500.000 Ft-on felüli pernyerés

Jogerős ítélet jogtalanul visszatartott illetmény kapcsán

 

penz-FtA Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a tagját képviselve a Veszprémi Törvényszék jogerős ítéletével 533.074,- Ft összegű, addig ki nem fizetett illetményét fizettette meg a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal, mint munkáltatóval.

A fenti összegen túl a munkáltatónak jelentős mértékű késedelmi kamatot és perköltséget is kell fizetnie tagunknak. A TMRSZ a fokozatosság elvét követve szolgálati panasszal kérte megfizetni a részére jogosan járó, de a munkáltató által jogsértően ki nem fizetett illetményét.

Tagunk a Veszprémi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, Fogda és Kísérőőri Alosztály állományában teljesített hivatásos szolgálatot. Távolléti díjának 50%-os visszatartására – büntetőeljárás okán felfüggesztett – fegyelmi eljárás keretében került sor. A büntetőeljárás során a nyomozást bűncselekmény hiányában jogerősen megszüntették. Tagunk hivatásos szolgálati jogviszonya a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt, önhibáján kívül, felmentéssel megszűnt, egészségügyi állapota okán. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a visszatartott távolléti díjat azonban nem fizette ki tagunk részére nyilvánvalóan téves jogi álláspontra hivatkozva.

Mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság jogkérdésként egy tárgyalási napon bírálta el a volt munkavállaló kereseti kérelmét és megállapította, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság jogellenesen járt el, mert a nyomozás bűncselekmény hiányában való megszüntetése felmentésnek minősül a visszatartott illetmény vonatkozásában (hivatkozva az EBH901.2003 és EBH1647/2007 elvi munkaügyi határozatokra), tehát a fegyelmi eljárást felmentéssel lezárultnak kell tekinteni.

Egy újabb per, amelynek során a nyilvánvalóan jogsértő módon ki nem fizetett illetmény kapcsán került a munkavállaló abba a kényszerhelyzetbe, hogy saját pénze kifizetése iránt bíróságra útra kényszerült terelni a jogos járandósága érvényesítését „köszönhetően” annak, hogy nyilvánvaló jogszabályi rendelkezés ellenére alakította ki a munkáltató a sajátos álláspontját.

A felperes munkavállaló azonban – nagyon helyesen – nem hagyta veszni a részére jogosan járó illetményét, ezért a TMRSZ segítő közreműködésének és az eljárt bíróságok korrekt értékelésének köszönhetően kamatostól és költségei fedezésével kapta meg jogos járandóságát.

TMRSZ