Nem „csak” egzisztenciális nehézség

Riaszosok és Mt. hatálya alatt álló munkavállalók problémái

 

Szakszerveztünk – elsősorban – a rendvédelem működési területén foglalkoztatott munkavállalók érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezete, így ugyanolyan elemi számunkra a szektorban fontos szerepet betöltő RIASZ-os és Mt. hatálya alatt álló munkavállalói állomány képviselete, mint a hivatásosoké.

Panaszaik bőven akadnak, és főleg, mert sokakat érintenek, sürgetően megoldást kívánnak, ezért a Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárához fordultunk.

Mint köztudott, 2019-ben megtörtént a Rendőrség közalkalmazotti és kormánytisztviselői állományába tartozók jogviszonyának rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyá alakítása, az új munkaköri kategóriák kialakítása és a követelmények meghatározása. A jogszabályváltozás folytán a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak a Hszt. hatálya alá kerültek és ezzel többek között a jogszabály alapján járó fizetett szabadságuk és illetményük mértéke is változott.

Korábban a Kjt. különbséget tett fizetési osztályok szerint az alapszabadság tekintetében, a Hszt szerint azonban a munkavállalót munkaköri kategóriája alapján illeti meg pótszabadság, így a kor előre haladtával a szabadság mértéke nem növekszik, sőt több éves munkaviszonnyal rendelkezők esetében az még akár csökkent is (bár 50 éves kor felett valóban jár +3 nap pótszabadság). Ezt ugyan a munkavállalók kénytelenek voltak elfogadni, a rossz szájíz azonban nem szűnt meg.

Másrészt, miután tavaly az „A” munkaköri kategóriában eltörölték a fizetési fokozatokat, nincs biztos, évek után járó előrelépés, ami szintén hátrányos számukra, és bár pozitív lehet, hogy előbb kerülhet sor a bérelemelésre, erre számítani jelenleg nem lehet.

2020-2022 között az állomány 5-5%-os fizetésemelésben részesült, de valódi megoldás nem született a bérproblémák kapcsán, tényleges, érezhető illetményemelés nem történt, hiszen a nagymértékű inflációval és áremelkedéssel a bérnövekedés nem állt összhangban.

Ezen felül sor került a fizetési sávok felső határának emelésére, ez azonban nem járt tényleges fizetésemeléssel, ami általánosságban érintette volna az állományt.

Elmondható, annak ellenére, hogy a riaszosok is a Hszt hatálya alá tartoznak, sajnálatos módon mégsem azonos a megítélésük, legalábbis az egyszer-egyszer felbukkanó egyösszegű juttatások terén, vagy például a teljesítményértékelés kapcsán.

Vonatkozásukban az illetmény évente egyszer felülvizsgálható, aminek során a teljesítményértékelést figyelembe kell venni, és változtatási szándék esetén rendelkezhet a vezető csökkentésről vagy emelésről, de a jó vagy kiváló teljesítményértékelést követően sem kötelező az alapilletmény emelése. Tehát anyagi juttatást a teljesítmény sem jelenthet számukra, esetleg csak a kiváló minősítéssel rendelkezőknek, ami kapitányságonként csekély számú – alig 1-2 – személyt jelent, de forintban is csak keveset.

Ezek nem „csak” egzisztenciális problémát jelentenek a munkavállalóknak, az állomány megtartó funkcióját sem eredményezik, holott az illetményfejlesztés ezt a szándékolt célt is hivatott lett volna elérni, mely alig valósult meg. Az elmúlt évek során a fizetésük elértéktelenedett – és hangsúlyozni kívánjuk, hogy nem csak a riaszos állománynál, hanem a hivatásos végrehajtói állomány vonatkozásában is – azok változása nem követte a piaci viszonyokat.

Az egységes, valóban érezhető fizetésemelés biztosítása kardinális kérdés, és a Rendőrség hajlandóságot is mutatna erre, azonban végül elutasításra kerül azzal a hivatkozással, hogy a Belügyminisztérium nem nyújt hozzá fedezetet / támogatást.

Az állománycsoport legégetőbb problémája mellett sokan sérelmezik azt is, hogy az egészségügyi szabadság rendje élesen eltér a hivatásos állomány tagjainak egészségügyi szabadságától. Bár nyilvánvaló, hogy egy hivatásosnál indokoltabb a fokozott támogatás ilyen esetben, azonban a riaszos állomány is nagyobb terhelésnek van kitéve, mint a nem Rendőrségi közalkalmazottak, így szükséges lehet az ő esetükben is a jelenlegi szabályozás felülvizsgálata, és még ha nem is a hivatásos állományra vonatkozó rendelkezés átvétele, de indokolt egy ahhoz közelítő szabályozás bevezetése.

És persze sorolhatnánk napestig, de mindannyian tisztában vagytok vele…

A régóta fennálló problémák megoldása szükségszerű, és mi határozottan kiállunk azok rendezése érdekében, amíg célt nem érünk.

Forduljatok hozzánk bizalommal, bármilyen kérdésben is legyen segítségre szükség!