Pernyerés megismételt eljárásban

Megbízási díj Tagunk a Szabolcs – Szatmár – Bereg Vármegye Rendőr – Főkapitányságon bűnügyi technikus beosztásban dolgozott, munkaköri leírásában a beosztáshoz tartozó munkaköri feladatai mellett egyéb nevesített feladatok végzése is…

Ismét megbízási díjas pernyerés

Mert nem mindegy, hogy helyi, vagy területi szerv bűnügyi technikusa vagy! Mint ismert, jogszabályváltozás miatt az embercsempészéssel kapcsolatos bűnügyek átkerültek a vármegyék hatáskörébe, de a helyszíni szemléket továbbra is a…

Visszakövetelt „migrációs” túlórák

Tájékoztató Kúriai Jogegységi panasz elbírálásáról Az első migrációs válság nyomán 2015 őszén csapatszolgálati feladatra a déli határra vezényelt rendőrök közül nagyon sokakat ért kellemetlen meglepetés, mikor karácsony környékén a munkáltatótól…

Hűségpénz

A Kúria – mint másodfokú bíróság – igazságot és jogot szolgáltatott   Tagunk 2017-ben fordult először hozzánk, akkor mikor a társ szakszervezet által benyújtott szolgálati panaszát elutasították, és a másik…

A munkáltatói takarékoskodás eszköze

avagy: a megbízási díj meg nem fizetése   Természetesen nem vitatjuk, hogy a szolgálati feladatok ellátása kötelezettség, a munkavállaló általános feladata, de az sem lehet kérdéses, hogy a jogalkotó megbízási…

Pernyerés illetményemelés elmaradása miatt indult jogvitában

Precedens jellegű jogerős kúriai ítélet született Tagunk képviseletében egy precedens jellegű, sok más dolgozót is érintő ügyben sikerült iránymutató bírósági pernyeréssel a helyes jogalkalmazói (munkáltatói) értelmezést elősegíteni. A jogvita lényege…

Mégsem járt minden rendőrnek

Az egyszeri bruttó 500.000 forintos juttatásról… 2019. december 28. napjával lépett hatályba a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 51/2019. (XII. 27.) BM rendelet, amely a hivatásos állomány tagjai…