkaviszonnyal okozati összefüggésben áll, és amelyért az alperes kártérítési felelősséggel tartozik, mivel a munkavégzésnek az egészségromlásban részoki szerepe van. Az I. fokú eljárásban a munkáltatójának megítélt 230 000 Ft ügyvédi költség megfizetésé és a  felperesünk pártfogó ügyvédjének díja felperes viselésének kötelezését is hatályon kívül helyezte a másodfokú bíróság.

A konklúziót mindenki levonhatja a történetből.

TMRSZ