Visszakövetelt „migrációs” túlórák

Tájékoztató Kúriai Jogegységi panasz elbírálásáról Az első migrációs válság nyomán 2015 őszén csapatszolgálati feladatra a déli határra vezényelt rendőrök közül nagyon sokakat ért kellemetlen meglepetés, mikor karácsony környékén a munkáltatótól…

Hűségpénz

A Kúria – mint másodfokú bíróság – igazságot és jogot szolgáltatott   Tagunk 2017-ben fordult először hozzánk, akkor mikor a társ szakszervezet által benyújtott szolgálati panaszát elutasították, és a másik…

A munkáltatói takarékoskodás eszköze

avagy: a megbízási díj meg nem fizetése   Természetesen nem vitatjuk, hogy a szolgálati feladatok ellátása kötelezettség, a munkavállaló általános feladata, de az sem lehet kérdéses, hogy a jogalkotó megbízási…

Pernyerés illetményemelés elmaradása miatt indult jogvitában

Precedens jellegű jogerős kúriai ítélet született Tagunk képviseletében egy precedens jellegű, sok más dolgozót is érintő ügyben sikerült iránymutató bírósági pernyeréssel a helyes jogalkalmazói (munkáltatói) értelmezést elősegíteni. A jogvita lényege…

Mégsem járt minden rendőrnek

Az egyszeri bruttó 500.000 forintos juttatásról… 2019. december 28. napjával lépett hatályba a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 51/2019. (XII. 27.) BM rendelet, amely a hivatásos állomány tagjai…

Képmáshoz való jog megsértése

Korábban tájékoztattunk titeket arról, hogy operatív nyomozóként tevékenykedő tagunk képviseletében pert nyertünk a TV2 hírcsatornával szemben, akinek munkatársai az ő kifejezett tiltakozása ellenére a róla készült felvételeket arcának kitakarása nélkül…

Kártérítési határozat hatályon kívül helyezése

A kártérítésre kötelező határozatot a munkáltató csak az eljárási határidők megtartásával hozhatja meg jogszerűen! Tagunk 2017. decemberében szolgálati feladatellátása során szolgálati gépjárművel saját hibás közlekedési balesetet szenvedett, a baleset következtében…