Emléked örökké velünk marad

2024. május 10-én Szakszervezetünk emléktáblát helyezett el dr. Balázs Ildikó, néhai főtitkár nyughelyén, tiszteletünket kifejezve felé, voltaképpen megköszönve neki a 2014 óta tartó szakszervezeti munkásságát és elkötelezettségét.

Nagy László TMRSZ elnök rövid beszédét követően a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait.

Az Ildikó családjának ottlétével lezajló eseményen képviseltette magát a Szobi Önkormányzat Tóth Lajos alpolgármester személyében, és jelen volt Moór Róbert, a szobi általános iskola igazgatója is, illetve civilek, akik szintén tisztelettel és szeretettel emlékeztek volt főtitkárunkra.

Bár a megemlékezésen nem tudtak részt venni az ORFK és BRFK szervezetét, valamint a BÉT Munkáltatói és Munkavállalói oldalát képviselő vezetők, együttérzésüket fejezték ki a gyászolók irányába, édesapjának erőt és kitartást kívánva azzal, hogy dr. Balázs Ildikóra máig mély megrendüléssel emlékeznek.

Mindenkinek köszönjük megtisztelő jelenlétét Szakszervezetünk,

és Ildikó családja nevében is!

„Aki ember volt, küzdő, tiszta ember,

változzék át bár porladó rögökké,

az élőkben tovább él – mindörökké.”