Köszönjük Belügyminiszter Úr!

A sors gyakran kegyetlen tud lenni, sőt a munkáltató is, de szerencsére most mégis emberséges eljárással találkoztunk

Tagunk kétségbeesetten fordult a TMRSZ-hez segítségért az életében bekövetkezett drámai változások folyományaként előállott helyzetében.

Közalkalmazottként közel 3 évtizedes munkájával munkáltatói mindvégig elégedettek voltak, de sajnos önhibáján kívül szerzett betegségei szövődményeként olyan egészségügyi állapotba került, hogy rokkantnyugdíjassá vált 50 éves életkora előtt.

A rokkanttá válás szemmel is láthatóvá vált, hiszen tagunk egyik alsó végtagját élete megmentése érdekében térd alatt csonkolni kellett.

Tagunk BM kijelölésű bérlakásban (szolgálati lakásban) rendelkezett bérlői szerződéssel, a lakást rendeltetésszerűen használta, a költségeket mindig határidőre fizette elmaradása sem volt, ugyanakkor a lakásra kötött bérleti szerződés – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – határozott ideig, de legfeljebb a munkaviszony fennállásáig szólt.

A szerződés szerint tehát a rokkantnyugdíjassá váló közalkalmazott a lakásra szóló bérlői jogát elveszítette.

Mivel egy közalkalmazotti bér mellett a mai ingatlanárakat ás albérleti díjakat figyelembe véve tagunknak esélye sem lett volna arra, hogy saját tulajdonú lakást vásároljon, vagy piaci alapú bérleti szerződést kössön, reális veszély állt fenn, hogy a munkáltató legjobb, segítő szándéka ellenére sem lesz jogszerű megoldás az ellen, hogy tagunk rokkantként váljon hajléktalanná közel 3 évtizednyi tisztességgel ledolgozott idő után.

A munkáltató álláspontja szerint egyedüli megoldás az lehet, ha méltányossági kérelemmel a belügyminiszterhez fordulunk és a tényállás ismertetése mellett kérjük a helyzet méltányossági alapon történő megvizsgálását és rendezését. Ezen törekvésünkhöz az ORFK is támogató szándékkal csatlakozott.

Kérelmet terjesztettünk elő a belügyminiszterhez, akinek ilyen helyzetben mérlegelési és döntési hatásköre van.

Aki időt nyer, életet nyer, tartja a mondás.

A Belügyminisztérium illetékes főosztályának vezetője arról tájékoztatta szakszervezetünket a  közelmúltban, hogy a belügyminiszter döntése szerint, méltányossági alapon tagunk szolgálati lakáshasználatát – bérlői státuszát – engedélyezték és annak időtartamát 10 évvel meghosszabbították.

Természetesen hálásak vagyunk az emberséges döntésért, de a probléma megoldása jelen állás szerint – még ha örvendetes módon is került most pont a történet végére – még mindig csupán ideiglenes, hiszen tagunk 10 év múlva még mindig csak 59 éves lesz. Mi lesz vele utána? Tíz év hosszú idő, talán addig a jogszabály is változni fog olyan módon, hogy a hasonló krízishelyzetbe került munkavállalók és családtagjaik nem kerülnek ehhez hasonló kiszolgáltatott helyzetbe és akár további bérlőként, akár a lakás kedvezményes – méltányos és megfizethető mértékű – megvásárlásával végleges és saját otthont szerezhetnek.

Felvetések, megoldatlan problémák tehát vannak még bőven ebben a történetben és a hasonló élethelyzetekben is, de most a köszöneten van a legfőbb hangsúly.

Köszönjük Belügyminiszter Úr a tagunk és a magunk nevében is!