Életvitelszerűen a közterületen

avagy tilalmazott KMB-s tevékenységek

2018. október 15-én hatályba lépett a 2018. évi XLIV. törvény, melyet egyébként az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadott el. Ennek, illetve az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdésének módosítása következményeként ettől az időponttól tilos a közterületen életvitelszerűen tartózkodni.

A szabályozás jelentős részben a korábban alkalmazott eljárással azonos, de a szabálysértés átkerül az elzárással is büntethető szabálysértések körébe.

Az „új” szabályozás érint titeket, hiszen ezzel újabb és több feladat hárul rátok, amit egyesek már tapasztalhattak, és kérdéseik vannak…

Mivel a probléma többeket érint, szeretnénk kicsit foglalkozni a témával.

Vajon egy körzeti megbízott részt vehet-e a szabályok betartatására irányuló munkában, mint az előkészítő csoport tagja, akár az illetékességi területén kívül, illetve részt kell-e vennie a szabálysértési hatósági eljárásban, ha erre kapott utasítást?

Elsősorban azt kell leszögezni, hogy a rendőr egy esetben tagadhatja meg a kiadott parancsot, mégpedig, ha azzal nyilvánvalóan bűncselekményt követne el. Ezt a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv) határozza meg kategorikusan. Sőt, a rendőr kötelezettségeként határozza meg a jogszabálysértő utasítás végrehajtását is, azaz a kiadott jogsértő parancsot végre kell hajtani (kivéve, ha azzal bűncselekményt valósítana meg). Persze arra fel kell hívnia az elöljáró figyelmét – a jogszabálysértés észlelésekor – hogy jogsértő parancsot adott ki.

Ennyit elöljáróban. Nézzük most a konkrét kérdés szabályozását.

A 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás – KMB-s szabályzat – 25. g) pontjába tartozóként a norma kiadója a szabálysértési őrizetbe vételi határozat elkészítését, kihirdetését és kézbesítését tilalmazza, az nem tartozhat körzeti megbízotti tevékenység körébe, vagyis ha a végzett munka ezt lefedi, akkor jogsértő a meghatározott munka elvégzésére kiadott utasítás.

Szintén tilalmazott a KMB-st igazgatásrendészeti feladatokra igénybe venni. (25. f) pont)

A 63. pont szerint a körzeti megbízott részt vehet a szabálysértési előkészítő eljárásban. Ennek keretében a kapitányságvezető megbízásából az ismeretlen személy által elkövetett, elzárással is büntethető szabálysértési ügyekben eljárási cselekményeket végezhet.

A hajléktalan azonban ismert elkövető…

A Rendőrség hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint: „Az igazgatásrendészet szakemberei járnak el a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt indult eljárásokban, amelynek legnagyobb részét a közlekedési szabályok megsértése miatt folytatják.

Vitán felül áll tehát, hogy a szabálysértési eljárás lefolytatása – a Rendőrség hivatalos álláspontja szerint is – igazgatásrendészeti feladatnak minősül, és ezt – ahogy fent írtuk – a KMB-s szabályzat tilalmazott tevékenységként nevesíti.

Más kérdés, hogy a KMB-s által végzett előkészítői eljárás tulajdonképpen milyen tevékenység-sort takar, részben, vagy egészben lefedi-e tilalmazott tevékenységeket, azaz az igazgatásrendészeti tevékenységet, illetve a „szabálysértési őrizetbe vételi határozat elkészítését, kihirdetését és kézbesítését”.

Annyi azonban megállapítható, hogy amennyiben a KMB-s által végzett feladatok tilalmazottak, azok végrehajtásáért megbízási díjra lehet igényt tartani, továbbá az illetékességi területen kívüli végrehajtás minősülhet átrendelésnek is, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat (részletszabályokat) korábban már közzétettük, ITT olvasható a tájékoztatónk.

Megjegyezzük most is, hogy a munkaköri leírásokban – jellemzően beosztástól függetlenül – szerepelteti a munkáltató azt a gumiszabályt, hogy minden olyan munkafeladatot el kell látni, amelyet a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró meghatároz, DE ha az elvégzett munka nem tartozik az adott beosztáshoz, viszont az rendszeresen és tartósan felmerül, akkor azért megbízási díj jár.

 

Ha hasonló cipőben jársz, keress minket bizalommal, de kérünk, hogy tudass velünk minden részletet, hogy kérdéseidre konkrét választ adhassunk, és érdekedben – főképp igényérvényesítés esetén – megalapozottan tudjunk fellépni. A következő információkra (ha lehet, dokumentumokra) van szükségünk:

  • KMB beosztás illetékességi körzete, állományba tartozás pontos megjelölése
  • munkaköri leírás
  • mit takar pontosan a szabálysértéshez kapcsolódóan végzett munka (Szabályzatban tilalmazott tevékenységet?)
  • átrendelés történt-e (rendes vagy ideiglenes), van-e erre határozat és volt-e jogorvoslati kioktatás
  • van-e határozat az átrendelésre, volt-e jogorvoslati kioktatást
  • megbízási díj juttatása megtörtént-e, esetleg felmerül-e a tevékenységgel kapcsolatban plusz költség

Ezek ismeretének hiányában csak a most közzétett általános jellegű tájékoztatást tudjuk nyújtani.