BÉT ülés kezdeményezése

A Munkavállalói Oldalt tömörítő szakszervezetek kezdeményezték a belügyminiszternél a Belügyi Érdekegyeztető Tanács összehívását, tekintve, hogy egyre több megkeresés, jelzés, probléma érkezik a szakszervezetek felé. A rendvédelmi dolgozókat leginkább foglalkoztató kérdéskörök alapján került összeállításra a javasolt napirend, azaz:

  • a Cafetéria összegének 400.000 Ft-ra történő felemelése
  • az idén megvalósult 10%-os illetménykiegészítés beépítése az illetményalapba
  • rendészeti szakgimnáziumok helyzete*
  • a pandémiás helyzetből adódó tapasztalatokat is figyelembe véve a rendvédelmi szervek létszámhelyzete
  • a veszélyhelyzet megszűnése után a 60 órás munkahét visszaállása 40 órás munkahétre
  • egyebek

Ezek a kérdések a rendvédelem területén dolgozó valamennyi munkavállalót érintik, így a találgatások, a „folyosói vélemények” megelőzése és megállítása érdekében szükséges a BÉT összehívása, ahol megvitatásra kerülhetnek a problémák.

 

*A napokban érkezett ugyan tájékoztató anyag a Belügyminisztériumtól, de annak alapján inkább csak kérdések sokasága merült fel.

Tartalma szerint a 2020. január 01-jén hatályba lépett – szakképzésről szóló – 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) eredményeként a jelenlegi oktatás-igazgatási struktúra teljesen megváltozik, a szakképzési rendszer leválik a köznevelés rendszeréről. A szakmastruktúra kettő osztatúvá válik, mindössze 174 iskolarendszerben oktatható szakmát fog tartalmazni (a jelenleg 700 feletti, OKJ-ben szabályozott szakma helyett), a többi képzési forma szakmai képzésekké alakul, főszabályként felnőttoktatási környezetben. Ez viszont a rendvédelmi szakképzési rendszerre is jelentős hatással bír, mind a szakmaszerkezet, mind a jelenlegi intézményrendszer vonatkozásában.

Az átalakítás okán hozott döntés szerint:

  • 2020.07.01-jétől kettő szakgimnázium (Miskolci és Körmendi RSZG) technikumi és felnőttképzési intézményi feladatkört ellátó szakképző intézményként folytatja tevékenységét (rendvédelmi technikummá alakulnak)
  • az Adyligeti és Szegedi RSZG pedig a jövőben a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) alárendeltségébe tartozó, felnőttképzést és tanfolyami képzést folytató szervezeti elemként működik tovább, önálló szakképző intézményi jogállása megszűnik.

Természetes, hogy mindez változást eredményez a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak vonatkozásában is:

  • a (már) technikumokban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya munkaviszonnyá alakul át. Munkabérüket, az Szkt. alapján, nem lehet majd alacsonyabban megállapítani a 2019.03.01. és 2020.05.31. közötti időtartamra járó illetményük számtani közepénél. Továbbfoglalkoztatás esetén a jubileumi jutalomra való jogosultság a korábbi feltételekkel változatlanul fennáll, illetve a munkaviszony esetleges későbbi megszűnése esetén a végkielégítés mértékét a közalkalmazotti és a munkaviszonyban töltött idő együttes tartalmának figyelembevételével kell az Mt. alapján megállapítani.
  • az ARSZG és SZRSZG valamennyi közalkalmazottja részére felajánlásra kerül rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonnyal betöltendő munkakör.

A belügyminisztériumi tájékoztató szerint így valamennyi közalkalmazottnak legalább a korábbi jövedelmének megfelelő szintű illetményt biztosító továbbfoglalkoztatása garantált.

Szintén garantálják a RSZG-ban vezényléssel szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak továbbfoglalkoztatását, Körmenden és Miskolcon a vezénylések fenntartásával, Szegeden és Adyligeten pedig a ROKK szervezetébe történő kinevezéssel.

 

Kérdés, észrevétel esetén keressetek minket bizalommal!