A TMRSZ és annak vezetője elleni koncepciós eljárás története, oka – II. rész

okolA Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2004-ben alakult, azóta személyem tölti be folyamatosan a tagságunk megelégedésére a főtitkári posztot, a szervezet bejegyzett törvényes képviselőjeként. A rendőrségen belül kiemelt vizsgáló voltam, r. alezredesi rendfokozatban. Szakszervezeti tevékenységem alatt számos teljesen alaptalan, átlátszó fegyelmi, méltatlansági és büntetőeljárás eljárást indítottak ellenem a rendőri vezetők, melyek fegyelemsértés hiányában, avagy bűncselekmény hiányában, illetve intézkedésekkel kerültek megszüntetésre. Minden eljárás az  érdekvédelmi tevékenységgel volt összefüggésben, így próbálták akadályozni a szakszervezeti munkát, a korábban Alkotmányban, később az Alaptörvényben biztosított egyesüléshez és a   szervezkedés szabadságához való jog gyakorlását.

  • Szakszervezetünk alig alakult meg 2004. augusztus 4-én , Lampert Mónikát, az akkori belügyminisztert a szakszervezetünk puszta létezése és hozzá intézett kérdésfeltevéseink olyannyira kiborították, hogy az akkori Tolna megyei főkapitányt, dr. Kustra József tábornokot mások jelenlétében emelt hangon kérdőre vonta, hogy miért nem tudja a TMRSZ-t  – beleértve engem is – ,  eltakarítani az útból. Röviddel ezt követően 2005. október 10-én gyanúsítottként hallgattak ki a Somogy Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatalban   mely intézmény később Kaposvári Nyomozó Ügyészség lett- ,  mert  gyanúsításuk szerint szakszervezeti vezetőként szervezett  összejövetelen az ott megjelent munkavállalók gyermekeikkel egy tál gulyással többet ettek   , melyből azt a következtetést vonták le az ügyészek, hogy ezzel a szakszervezet nevében én adót is csaltam. A feljelentő a Rendvédelmei Szerv (RSZVSZ ) volt, akik besétáltak minden törvényi felhatalmazás nélkül az adóhatósághoz, kivitték onnan az eredeti elszámolási anyagokat, majd egy laza mozdulattal csatolták feljelentésükhöz. Ezen eljárás alatt az RSZVSZ eljárása törvénytelenségére indítványt tettem, mely indítványomat, természetesen perszám nélkül elutasította a Kaposvári Nyomozó Ügyészség a következő indokkal:

„A Be. 171.§.  (1) bekezdése alapján „bűncselekmény miatt bárki tehet feljelentést. Azt, hogy a feljelentő Rendvédelmi Szervek az adótitoknak minősülő adatokhoz hogyan jutott hozzá az államtitok körébe tartozó információ.”

Szakszervezeti tevékenységemmel kapcsolatosan végül egy évnyi meghurcoltatás után bűncselekmény hiányában felmentettek 2006.09.14-én.

Később újra kérelmeztem ehhez az ügyhöz kapcsolódóan az adatok kiadását, annak megismerhetőségét, amikor a jelenlegi belügyminiszter , dr. Pintér Sándor arról tájékoztatott, hogy azokat éppen előző hónapokban megsemmisítették.

  • A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének főtitkáraként május 20-án Morvai Krisztinával együtt felszólaltam a Civil Jogász Bizottság által tartott sajtótájékoztatón – amelynek tagja az a dr. Völgyessy Miklós úr is, aki a Fidesz kormányzat „Semmisségi törvényének” jogi formába öntését is végezte – és   szakszervezetünk, kollégáink nevében együttérzésünket fejeztük ki, és elnézést kértünk azoktól a magyar állampolgár társainknak, akiket rendőri vezetőink és parancsra eljáró rendőr „kollégáink” tevékenysége jogaiban, emberi mivoltában sértett a 2006-os őszi eseményekkor.

A szakszervezetünk nevében, mint annak képviselője egyedül voltam a rendészeti szakterületről, aki felemelte a szavát a 2006-os őszi események kapcsán , és a TMRSZ az egyedüli a rendvédelem terén működő érdekvédelmi szervezetek közül az elmúlt 10 évben, akinek a szavai ,  figyelemfelhívásai tíz év távlatából is helytállóak, magyarázatra nem szorulnak.

  • Ezen ok – azaz a bocsánatkérés – miatt is a hatalom nevében az ügyészségi nyomozók, akik a jelenlegi Fidesz kormányzat irányítása alatt is ügyészségi nyomozókként tényked(het)nek , az ORFK akkori vezetője, Bencze tábornok úr utasítására tett feljelentésre koncepciós eljárást indítottak ellenem 2007-ben. ( Itt tölthető le a feljelentés megindulásának anyaga ) Miután függetlenként 2009-ben független EP képviselőjelöltként indultam a választásokon, mely a politikában egyfajta centralizált üldöztetésemet is eredményezte a politikusok részéről pártállástól függetlenül, így került sor 2009.07.28-án igazmondásom okán bujtogatás vétsége miatt a katonai ügyészségen gyanúsítottként történő kihallgatásomra, majd mentelmi jogom felfüggesztésére tett a legfőbb ügyész indítványt, melyet elutasítottak. Köztudomású, hogy mentelmi jog alatt nem nyomozhatnak, de esetemben ez sem számított. Miután mentelmi jogom megszűnt , a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa a 2010. április 29.-én kelt ítéletével bűnösnek mondott ki, 160 ezer forint megfizetésére köteleztek és lefokoztak. Ezen ítéletet a II. fok helybenhagyta azzal, hogy volt ny.r.alezredes vagyok.

Ezen koncepciós ítélet alapján kiemelem a jelentősebb részeket, amiből kiviláglik, hogy csak azért ítéltek el, mert igazat mondtam, mint szakszervezeti vezető:

– „Rendszeres az ellentételezés nélküli túlmunka végeztetése..

– „Nyilvánvaló járandóságokat nem fizetnek ki évek óta a kisrendőröknek.

– „A rendőri vezető kiválasztása urambátyám alapon történik évek óta és egyre nagyobb arányban. Ma már szinte csak az lehet rendőri vezető, akinek vagy politikai támogatottsága van, vagy pedig rendőri vezetők rokona, egyenesági leszármazottja. […] Évtizedes múlttal rendelkező, tapasztalt, az állomány által elfogadott személyeket csak azért nem emelnek vezetővé, mert nincs patrónusuk. Egyre több az alkalmatlan, hátszéllel rendelkező rendőri vezető.” ………

– „Álláspontunk szerint a politikusok felelősségére vezethető vissza mindez, akik elnézik, hogy rendőri vezetők kétes vállalkozói kapcsolatokat építsenek, hogy lábbal tiporják a munkajogi és emberjogi normákat, hogy pazarló és bűnös módon herdálják el a kőzpénzt és cserébe á rendőri vezetők a politika elvárása szerint értelmeznek alapvető emberi jogokat szabályozó jogszabályi rendelkezéseket……….. mert az aktuális politikai hatalom irányítja és kézivezérli a jogszabályi rendelkezések helyett a rendőri vezetőket. Ha pedig az aktuálpolitikai érdeke úgy kívánja, akkor látványosan beáldozza a rnórt, aki megtette kötelességét, és viheti magával a balhét. [..j  …….

– „. . .a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete együttérzését fejezi ki, és elnézését kéri azoknak a magyar állampolgár társainknak, akiket prostituálódott rendőri vezetőink és bűnös magatartású rendőr „kollégáink” tevékenysége jogaiban, emberi mivoltában sértett, meggyalázott.” ( bujtogatásos ügy I. fokú ítélete itt tölthető le )

  • Az eddig rendelkezésre álló tények alapján nagy a valószínűsége annak, hogy dr. Bencze József , az ORFK akkori vezetője  – akire a Népszava  újságírója magas rangú főtiszt megjelöléssel név nélkül hivatkozhatott a Népszava elleni személyiségi jogi perben –  szándékosan több valótlan  állítást  tett rám az  újságírónak, aki 2009. 05.11-én megjelentette a Népszavában ezen állításokat, többek között azt is, hogy III/III-as voltam. A megjelent cikk tartalma alapján a szándékos és rosszindulatú, valótlan állításokat csak magas szintű utasításra  adhatták ki. ( itt tölthető le a Népszava cikk ) Az ügyészség elévülésre hivatkozva nem indított feljelentésünkre eljárást,  az ORFK vezetése pedig szintén elévülésre hivatkozva a mai napig nem kért bocsánatot a valótlan, személyiségi jogaimat sértő  információk kiadása miatt.

http://tmrsz.hu/2016/01/26/elevulesre-hivatkozva-az-orfk-nem-ker-bocsanatot/itt tölthető le a Népszava cikk

  • 09.24-én Bencze József újabb feljelentést tett szakszervezeti tevékenységgel összefüggően szolgálati tekintély megsértése büntette miatt, mert szakszervezeti vezetőként kritizálni merészeltük a Bajnai féle kormányt, és az országos főkapitányt, mivel 300 határőrt  bocsájtottak el állásából. Ennél az ügynél már az addig a szakszervezetünkbe beépítettek is igen tevőlegesen eljártak, tanúskodtak az ügyben ellenem . ( Bencze feljelentése és csatolt irata itt tölthető le ) Erről a tájékoztatás honlapunkon itt olvasható: http://tmrsz.hu/2009/09/23/tajekoztatas-gyms-mrfk/  Laukó László – volt tagunk – Győrtől 300 km-re a katonai ügyészség felfüggesztett ügyéről tudomással bírva , mint KMB-s levelet írt Bencze tábornoknak, hogy neki vannak információi szervezetünkre vonatkozóan ( itt tölthető le Laukó jelentése amit Bencze tábornoknak írt )

Így a felfüggesztett ügyet újra indították, ahol ezek a személyek voltak a koronatanuk. A házkutatást nem véletlenül a FIDESZ kormányzásának legelső napjára tették. Ekkor a házkutatáskor a kezemet hátracsavarták, de hiába tettünk feljelentést , a Kaposvári Nyomozó Ügyészség szerint jogsértés nem történt.  Tehát bujtogatásban kihallgattak újra gyanúsítottként, majd vádat is emeltek, aztán hosszas huza-vona után 2011. szeptember hó 29. napján a Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsa bujtogatás kísérletében az ügyet megszüntette. Ekkor már javában folyt a jelenlegi közvádas büntetőeljárás, ahol e személyek szintén felbukkantak. Laukó László nagy nyilvánosság előtt maga vállalta tettét és kérkedett vele, így a neve kiírása nem sértheti személyiségi jogait.

Itt szükséges külön fejezetet szentelni annak, hogy az akkori országos rendőr-főkapitány dr. Bencze József – aki  mint az idő is igazolta –  jogtalan eszközöket vetett be szervezetünk és személyem ellen, amiért őt soha nem vonták felelősségre. Törvényi felhatalmazás nélkül átvette az ügyészség szerepét az akkori Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetőjével dr. Draskovics Tiborral  egyetemben , és a sajtóban valótlanságokat állítva egyfajta hisztéria keltéssel folyamatosan a közvéleményt megtévesztették, politikusokként léptek fel, mely esetükben tilalmazott volt. Így bennünket – akik mást nem tettek, mint védték a munkavállalókat – valótlanul szélsőségesnek kívántak beállítani, mely megbélyegzésünkkel minden akkori hatalmon lévő politikai párt is egyetértett. Annak  , hogy ennek érdekében titkosszolgálati eszközöket is bevetettek, az volt a célja, hogy a valódi érdekvédelem meglétét eltiporják.

Az eddig vázolt események is –  melyek csak példálózó jelleggel kerültek kiragadásra a sok jogsértés közül  – egy olyan zárt láncolatot képeznek, ami meglátásom szerint előre eltervezett titkosszolgálat általi intézkedések sorozata volt.

  • Említésre méltó az is, mely álláspontomat támasztja alá, hogy dr. Bencze József rendőri vezető időszaka alatt a sajtót, azaz a HVG-t tájékoztatták arról a valótlanságról, hogy a szakszervezet, valamint én a Magyar Gárdába toboroz embereket, az iraton meghamisítva aláírásomat. Ezen levelekről dr. Bencze tábornok tudott, tudomással bírt a szemmel is jól látható hamisítványokról. A tények ellenére lejáratásunkra mindent megtett, a valótlan kiszivárogtatás tőle származhatott véleményünk szerint, ami titkosszolgálati műveletként értékelhető. Miután ez a sajtóban megjelent , feljelentést tettem, de érdemiekben azt nem is vizsgálták, lezárták az ügyet. Többször panaszt tettem, de  az elkövetőt(ket) nem fogták el. A titkosszolgálat itt is jelen volt, mert a feljelentésemkor a toborzó levelet a titkosszolgálattól kérték el, hogy azt az írásszakértő megvizsgálhassa. ( írásszakértő szakvéleménye illetve amit megszakértett anyag itt tölthető le )

Pótmagánváddal is éltünk e valótlanságok miatt az ügyben érintett ORFK vezetője és a Tolna megyei főkapitányság vezetője ellen hivatali visszaélés bűntette miatt.

  • A Fővárosi Bíróság év november hónap 29. napján kihirdetett 24.B.657/2010/15. számú ítéletével dr. Bencze József I. r. és dr. Soczó László II. r. vádlottakat az ellenük hivatali visszaélés bűntette Btk. 225. §. miatt emelt vád alól bűncselekmény hiánya okán felmentette, majd azt a II. fok helybenhagyta 2011.11.23-án, amit jogerősített is. Érdekes módon másnap 2011.11.24-én a koholt eljárásukban másodjára is őrizetbe vettek, ekkor már a bíróság minden valós indok nélkül előzetes letartóztatásba helyezett. Úgy fogalmazok, hogy összezárt az ügyészség, bíróság. ( másodfokú ítélet itt tölthető le )

Aki  pedig e volt tábornok Bencze életútját figyelemmel kíséri az tudhatja, hogy ezért meg is kaphatta a jelenlegi regnáló hatalomtól igen magas jutalmát.

Itt lehet tájékozódni e volt rendőrfőkapitány életútjáról, aki  véleményünk szerint a jogszabályokat semmibe vette, csak a felső hatalom, azaz a vezető politikusok felé történő törleszkedés, a megfelelési kényszer, a nagyobb falat utáni vágy vezérelte bármi áron.

http://alfahir.hu/szocialista_rend%C5%91rf%C5%91kapit%C3%A1nyb%C3%B3l_narancsos_nagyk%C3%B6vet-20110328

http://www.blikk.hu/aktualis/politika/a-fulop-szigetekre-koltozik-a-volt-rendorfonok-bencze-jozsef/y0dk5zn

De beszélhetnénk az elhíresült tábornokok peréről, ahol az állam nevében az ügyészség vétségben emelt vádat, tényleges büntetést tudomásom szerint egy ilyen vezető sem kapott, ezek mind csak kirakatperek voltak, hogy az emberek felháborodását csitítsák.

Míg a kisembereket mára már sajnos több esetben bizonyítékok nélkül is elítélik, addig a nagyhalak, a főbűnösök továbbra is szabadon vannak, sőt több esetben ők azok akik ítélkezhetnek. Ugyanis ma Magyarországon oda jutottunk szerintem és sok más állampolgár szerint is, hogy a tolvajok mondatják ki a vétlenekre, hogy bűnösök.

A bíráskodásról, a hatalmi szervek egymás védésével kapcsolatosan megjegyzem, hogy személyes felelősség nélkül csak 1949 óta lehet bíráskodni, mely állapotnak nincs sem történeti, sem jogi alapja, mivel a bíró  személyében felelősségre nem vonható a döntéseiért, így nincs akadálya annak, hogy például politikai  igények kiszolgálójává váljon, mint a jelen koncepciós perünknél is.  Azaz ügyünk is jól példázza, hogy mint jogkereső állampolgár nem kaptam meg azt a lehetőséget pedig folyamatosan küzdök érte, hogy tisztességes eljárásban legyen ügyünk megítélve.

Ez a mi történetünk lényege.

A következő rész pár nap múlva várható.

Köszönöm, hogy elolvasták. Megköszönöm , ha megosztják, másoknak is elmondják.

 

S z i m a  Judit TMRSZ főtitkára

koncepciós eljárásban

I.r. vádlott

és sértetti törvényes képviselő

pártatlan és tisztességes

eljáráshoz való alapjogától megfosztott

Szekszárd, 2016.október 27.