Békés megyében a 2015. évi pótszabadságokat kiadják

6303_1napA TMRSZ az ORFK megkeresésével egyidejűleg a Békés megyei Rendőr-főkapitányhoz fordult   az új Hszt. 143.§ szerinti pótszabadság ügyében, mivel  1 nappal magasabb mértékű pótszabadság járt az érintett állomány (középfokú vagy ennél alacsonyabb végzettségűek)  részére.

Megkeresésünk oka az volt, hogy  a hozzánk érkezett információk szerint a megye több kapitányságán hivatkozással arra, hogy a pótszabadságra vonatkozó rendelkezés év közben került bevezetésre a munkavállalóknak azt a tájékoztatást adták, hogy majd a 2016. évi szabadságukhoz számítják hozzá, ami nem történt meg.

Kértük Tisztelt Főkapitány Urat, tájékoztasson arról, hogy a hozzánk eljutott információk valósak-e.

Amennyiben valósak, kértük tisztelettel tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy milyen rendelkezések alapján került megállapításra a munkavállalók szabadsága, s milyen okból nem került kiadásra az új Hszt. hivatkozott pontja alapján járó plusz egy nap pótszabadság, holott figyelemmel az új Hszt. hatályára időarányosan számítva a plusz 1 napra való jogosultság megalapozott, tekintettel a hatálybalépés előtti és utáni napok számára.

Javasoltuk, hogy amennyiben a felvetődött probléma valós, úgy Tisztelt Főkapitány Úr intézkedjen az ügyben, hogy a hatályos jogszabály alapján az érintett személyek a régi Hszt. 90. §-ához képest 2015. július 1-jétől 1 nappal megnövekedett mértékű pótszabadságukat ténylegesen igénybe tudják venni, figyelemmel a Hszt. 97. § ( 3 ) bekezdésében foglalt éven túli igénybevehetőség lehetőségének időkorlátjára.

 Kértük Tisztelt Főkapitány Urat a jelzett, felvetődött problémát megvizsgálni szíveskedjen, s megalapozottság esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 Kértük, jelen kérelmünk, javaslatunk figyelembe vételéről, a tárgybani intézkedéséről tájékoztassa szakszervezetünket, hogy mi is autentikus forrás alapján tájékoztatni tudjuk tagságunkat az intézkedésekről, a probléma megoldásáról, vagy arról, hogy a felröppent hírek alaptalanok.

 A megyei főkapitány Úr megkeresésünkre egyetlen egy mondattal válaszolt a főtitkárnak, mely a következő:

„Tájékoztatom, hogy a 2015. év végéig ki nem vett pótszabadságok 2016. március 31-ig történő kiadására intézkedtem.”

A válaszlevél itt megtekinthető.

Amennyiben a válaszadás fényében mégsem történne intézkedés   az a munkáltatójához közvetlenül, vagy a TMRSZ-en keresztül fordulhat munkáltatójához ez ügyben, és elégtelen, nem megfelelő  válasz esetén a TMRSZ segítséget nyújt. A szakszervezetet a tmrsz@interware.hu-n lehet értesíteni, avagy a 06704590199-es telefonszámon keresni.

TMRSZ