A Kúria új ítéletet hozott az AB utasításának megfelelően

2015. május 29-én (https://tmrsz.hu/2015/05/29/500-000-ft-on-feluli-pernyeres/) és 2019. december 16-án (https://tmrsz.hu/2019/12/16/tagjainkert-elmegyunk-a-vegsokig/) tájékoztattunk bennetek arról, hogy a Veszprémi Törvényszék – az elsőfokon eljárt Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósággal összhangban – jogerős ítéletben megállapította, tagunk 533.074,- Ft összegű illetményét a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság jogtalanul nem fizette ki.

Mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság megállapította, hogy a Veszprém RFK jogellenesen járt el, amikor a nyomozás bűncselekmény hiányában való megszüntetését felmentésnek minősítette a visszatartott illetmény vonatkozásában, tehát a fegyelmi eljárást felmentéssel lezárultnak tekintette, függetlenül attól, hogy a megszüntetés indokaként a VMRFK a szolgálati jogviszony megszűnését jelölte meg.

Sajnálatos módon a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, az alperes kérelme alapján, megváltoztatta a jogerős ítéletet, és azzal szöges ellentétben a kereseti kérelmünket elutasította, és megállapította, hogy tagunk szolgálati jogviszonya az egészségügyi alkalmatlanság okán felmentéssel szűnt meg, ami maga után vonta a fegyelmi eljárás megszüntetését is, azonban ez nem azonosítható a fegyelmi felmentéssel, így nem jár részére a visszatartott távolléti díj.

A Kúria rendkívül jogsértő ítélete ellen panasszal fordultunk az Alkotmánybírósághoz, kérve annak megsemmisítését.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kúria ítélete sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, illetve indokolása az ügy szempontjából releváns kérdések tekintetében nem felel meg az Alaptörvénynek, ugyanis nem tett eleget a bírói indokolással szemben támasztott követelményeknek. Mindezek alapján a Kúria tárgy szerinti ítéletét megsemmisítette!

Határozatában megállapította, hogy a régi Hszt. a fegyelmi „felmentés” fogalmát nem ismerte, hiszen a fegyelmi eljárás lezárásának kizárólag két módja volt ismert:

  • fegyelemsértés megállapítása, ezzel egyidejűleg fenyítés alkalmazása, vagy
  • fegyelmi eljárás megszüntetése

Az AB rögzítette, hogy a fegyelmi eljárást felmentéssel lezárultnak kell tekinteni, és a visszatartott illetményt ki kell fizetni, ha a fegyelmi jogkör gyakorlója nem hozott fegyelmi vétséget megállapító határozatot. Ennek megfelelően „felmentéssel” lezárultnak kell tekinteni az eljárást akkor is, ha a fegyelmi eljárás megszüntetésére kerül sor.

Az eljárásjogi törvénynek megfelelően a Kúria elrendelte, hogy a felülvizsgálati tanácsa hozzon új határozatot az ügyben az AB döntésének megfelelően. A határozat végül megszületett, és hatályában fenntartotta a Veszprémi Törvényszék korábbi ítéletét, tehát tagunk részére kifizetésre kerül a visszatartott illetmény törvényes kamataival együtt.

Jó, ha tudjátok, hogy nem feltétlenül szükséges beletörődni a Kúria ítéletébe, nem kell, hogy az legyen az utolsó állomás, főleg, ha az ítélet egyértelműen jogsértő. Jogorvoslatot kérhettek az Alkotmánybíróságtól, vagy akár EU-s fórumokon is, amihez minden segítséget megadunk nektek!

Ezúton is köszönjük a bizalmat!