A nyelvpótlék is?

A korábban közzé tett tájékoztatásaink után többen rákérdeztetek, hogy a 2015. július 1-jei hatályú besorolás és illetmény megállapításkor figyelembe kellett-e vennie a munkáltatónak a nyelvpótlékot is a gépjárművezetői és bevetési pótlékok mellett?

A válasz nem egyértelmű igen, vagy nem… nézzük, hogy miért is:

A Hszt. 352.§-ában határozta meg a jogalkotó, hogy korábban hatályos díjazási tételként milyen bérelemeket kellett a munkáltatónak figyelembe vennie a besorolási és illetménymegállapító határozatok elkészítése során. Ennek megfelelően:

352. § A 351. § és a 353-353/E. § alkalmazásában:

a) illetményemelkedés: a korábbi rendszeres díjazás és a hatályos rendszeres díjazás különbözete,

b) korábbi rendszeres díjazás: a hivatásos állomány tagját 2015. június 30-án az 1996. évi XLIII. törvény

 1. 100. §-a szerinti beosztási illetmény, és rendfokozati illetmény, azzal, hogy a 101. § szerinti (4) bekezdése szerinti, 2015. évre megállapított illetményeltérítést nem lehet figyelembe venni,
 2. 100/A. §-a szerinti szolgálati időpótlék,
 3. 100/B. §-a szerinti vezetői illetménypótlék,
 4. 103. §-a szerinti illetménykiegészítés,
 5. 103/B. §-a szerinti kompenzációs illetménykiegészítés,
 6. 104/A. §-a szerinti képzettségi vagy munkaköri pótlék,
 7. 245/I. §-a szerinti kiegészítő juttatás,
 8. 254. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, egy hónapra számított pótlékok,
 9. 292. § szerinti nemzetbiztonsági pótlék,
 10. 293. § (1) bekezdése szerinti, egy hónapra számított pótlékok: a személyi pótlék, a gépjárművezetői pótlék, a közterületi pótlék,
 11. 306. § (1) bekezdése szerinti, egy hónapra számított pótlékok: a gépjárművezetői pótlék, a lovasjárőri pótlék, a kutyavezetői pótlék, az őrzési pótlék

együttes összege,

Ezen 1-10. pontok szerinti elemeket kellett tehát beszámítani.

Ezek közül a 6. a 8. pontban jelzettek között kell megvizsgálni, hogy valamelyikbe „beletartozhat-e” az idegennyelv-tudási pótlék (régi Hszt. 104.§ szerinti pótlék).

A felsorolás 6. pontja szerinti pótlék, az ún. képzettségi vagy munkaköri pótlék lehet egyféle kapaszkodó. Ha ezt a pótlékot a munkáltató a munkavállaló nyelvi képzettségére figyelemmel határozta meg, vagyis ha a dolgozó a régi Hszt. 104/A §-a szerinti képzettségi vagy munkaköri pótlékként kapta a „nyelvpótlékot” az idegen nyelv tudására figyelemmel, akkor igen, egyértelműen bele kellett számítani az új bérbe korábbi rendszeres díjazási tételként.

További kötelezően beszámítandó tételként a régi Hszt. 254.§ (2) bek. a) pontja szerinti pótlékokat kellett figyelembe vennie a munkáltatónak, mint különleges bevetési, lovasjárőri, kutyavezetői, gépjárművezetői, különleges gépjárművezetői, díszelgési, hajóvezetői, nyomozói, zenekari pótlékok, közterületi / határrendészeti / pótlék , valamint egyes beosztásokban szolgálatot ellátók, vagy bizonyos feladatokat ellátó szervek állományának egyes pótlékai, így az Országgyűlési Őrség állományának a pótléka is.

A fent írt jogszabályhelyek alapján tehát az idegennyelv-tudási pótlék nem számítandó bele az új Hszt szerinti illetménybe.

Fentiek összegzéseként megállapítható, hogy a Hszt. 104.§-a szerinti idegennyelv tudási pótlék önmagában nem beszámítandó az új bérbe 2015. július 1-jén, DE amennyiben a munkáltató a régi Hszt. 104/A.§-a szerinti képzettségi, vagy munkaköri pótlékként ellentételezte a munkavállaló idegen-nyelv tudását, akkor azt figyelembe kellett vennie, mint korábban hatályos díjazási tételt.

Megjegyezzük az új Hszt. alapján továbbra is jár az idegennyelv-tudási pótlék.

Ha a leírtak alapján úgy érzed, hogy illetményed megállapításakor helytelenül járt el munkáltatód, keress minket bizalommal, segítünk!

Felhívjuk figyelmed arra, hogy az igény elévülési ideje 3 év, így a még júliusban beadott szolgálati panasszal lehet érvényesíteni a teljes elmaradt különbözetet, valamint arra is, hogy az általánoson felüli, konkrét véleményezésünket csak a vonatkozó dokumentumok ismeretében tudjuk elkészíteni!