Elévülésre hivatkozva az ORFK nem kér bocsánatot

„Egy egész világot lehet építeni erre az egyetlen szóra: „sajnálom”

Desdemond és Mpho Tutu

Olvashattátok honlapunkon (http://www.tmrsz.hu/2015/10/27/750-ezret-fizethet-a-nepszava-a-fotitkarnak/), hogy a Népszava – egyenlőre elsőfokú eljárásban hozott bírósági határozat alapján – megsértette Szima Judit főtitkár asszony személyiségi jogait, és a napilapot bocsánatkérésre és nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a bíróság.
montázs1A tárgyaláson hangzott el V. Jenő újságíró szájából – igazmondás terhe mellett – hogy az „ORFK-n régóta dolgozó magas rangú rendőr”-től hallotta a valótlan, becsületsértő tényállítást, melyet aztán maga is tovább híresztelt a cikkében.

Az újságíró tanúvallomását követően szakszervezetünk megkereste az Országos Rendőrfőkapitány Urat, és kértük, hogy egyeztessünk a súlyos jogsértéssel kapcsolatban ( mivel az alapinformáció az akkor ORFK állományába tartozó személytől származott ) az elégtétel adás  körében, melybe tartozott az a kérés is, hogy az ORFK kérjen elnézést a becsületsértésért Főtitkár asszonytól, hiszen az elkövetés idején a Bencze tábornok vezetése alatt álló ORFK magas rangú rendőre volt az a személy, aki  aljas, súlyos érdeksérelmet okozó valótlan tényállítást tette, mely miatt az állományilletékes parancsnokra hárul a helytállás kötelezettsége.

Az ORFK Hivatalvezetőjétől érkezett tájékoztatás szerint a főkapitányságot helytállási kötelezettség nem terheli és nincs jogalapja a bocsánatkérésnek sem, mert a bocsánatkérésre szolgáló idő eltelt, azaz álláspontjuk szerint elévült….

Véleményünk szerint egy magára adó , tisztességes szervezetnél, főleg a rendőrségnél arra való hivatkozás, hogy azért nem kérnek bocsánatot a szakszervezeti vezetőtől, mert az ügy elévült azt minősíti , aki ilyet le mer írni. Ugyanis nem azt írták, hogy a valótlan információszivárogtatás a rendőrség részéről nem történt meg, hanem azt, hogy elévült.

Ebből pedig az a következtetés vonható le, hogy a rendőri vezetés tudja, hogy ki volt az, aki abban az időben hazugságokat mondott a főtitkárra, rajta keresztül a szakszervezetre. Ezt a vélelmet támasztja alá az is, hogy az újságíró ellen a rendőrség vezetése nem tett büntetőfeljelentést  hamis tanúzás bűntette megalapozott gyanúja miatt, ezzel pedig – véleményünk szerint –  elismerte  azt , hogy amit az újságíró  mondott , hogy a becsületsértő, rágalmazó, hamis állítás  az ORFK állományába tartozó személytől eredt.

Ezen okok alapján pedig arra való hivatkozásuk, hogy az elévülés miatt nem kérnek bocsánatot méltatlan és tisztességtelen is. Tehát a bocsánatkérés nem évült el

Itt olvashatjátok az ORFK felé írt levelet és a tőlük érkezett választ is.